dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง (เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ AC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ DC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดอัตโนมัติ
bulletก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด ด้วยเข่า
bulletก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด ด้วยเท้า
bulletก๊อกฝักบัว แบบติดผนัง
bulletก๊อกฝักบัว แบบฝังผนัง
bulletก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง
bulletก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (ผสม)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดของอ่าง/เคาน์เตอร์
bulletก๊อกล้างพื้น ต่อสายยาง
bulletก๊อกล้างพื้น
bulletก๊อกบอล
bulletก๊อกสนาม
bulletก๊อกบิเด้
bulletก๊อกน้ำ สำหรับแพทย์ (LAB USE)
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำเด็ก
dot
dot
bulletสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองอัตโนมัติ (ไฟฟ้า)
bulletสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ-ฟลัชวาล์ว (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ-ฟลัชวาล์ว (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (ราดน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (ฟลัชวาล์ว)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (หม้อน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ
bulletสุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (ฟลัชวาล์ว)
bulletสุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (ฟลัชวาล์ว/หม้อน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบตั้งพื้น (ฟลัชวาล์ว/หม้อน้ำ)
dot
dot
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง (ติดผนัง)
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง (ติดเพดาน)
bulletราวปรับระดับ
bulletราวปรับระดับ+ฝักบัวสายอ่อน
bulletเรนชาวเวอร์ (ไม่รวมก๊อกน้ำ)
bulletเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ
bulletเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกผสมยืนอาบ
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletหัวฝักบัว ก้านแข็ง
bulletสายฝักบัว
bulletขอแขวนฝักบัว
bulletชั้นเอนกประสงค์
bulletถาดรองอาบน้ำ
bulletก้านฝักบัว ก้านแข็ง
bulletวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
bulletข้อต่อฝักบัวสายอ่อน
dot
dot
bulletที่ใส่กระดาษชำระ พีวีซี
bulletที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิค
bulletที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส
bulletที่วางสบู่ พีวีซี
bulletที่วางสบู่ เซรามิค
bulletที่วางสบู่ สแตนเลส
bulletราวแขวนผ้า พีวีซี
bulletราวแขวนผ้า สแตนเลส
bulletราวแขวนผ้า เซรามิค
bulletหิ้งวางของ เซรามิค
bulletหิ้งวางของ พลาสติก
bulletหิ้งวางของ กระจก
bulletหิ้งวางของ สแตนเลส
bulletขอแขวนผ้า พีวีซี
bulletขอแขวนผ้า สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletขอแขวนผ้า เซรามิค
bulletห่วงแขวนผ้า สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletห่วงแขวนผ้า เซรามิค
bulletตะแกรงกันกลิ่น พีวีซี
bulletตะแกรงกันกลิ่น สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletตะแกรงน้ำทิ้ง
bulletชั้นวางผ้า
bulletราวมือจับ/กันลื่น
bulletที่วางแก้วน้ำ/ที่วางสบู่
bulletรูฟเดรน
bulletรางน้ำทิ้ง
bulletขอแขวนผ้าอนามัย/น้ำเกลือ
bulletที่วางแก้วน้ำ
bulletที่วางแก้วน้ำ/ที่ใส่แปรงสีฟัน
bulletเชือกตากผ้า
bulletมิเตอร์น้ำ
bulletประตูน้ำ
bulletลูกลอย
bulletฟุตวาล์ว
bulletเช็ควาล์ว
dot
dot
bulletอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ
bulletฝารองนั่ง
bulletสต๊อปวาล์ว
bulletสายฉีดชำระ
bulletสายน้ำดี ชักโครก
bulletหัวฉีดชำระ
bulletมินิ บอลวาล์ว
dot
dot
bulletก๊อก(เดี่ยว)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ DC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดอัตโนมัติ
bulletก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ติดผนัง
bulletก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ AC
bulletสายน้ำดีอ่างล้างหน้า
bulletสะดืออ่างล้างหน้า
bulletท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
bulletสต๊อปวาล์ว
bulletมินิ บอลวาล์ว
dot
dot
bulletอ่างอาบน้ำวน
bulletอ่างอาบน้ำวน+อัดอากาศ
bulletอ่างอาบน้ำ ธรรมดา
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง
dot
dot
bulletอ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง
dot
dot
bulletโถบิเด้
bulletโถเอนกประสงค์
bulletอ่างแพทย์
bulletอ่างเอนกประสงค์
dot
///////////////////////////////////////////////
dot
IMP
ช้างแก้ว
AMERICAN STANDARD
AE
AZUMA
ASAHI
AQUAFLEX
BENN
BOSS
BESTYLE
BLANCO
COTTO
CRISTINA
COTTO (TILE)
CAMPANA
CORAL
DAMIXA
DURAVIT
DUSS
EVE
EIDOSA
ENGLEFIELD
FORNARA
GESSI
GEBERIT
GLOBO
HANSGROHE
HAFELE
HACEKA
HOEN
H2O
HANG
HOY
IQUA
ISANI
INAX
KARAT FAUCET
KIMBERLY-CLARK
KUDOS
KARAT
KOHLER
KNACK
KOTTMANN
LUZERN
LIGHTING
LZ
MEX
MAYFAIR
MEIN
MARVEL
MOGEN
MODONA
NOVABATH
NEO MATE
NAHM
NRH
NSG
NASCO
NIKLES
OSAI
PIXO
PAINI
PREMA
RASLAND
RASLAND DECOR
REGINOX
RIN QUICK
RAMBO
RESOMA
RMI
SANA
SAVER
SANNIX
SANWA
SCHELL
SIEMENS
SIGMA
STAR
STIEBEL ELTRON
SONIA
SWEET HOME
SON SUN
SEVA
SP
SB
SUPERFLEX
TURBORA
TOTO
VEGARR
VISENTIN
VCI
VRH
WEBER
WATSON
จิงโจ้
dot
ค้นหาสินค้า

dot


ก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ติดผนัง


COTTO ก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว แบบติดผนัง article

COTTO  

BRAND รูป รายการสินค้า                                                                                                                         ราคา
A32100W สำหรับ CT1061 CT2001 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้วพร้อมสายน้ำดี (ติดตั้งกับอ่างล้างหน้ารุ่น C09107)	รุ่น	TERRANOVA CT2001 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้วพร้อมสายน้ำดี รุ่น TERRANOVA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2001X ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น	TERRANOVA CT2001X ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น TERRANOVA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2001X#SA    ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง    รุ่น    TERRANOVA CT2001X#SA ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น TERRANOVA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2027 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง COTTO รุ่น	TERRANOVA CT2027 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น TERRANOVA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2027#BN ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น TERRANOVA CT2027#BN ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น TERRANOVA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2083 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น ANTHONY CT2083 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น ANTHONY  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2086	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซนเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง	รุ่น	DELTA CT2086 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซนเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น DELTA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2087	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง	รุ่น	SQUARE CT2087 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง รุ่น SQUARE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2087X ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าชนิดติดผนังพร้อมสะดือและท่อน้ำทิ้ง รุ่น MASS MAN MADE CT2087X ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าชนิดติดผนังพร้อมสะดือและท่อน้ำทิ้ง รุ่น MASS MAN MADE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT211 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น PARAGON CT211 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น PARAGON  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2121C31	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดฝังผนัง	รุ่น	GLACIER CT2121C31 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดฝังผนัง รุ่น GLACIER  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2121C31ST#BN	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง	รุ่น	GLACIER CT2121C31ST#BN ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น GLACIER  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2121C32ST#BN	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง	รุ่น	GLACIER CT2121C32ST#BN ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น GLACIER  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2185A	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้วชนิดติดผนัง  รุ่น PATCHWORK CT2185A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดฝังผนัง รุ่น PATCHWORK  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2222C17ST ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว รุ่น GLAMIS (มือจับ CRYSTAL) CT2222C17ST ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว รุ่น GLAMIS (มือจับ CRYSTAL)  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2222C18 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว รุ่น GLAMIS CT2222C18 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว รุ่น GLAMIS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2222C42 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว รุ่น GLAMIS (มือจับ CERAMIC) CT2222C42 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว รุ่น GLAMIS (มือจับ CERAMIC)  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2232 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว รุ่น EVERETT CT2232 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว รุ่น EVERETT  
A32100W สำหรับ CT1061 CT223C17 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น CLASSIC CT223C17 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น CLASSIC  
A32100W สำหรับ CT1061 CT223C17#SC ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น CLASSIC CT223C17#SC ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น CLASSIC  
A32100W สำหรับ CT1061 CT223C17ST	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง	รุ่น	CLASSIC CRYSTAL CT223C17ST ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น CLASSIC CRYSTAL  
A32100W สำหรับ CT1061 CT223C18 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น CLASSIC CT223C18 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น CLASSIC  
A32100W สำหรับ CT1061 CT232C12 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น PEGASAS CT232C12 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น PEGASAS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT237C16	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น	CROSS CT237C16 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น CROSS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT237C16ST ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น CROSS CT237C16ST ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น CROSS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT237C19	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น	CROSS CT237C19 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น CROSS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT237C20	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น	CROSS CT237C20 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ชนิดติดผนัง รุ่น CROSS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT237C34WD	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว	รุ่น REMINISCENCE CT237C34WD ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8 นิ้ว รุ่น REMINISCENCE  

 

AMERICAN STANDARD ก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว แบบติดผนัง article

 AMERICAN STANDARD 

BRAND รูป รายการสินค้า                                                                                                                         ราคา
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-2804-914-000	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบฝังผนัง รุ่น CELIA A-2804-914-000 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบฝังผนัง รุ่น CELIA  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-4700	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบฝังผนัง รุ่น ACACIA A-4700 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบฝังผนัง รุ่น ACACIA  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-4704	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบฝังผนัง รุ่น OVA A-4704 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบฝังผนัง รุ่น OVA  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-4705 AMERICAN STANDARD ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบฝังผนัง รุ่น ซิลเวอร์ A-4705 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบฝังผนัง รุ่น SILVER  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-4715 AMERICAN STANDARD ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบฝังผนัง ชนิดคอยาว รุ่น ซิลเวอร์ A-4715 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบฝังผนัง ชนิดคอยาว รุ่น SILVER  
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]     
 

บริษัท ไลท์ แอนด์ บาธ จำกัด
เลขที่ 221 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร: 092-319-9914, 092-319-9915, 092-319-9916, 092-319-9917 แฟกซ์ : -
E-Mail :light-and-bath@hotmail.com
Copyright © 2009 light-and-bath.com