dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง (เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ AC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ DC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดอัตโนมัติ
bulletก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด ด้วยเข่า
bulletก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด ด้วยเท้า
bulletก๊อกฝักบัว แบบติดผนัง
bulletก๊อกฝักบัว แบบฝังผนัง
bulletก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง
bulletก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (ผสม)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดของอ่าง/เคาน์เตอร์
bulletก๊อกล้างพื้น ต่อสายยาง
bulletก๊อกล้างพื้น
bulletก๊อกบอล
bulletก๊อกสนาม
bulletก๊อกบิเด้
bulletก๊อกน้ำ สำหรับแพทย์ (LAB USE)
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำเด็ก
dot
dot
bulletสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองอัตโนมัติ (ไฟฟ้า)
bulletสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ-ฟลัชวาล์ว (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ-ฟลัชวาล์ว (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (ราดน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (ฟลัชวาล์ว)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (หม้อน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ
bulletสุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (ฟลัชวาล์ว)
bulletสุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (ฟลัชวาล์ว/หม้อน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบตั้งพื้น (ฟลัชวาล์ว/หม้อน้ำ)
dot
dot
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง (ติดผนัง)
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง (ติดเพดาน)
bulletราวปรับระดับ
bulletราวปรับระดับ+ฝักบัวสายอ่อน
bulletเรนชาวเวอร์ (ไม่รวมก๊อกน้ำ)
bulletเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ
bulletเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกผสมยืนอาบ
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletหัวฝักบัว ก้านแข็ง
bulletสายฝักบัว
bulletขอแขวนฝักบัว
bulletชั้นเอนกประสงค์
bulletถาดรองอาบน้ำ
bulletก้านฝักบัว ก้านแข็ง
bulletวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
bulletข้อต่อฝักบัวสายอ่อน
dot
dot
bulletที่ใส่กระดาษชำระ พีวีซี
bulletที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิค
bulletที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส
bulletที่วางสบู่ พีวีซี
bulletที่วางสบู่ เซรามิค
bulletที่วางสบู่ สแตนเลส
bulletราวแขวนผ้า พีวีซี
bulletราวแขวนผ้า สแตนเลส
bulletราวแขวนผ้า เซรามิค
bulletหิ้งวางของ เซรามิค
bulletหิ้งวางของ พลาสติก
bulletหิ้งวางของ กระจก
bulletหิ้งวางของ สแตนเลส
bulletขอแขวนผ้า พีวีซี
bulletขอแขวนผ้า สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletขอแขวนผ้า เซรามิค
bulletห่วงแขวนผ้า สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletห่วงแขวนผ้า เซรามิค
bulletตะแกรงกันกลิ่น พีวีซี
bulletตะแกรงกันกลิ่น สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletตะแกรงน้ำทิ้ง
bulletชั้นวางผ้า
bulletราวมือจับ/กันลื่น
bulletที่วางแก้วน้ำ/ที่วางสบู่
bulletรูฟเดรน
bulletรางน้ำทิ้ง
bulletขอแขวนผ้าอนามัย/น้ำเกลือ
bulletที่วางแก้วน้ำ
bulletที่วางแก้วน้ำ/ที่ใส่แปรงสีฟัน
bulletเชือกตากผ้า
bulletมิเตอร์น้ำ
bulletประตูน้ำ
bulletลูกลอย
bulletฟุตวาล์ว
bulletเช็ควาล์ว
dot
dot
bulletอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ
bulletฝารองนั่ง
bulletสต๊อปวาล์ว
bulletสายฉีดชำระ
bulletสายน้ำดี ชักโครก
bulletหัวฉีดชำระ
bulletมินิ บอลวาล์ว
dot
dot
bulletก๊อก(เดี่ยว)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ DC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดอัตโนมัติ
bulletก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ติดผนัง
bulletก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ AC
bulletสายน้ำดีอ่างล้างหน้า
bulletสะดืออ่างล้างหน้า
bulletท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
bulletสต๊อปวาล์ว
bulletมินิ บอลวาล์ว
dot
dot
bulletอ่างอาบน้ำวน
bulletอ่างอาบน้ำวน+อัดอากาศ
bulletอ่างอาบน้ำ ธรรมดา
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง
dot
dot
bulletอ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง
dot
dot
bulletโถบิเด้
bulletโถเอนกประสงค์
bulletอ่างแพทย์
bulletอ่างเอนกประสงค์
dot
///////////////////////////////////////////////
dot
IMP
ช้างแก้ว
AMERICAN STANDARD
AE
AZUMA
ASAHI
AQUAFLEX
BENN
BOSS
BESTYLE
BLANCO
COTTO
CRISTINA
COTTO (TILE)
CAMPANA
CORAL
DAMIXA
DURAVIT
DUSS
EVE
EIDOSA
ENGLEFIELD
FORNARA
GESSI
GEBERIT
GLOBO
HANSGROHE
HAFELE
HACEKA
HOEN
H2O
HANG
HOY
IQUA
ISANI
INAX
KARAT FAUCET
KIMBERLY-CLARK
KUDOS
KARAT
KOHLER
KNACK
KOTTMANN
LUZERN
LIGHTING
LZ
MEX
MAYFAIR
MEIN
MARVEL
MOGEN
MODONA
NOVABATH
NEO MATE
NAHM
NRH
NSG
NASCO
NIKLES
OSAI
PIXO
PAINI
PREMA
RASLAND
RASLAND DECOR
REGINOX
RIN QUICK
RAMBO
RESOMA
RMI
SANA
SAVER
SANNIX
SANWA
SCHELL
SIEMENS
SIGMA
STAR
STIEBEL ELTRON
SONIA
SWEET HOME
SON SUN
SEVA
SP
SB
SUPERFLEX
TURBORA
TOTO
VEGARR
VISENTIN
VCI
VRH
WEBER
WATSON
จิงโจ้
dot
ค้นหาสินค้า

dot


ก๊อกฝักบัว แบบติดผนัง


IMP ก๊อกฝักบัว แบบติดผนัง article

 

BRAND  รูป รายการสินค้า                                                                                                                         ราคา
IM-100323 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว                                                                  
IM-100324 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-100325 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-100326 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-100327 ก๊อกฝักบัว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม  
IM-100329 ก๊อกฝักบัว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม  
IM-100330 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-100331 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-100332-B ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-100332-Z ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-100333 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-100334 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-100335 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-100336 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-100337 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-100338 ก๊อกฝักบัว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม (กลาง)  
IM-100339 ก๊อกฝักบัว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม (ใหญ่)  
IM-100340 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-100341 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-100342 ก๊อกฝักบัว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม (กลาง)  
IM-100343 ก๊อกฝักบัว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม (ใหญ่)  
IM-100344 ก๊อกฝักบัว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม  
IM-100345 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-100346 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-100347 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-101585 ก๊อกฝักบัว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม  
IM-101586 ก๊อกฝักบัว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม  
IM-101589 ก๊อกฝักบัว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม  
IM-101630 ก๊อกฝักบัว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม  
IM-101631 ก๊อกฝักบัว ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม  
IM-102541 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-102543 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-102544 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-102545 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-102547 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  
IM-102552 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว  

IM-102553 ก๊อกฝักบัว เซรามิควาล์ว

 

 

AMERICAN STANDARD ก๊อกฝักบัว แบบติดผนัง article

 

BRAND รูป รายการสินค้า                                                                                                                         ราคา
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-0326-10	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบติดผนัง รุ่น CYGNET MONO A-0326-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบติดผนัง รุ่น CYGNET MONO  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-0426-10	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น CONCEPT SQUARE MONO A-0426-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น CONCEPT SQUARE MONO  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-0726-10	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น NEO MODERN MONO A-0726-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น NEO MODERN MONO  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1326-10	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ	รุ่น	ACACIA EVOLUTION MONO A-1326-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1526-10	ก๊อกเดี่ยวยืนอาบ รุ่น SAGA MONO A-1526-10 ก๊อกเดี่ยวยืนอาบ รุ่น SAGA MONO  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-2283-10	ก็อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น ONYX MONO A-2283-10 ก็อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น ONYX MONO  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-2440 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดกำแพง ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น VALILLO A-2440 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดกำแพง ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น VALILLO   
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-2610 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง ชนิดปัด ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น MINIS A-2610 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง ชนิดปัด ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น MINIS  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-2612-10	ก็อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น AGATE MONO A-2612-10 ก็อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น AGATE MONO  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-2630	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง ชนิดปัด ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น MINIS II A-2630 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง ชนิดปัด ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น MINIS II  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-2900	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น CERAPLAN MONO A-2900 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น CERAPLAN MONO  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-3926-10	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบแบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น ACTIVE II MONO A-3926-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบแบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น ACTIVE II MONO  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-6003-AX	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น SASSELLA A-6003-AX ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น SASSELLA  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-6526-10	ก๊อกเดี่ยวยืนอาบ รุ่น SEVA MONO A-6526-10 ก๊อกเดี่ยวยืนอาบ รุ่น SEVA MONO  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-6926-10	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดกำแพง รุ่น VENTUNO MONO A-6926-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดกำแพง รุ่น VENTUNO MONO  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-7003C	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง เซรามิควาล์ว ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น JAZZ A-7003C ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง เซรามิควาล์ว ไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น JAZZ  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-7004C ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น ISS A-7004C ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น ISS  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-7008C	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น AMM A-7008C ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น AMM  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-7012C ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น ARR A-7012C ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น ARR  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-7014C	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น WIL A-7014C ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น WIL  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-J54-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น LIFT A-J54-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น LIFT  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-J56-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น ARC A-J56-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น ARC  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-TJ66-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น TUBO A-TJ66-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง รุ่น TUBO  
COTTO ก๊อกฝักบัว แบบติดผนัง article

 

BRAND รูป รายการสินค้า                                                                                                                         ราคา
A32100W สำหรับ CT1061 CT1003#SA(HM)  วาล์วเปิด-ปิดน้ำ  รุ่น  TERRANOVA CT1003#SA(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น TERRANOVA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1003#SA(HM)  วาล์วเปิด-ปิดน้ำ  รุ่น  TERRANOVA CT1003(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น TERRANOVA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1008C22	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	รุ่น	MILLENNIUM CT1008C22 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น MILLENNIUM  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1012A	วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก	รุ่น	FIVE CT1012A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น FIVE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1015A	วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก	รุ่น	SQUARE CT1015A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น SQUARE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1021C21(HM)	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	รุ่น	ROMANCE CT1021C21(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น ROMANCE  
A32100W สำหรับ CT1061 023C9#SC(HM)	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	รุ่น	DIAMOND CT1023C9#SC(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น DIAMOND  
A32100W สำหรับ CT1061 023C9#SC(HM)	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	รุ่น	DIAMOND CT1023C9(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น DIAMOND  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1027C24(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ COTTO รุ่น HIS&HER CT1027C24(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ COTTO รุ่น HIS&HER  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1037A(HM)	วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก	รุ่น	ROMERO CT1037A(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น ROMERO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1039C14X วาล์วเปิด-ปิดน้ำ COTTO รุ่น - CT1039C14X วาล์วเปิด-ปิดน้ำ  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1042A	วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก	รุ่น	SOPRANO CT1042A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น SOPRANO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1045A	วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก	รุ่น	ENRICO CT1045A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น ENRICO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1047A	วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก	รุ่น	LARIO CT1047A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น LARIO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1059(HM)	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	รุ่น	TRUST CT1059(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น TRUST  
A32100W สำหรับ CT1061 CT106C17#SC(HM)	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	รุ่น CLASSIC CT106C17#SC(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น CLASSIC  
A32100W สำหรับ CT1061 CT106C17(HM)	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	รุ่น CLASSIC CT106C17(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น CLASSIC  
A32100W สำหรับ CT1061 CT106C18(HM)	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	รุ่น CLASSIC CT106C18(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น CLASSIC  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1078C30X(HM)	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	รุ่น	LETO PLUS CT1078C30X(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น LETO PLUS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1089C27(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	รุ่น	COMO CT1089C27(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น COMO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1092C26(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ COTTO รุ่น VILLA CT1092C26(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น VILLA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1092C33(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น LECCE CT1092C33(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น LECCE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1096C30(HM)	วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและรองน้ำใส่ถัง)	รุ่น	LETO PLUS CT1096C30(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและรองน้ำใส่ถัง) รุ่น LETO PLUS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1097C30(HM)	วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น)	รุ่น	LETO PLUS CT1097C30(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น) รุ่น LETO PLUS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1103C28 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น ICONIC MICKEY CT1103C28 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น ICONIC MICKEY  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1105(HM)  วาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว  รุ่น  SWEET SUNNY POOH CT1105(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำสำหรับฝักบัว รุ่น SWEET SUNNY POOH  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1115A(HM)  วาล์วเปิดปิด ฝักบัว รุ่น ALTO CT1115A(HM) วาล์วเปิดปิด ฝักบัว รุ่น ALTO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1134A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น SCIROCCO CT1134A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น SCIROCCO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1134A#BL วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกสำหรับฝักบัว รุ่น SCIROCCO SENSE CT1134A#BL วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกสำหรับฝักบัว รุ่น SCIROCCO SENSE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1134A#GR วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกสำหรับฝักบัว (สีทอง) รุ่น SCIROCCO SENSE CT1134A#GR วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกสำหรับฝักบัว (สีทอง) รุ่น SCIROCCO SENSE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1134A#WH วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกสำหรับฝักบัว (สีขาว) รุ่น SCIROCCO SENSE CT1134A#WH วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยกสำหรับฝักบัว (สีขาว) รุ่น SCIROCCO SENSE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1135A วาล์วเปิด-ปิดน้ำเย็น COTTO แบบก้านโยกสำหรับท่อลอย รุ่น SCIROCCO CT1135A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก(สำหรับท่อลอย) รุ่น SCIROCCO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1137A	วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก	รุ่น	DELTA CT1137A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น DELTA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1137F	วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น NEW DELTA CT1137F วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น NEW DELTA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1173A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น SONATA CT1173A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น SONATA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1184A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น CUBIC CT1184A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น CUBIC  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1185A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก (เกลียวบน) รุ่น CUBIC CT1185A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก (เกลียวบน) รุ่น CUBIC  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1195A(HM)	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก สำหรับฝักบัว	รุ่น	RODRIGO CT1195A(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบก้านโยก สำหรับฝักบัว รุ่น RODRIGO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT121A	วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก	รุ่น	AUGUSTA CT121A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น AUGUSTA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT122A	วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก	รุ่น	MAJESTY 2 CT122A วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก รุ่น MAJESTY 2  
A32100W สำหรับ CT1061 CT123A วาล์วเปิด-ปิดน้ำ COTTO รุ่น KIWI CT123A วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น KIWI  
A32100W สำหรับ CT1061 CT124A วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น LAURA CT124A วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น LAURA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT127C16	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว	รุ่น	CROSS CT127C16 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น CROSS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT127C19	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว	รุ่น	CROSS CT127C19 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น CROSS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT127C20	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว	รุ่น	CROSS CT127C20 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สำหรับฝักบัว รุ่น CROSS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT137D วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น INFINITY CT137D วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น INFINITY  
A32100W สำหรับ CT1061 CT172C16(HM)	วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและรองน้ำใส่ถัง)	รุ่น	CROSS CT172C16(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและรองน้ำใส่ถัง) รุ่น CROSS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT172C19(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ COTTO เข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและรองน้ำใส่ถัง) รุ่น CROSS CT172C19(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและรองน้ำใส่ถัง) รุ่น CROSS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT172C20(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ COTTO เข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและรองน้ำใส่ถัง) รุ่น CROSS CT172C20(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและรองน้ำใส่ถัง) รุ่น CROSS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT172C20(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ COTTO เข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและรองน้ำใส่ถัง) รุ่น LETO CT172C20(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ COTTO เข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและรองน้ำใส่ถัง) รุ่น LETO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT173C14(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น)	รุ่น LETO CT173C14(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น) รุ่น LETO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT173C16(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ COTTO เข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น) รุ่น CROSS CT173C16(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น) รุ่น CROSS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT173C19(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ COTTO เข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น) รุ่น CROSS CT173C19(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น) รุ่น CROSS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT173C20(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ COTTO เข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น) รุ่น CROSS CT173C20(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำเข้า 1 ออก 2 (สำหรับฝักบัวสายอ่อนและฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่น) รุ่น CROSS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1902(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ COTTO สแตนเลส COTTO รุ่น ANTHONY PLUS CT1902(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ สแตนเลส รุ่น ANTHONY PLUS  
A32100W สำหรับ CT1061 CT190C11(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น NEW CENTURY CT190C11(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น NEW CENTURY  
A32100W สำหรับ CT1061 CT190C3N(HM)	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	รุ่น	NEW DOME CT190C3N(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น NEW DOME  
A32100W สำหรับ CT1061 CT190C7N(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ COTTO รุ่น NEW DOME CT190C7N(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น NEW DOME  
A32100W สำหรับ CT1061 CT190C8N(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น NEW CENTURY CT190C8N(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น NEW CENTURY  
A32100W สำหรับ CT1061 CT192C10(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ COTTO รุ่น WINDY CT192C10(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น WINDY  
A32100W สำหรับ CT1061 CT194C15(HM)	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	รุ่น	MARINA CT194C15(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น MARINA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT194C5(HM)  วาล์วเปิด-ปิดน้ำ  รุ่น  MARINA CT194C5(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น MARINA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT1994C40(HM)	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น	TINY CT1994C40(HM) วาล์วเปิด-ปิดน้ำ รุ่น TINY  
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]     
 

บริษัท ไลท์ แอนด์ บาธ จำกัด
เลขที่ 221 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร: 092-319-9914, 092-319-9915, 092-319-9916, 092-319-9917 แฟกซ์ : -
E-Mail :light-and-bath@hotmail.com
Copyright © 2009 light-and-bath.com