dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง (เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ AC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ DC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดอัตโนมัติ
bulletก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด ด้วยเข่า
bulletก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด ด้วยเท้า
bulletก๊อกฝักบัว แบบติดผนัง
bulletก๊อกฝักบัว แบบฝังผนัง
bulletก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง
bulletก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (ผสม)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดของอ่าง/เคาน์เตอร์
bulletก๊อกล้างพื้น ต่อสายยาง
bulletก๊อกล้างพื้น
bulletก๊อกบอล
bulletก๊อกสนาม
bulletก๊อกบิเด้
bulletก๊อกน้ำ สำหรับแพทย์ (LAB USE)
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำเด็ก
dot
dot
bulletสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองอัตโนมัติ (ไฟฟ้า)
bulletสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ-ฟลัชวาล์ว (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ-ฟลัชวาล์ว (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (ราดน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (ฟลัชวาล์ว)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (หม้อน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ
bulletสุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (ฟลัชวาล์ว)
bulletสุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (ฟลัชวาล์ว/หม้อน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบตั้งพื้น (ฟลัชวาล์ว/หม้อน้ำ)
dot
dot
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง (ติดผนัง)
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง (ติดเพดาน)
bulletราวปรับระดับ
bulletราวปรับระดับ+ฝักบัวสายอ่อน
bulletเรนชาวเวอร์ (ไม่รวมก๊อกน้ำ)
bulletเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ
bulletเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกผสมยืนอาบ
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletหัวฝักบัว ก้านแข็ง
bulletสายฝักบัว
bulletขอแขวนฝักบัว
bulletชั้นเอนกประสงค์
bulletถาดรองอาบน้ำ
bulletก้านฝักบัว ก้านแข็ง
bulletวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
bulletข้อต่อฝักบัวสายอ่อน
dot
dot
bulletที่ใส่กระดาษชำระ พีวีซี
bulletที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิค
bulletที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส
bulletที่วางสบู่ พีวีซี
bulletที่วางสบู่ เซรามิค
bulletที่วางสบู่ สแตนเลส
bulletราวแขวนผ้า พีวีซี
bulletราวแขวนผ้า สแตนเลส
bulletราวแขวนผ้า เซรามิค
bulletหิ้งวางของ เซรามิค
bulletหิ้งวางของ พลาสติก
bulletหิ้งวางของ กระจก
bulletหิ้งวางของ สแตนเลส
bulletขอแขวนผ้า พีวีซี
bulletขอแขวนผ้า สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletขอแขวนผ้า เซรามิค
bulletห่วงแขวนผ้า สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletห่วงแขวนผ้า เซรามิค
bulletตะแกรงกันกลิ่น พีวีซี
bulletตะแกรงกันกลิ่น สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletตะแกรงน้ำทิ้ง
bulletชั้นวางผ้า
bulletราวมือจับ/กันลื่น
bulletที่วางแก้วน้ำ/ที่วางสบู่
bulletรูฟเดรน
bulletรางน้ำทิ้ง
bulletขอแขวนผ้าอนามัย/น้ำเกลือ
bulletที่วางแก้วน้ำ
bulletที่วางแก้วน้ำ/ที่ใส่แปรงสีฟัน
bulletเชือกตากผ้า
bulletมิเตอร์น้ำ
bulletประตูน้ำ
bulletลูกลอย
bulletฟุตวาล์ว
bulletเช็ควาล์ว
dot
dot
bulletอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ
bulletฝารองนั่ง
bulletสต๊อปวาล์ว
bulletสายฉีดชำระ
bulletสายน้ำดี ชักโครก
bulletหัวฉีดชำระ
bulletมินิ บอลวาล์ว
dot
dot
bulletก๊อก(เดี่ยว)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ DC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดอัตโนมัติ
bulletก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ติดผนัง
bulletก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ AC
bulletสายน้ำดีอ่างล้างหน้า
bulletสะดืออ่างล้างหน้า
bulletท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
bulletสต๊อปวาล์ว
bulletมินิ บอลวาล์ว
dot
dot
bulletอ่างอาบน้ำวน
bulletอ่างอาบน้ำวน+อัดอากาศ
bulletอ่างอาบน้ำ ธรรมดา
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง
dot
dot
bulletอ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง
dot
dot
bulletโถบิเด้
bulletโถเอนกประสงค์
bulletอ่างแพทย์
bulletอ่างเอนกประสงค์
dot
///////////////////////////////////////////////
dot
IMP
ช้างแก้ว
AMERICAN STANDARD
AE
AZUMA
ASAHI
AQUAFLEX
BENN
BOSS
BESTYLE
BLANCO
COTTO
CRISTINA
COTTO (TILE)
CAMPANA
CORAL
DAMIXA
DURAVIT
DUSS
EVE
EIDOSA
ENGLEFIELD
FORNARA
GESSI
GEBERIT
GLOBO
HANSGROHE
HAFELE
HACEKA
HOEN
H2O
HANG
HOY
IQUA
ISANI
INAX
KARAT FAUCET
KIMBERLY-CLARK
KUDOS
KARAT
KOHLER
KNACK
KOTTMANN
LUZERN
LIGHTING
LZ
MEX
MAYFAIR
MEIN
MARVEL
MOGEN
MODONA
NOVABATH
NEO MATE
NAHM
NRH
NSG
NASCO
NIKLES
OSAI
PIXO
PAINI
PREMA
RASLAND
RASLAND DECOR
REGINOX
RIN QUICK
RAMBO
RESOMA
RMI
SANA
SAVER
SANNIX
SANWA
SCHELL
SIEMENS
SIGMA
STAR
STIEBEL ELTRON
SONIA
SWEET HOME
SON SUN
SEVA
SP
SB
SUPERFLEX
TURBORA
TOTO
VEGARR
VISENTIN
VCI
VRH
WEBER
WATSON
จิงโจ้
dot
ค้นหาสินค้า

dot


ก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์


COTTO ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า article

COTTO  

BRAND รูป รายการสินค้า                                                                                                                         ราคา
A32100W สำหรับ CT1061 CT2017A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี รุ่น ROMERO CT2017A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี รุ่น ROMERO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT201A  ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น  FIVE CT201A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น FIVE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT202A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า COTTO แบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET CT202A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET รุ่น SQUARE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT202A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า COTTO แบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET CT202AST ก๊อกผสมอ่างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี/CLICK FUNCTION SET รุ่น SQUARE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT202A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า COTTO แบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET CT202AW ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก / CLICK BODY รุ่น SQUARE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2031A	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET CT2031A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2031A	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET CT2031AW ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก / CLICK BODY รุ่น SOPRANO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2039C22	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำดี	รุ่น MILLENNIUM CT2039C22 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าและสายน้ำดี รุ่น MILLENNIUM  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2043A	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET	รุ่น	ENRICO CT2043A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET รุ่น ENRICO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2043A	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET	รุ่น	ENRICO CT2043AW ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก / CLICK BODY รุ่น ENRICO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2051A	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก	รุ่น	LARIO CT2051A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น LARIO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2061 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี รุ่น MEDIO CT2061 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี รุ่น MEDIO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2094A  ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือป๊อบอัพและสายน้ำดี รุ่น ALTO CT2094A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือป๊อบอัพและสายน้ำดี รุ่น ALTO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2123A	 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น SCIROCCO SENSE CT2123A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น SCIROCCO SENSE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2123A#BL	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น SCIROCCO SENSE CT2123A#BL ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น SCIROCCO SENSE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2123A#GR	 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น SCIROCCO SENSE CT2123A#GR ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น SCIROCCO SENSE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2123A#WH SCIROCCO SENSE ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก CT2123A#WH ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น SCIROCCO SENSE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2142A ก๊อกผสมอ่างล้าหน้าแบบก้านโยก รุ่น SCIROCCO CT2142A ก๊อกผสมอ่างล้าหน้าแบบก้านโยก รุ่น SCIROCCO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2160	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น LUKE CT2160 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น LUKE  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2174AE ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือแบบป๊อบอัพ รุ่น NEXT I CT2174AE ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือแบบป๊อบอัพ รุ่น NEXT I  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2176AE ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือแบบป๊อบอัพ รุ่น NEXT II CT2176AE ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือแบบป๊อบอัพ รุ่น NEXT II  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2176AE ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือแบบป๊อบอัพ รุ่น NEXT II CT2176AE(HM) ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือแบบป๊อบอัพ รุ่น NEXT II  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2178AE ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือแบบป๊อบอัพ รุ่น NEXT III CT2178AE ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือแบบป๊อบอัพ รุ่น NEXT III  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2178AE ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือแบบป๊อบอัพ รุ่น NEXT III CT2178AE ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือแบบป๊อบอัพ รุ่น NEXT III  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2180A	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสายน้ำดี รุ่น PATCHWORK CT2180A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสายน้ำดี รุ่น PATCHWORK  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2190A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือป๊อบอัพและสายน้ำดี รุ่น SONATA CT2190A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือป๊อบอัพและสายน้ำดี รุ่น SONATA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2200A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือแบบป๊อบอัพและสายน้ำดี รุ่น CUBIC CT2200A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือแบบป๊อบอัพและสายน้ำดี รุ่น CUBIC  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2201J ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบจอยจอยสติ๊กพร้อมสะดือป๊อปอัพและสายน้ำดี รุ่น CUBIC CT2201J ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบจอยจอยสติ๊กพร้อมสะดือป๊อปอัพและสายน้ำดี รุ่น CUBIC  
A32100W สำหรับ CT1061 CT2230A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดือแบบกดและสายน้ำดี รุ่น EVERETT CT2230A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดือแบบกดและสายน้ำดี รุ่น EVERETT  
A32100W สำหรับ CT1061 CT260N	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี	รุ่น	MAJESTY2 CT260N ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี รุ่น MAJESTY2  
A32100W สำหรับ CT1061 CT268A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น LEO CT268A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น LEO  
A32100W สำหรับ CT1061 CT268N ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น LEONIC CT268N ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น LEONIC  
A32100W สำหรับ CT1061 CT300A  ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือป๊อปอัพ  รุ่น  ENNA CT300A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น ENNA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT520A  ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี  รุ่น  DELTA CT520A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี รุ่น DELTA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT520F	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี CT520F ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี  
A32100W สำหรับ CT1061 CT520N	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET	รุ่น	DELTA CT520N ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET รุ่น DELTA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT520N	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET	รุ่น	DELTA CT520NW ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก / CLICK BODY รุ่น DELTA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT542A	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี	รุ่น	ANTHONY CT542A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี รุ่น ANTHONY  
A32100W สำหรับ CT1061 CT542AST ANTHONY ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี CT542AST ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี รุ่น  ANTHONY  
A32100W สำหรับ CT1061 CT542J	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี	รุ่น	ANTHONY-J CT542J ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี รุ่น ANTHONY-J  
A32100W สำหรับ CT1061 CT542J	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี	รุ่น	ANTHONY-J CT542J#SC ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี รุ่น ANTHONY-J  
A32100W สำหรับ CT1061 CT542N ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET รุ่น ANTHONY CT542N ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET รุ่น ANTHONY  
A32100W สำหรับ CT1061 COTTO	CT542NJ	ANTHONY-J	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET CT542NJ ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET รุ่น ANTHONY-J  
A32100W สำหรับ CT1061 CT542NJW#SC  ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก / CLICK BODY  รุ่น  ANTHONY-J CT542NJ#SC ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET รุ่น ANTHONY-J  
A32100W สำหรับ CT1061 COTTO	CT542NJ	ANTHONY-J	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบกดและสายน้ำดี / CLICK FUNCTION SET CT542NJW ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก / CLICK BODY รุ่น ANTHONY-J  
A32100W สำหรับ CT1061 CT542NJW#SC  ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก / CLICK BODY  รุ่น  ANTHONY-J CT542NJW#SC ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก / CLICK BODY รุ่น ANTHONY-J  
A32100W สำหรับ CT1061 CT542NW ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก / CLICK BODY รุ่น ANTHONY CT542NW ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก / CLICK BODY รุ่น ANTHONY  
A32100W สำหรับ CT1061 CT561D	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี	รุ่น	ARONA CT561D ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี รุ่น ARONA  
A32100W สำหรับ CT1061 CT561E ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยกพร้อมสะดือป๊อปอัพและสายน้ำดี รุ่น ARONA V CT561E ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบก้านโยกพร้อมสะดือป๊อปอัพและสายน้ำดี รุ่น ARONA V  
A32100W สำหรับ CT1061 CT563A	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี	รุ่น	AUGUSTA CT563A ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกพร้อมสะดืออ่างล้างหน้าแบบป๊อปอัพและสายน้ำดี รุ่น AUGUSTA  

 

AMERICAN STANDARD ก๊อกอ่างล้างหน้า (ผสม) article

AMERICAN STANDARD 

BRAND รูป รายการสินค้า                                                                                                                         ราคา
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-0201-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น HERITAGE A-0201-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น HERITAGE  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-0301-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น CYGNET A-0301-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น CYGNET  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-0301-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น CYGNET A-0301-100B ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสะดือและสต็อปวาล์ว รุ่น CYGNET  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-0401-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น CONCEPT SQUARE A-0401-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น CONCEPT SQUARE  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-0401-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น CONCEPT SQUARE A-0401-100B ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสะดือและสต็อปวาล์ว รุ่น CONCEPT SQUARE  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-0501-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว รุ่น LA VITA A-0501-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว รุ่น LA VITA  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-0501-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว รุ่น LA VITA A-0501-100B ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว รุ่น LA VITA  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-0601-100 AMERICAN STANDARDก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น โนบิเล่ (พร้อมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว) A-0601-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว รุ่น NOBILE  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-0601-100 AMERICAN STANDARDก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น โนบิเล่ (พร้อมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว) A-0601-100B ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว รุ่น NOBILE  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-0701-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น NEO MODERN A-0701-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น NEO MODERN  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1301-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว	รุ่น	ACACIA EVOLUTION A-1301-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว รุ่น ACACIA EVOLUTION  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1305-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว รุ่น ACACIA EVOLUTION A-1305-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว รุ่น ACACIA EVOLUTION  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1401-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ครบชุด รุ่น CONCEPT A-1401-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ครบชุด รุ่น CONCEPT  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1401-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ครบชุด รุ่น CONCEPT A-1401-100B ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสะดือ รุ่น CONCEPT  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1500-998-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น CEROS A-1500-998-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น CEROS  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1608 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น SOLO A-1608 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น SOLO  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1608 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น SOLO A-1608-B ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าไม่รวมสต๊อปวาล์ว รุ่น SOLO  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1620	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น ACACIA A-1620 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น ACACIA  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1620	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น ACACIA A-1620-B ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดือน้ำทิ้ง ไม่รวมสต็อปวาล์วและสะดืออ่าง รุ่น ACACIA  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1621 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น TONIC A-1621 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น TONIC  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1621 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น TONIC A-1621-B ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสต็อปวาล์ว รุ่น TONIC  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1623	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น ONYX A-1623 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น ONYX  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1624	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น OVA A-1624 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น OVA  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1625	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น SILVER A-1625 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น SILVER  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1637 AMERICAN STANDARD ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น อิมเมจ A-1637 ก็อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น IMAGE  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1637 AMERICAN STANDARD ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น อิมเมจ A-1637-B ก็อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสต็อปวาล์วและสะดือป๊อบอัพ รุ่น IMAGE  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1900-976-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น CERAPLAN A-1900-976-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น CERAPLAN  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1900-976-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น CERAPLAN A-1900-976-100B ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสต็อปวาล์ว รุ่น CERAPLAN  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1901-111-000	ก็อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น MOMENT A-1901-111-000 ก็อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น MOMENT  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-1901-111-000	ก็อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น MOMENT A-1901-111-000B ก็อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสต็อปวาล์วและสะดืออ่าง รุ่น MOMENT  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-2601-111-000	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น AGATE A-2601-111-000 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น AGATE  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-2801-111-000 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น CELIA A-2801-111-000 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น CELIA  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-2806-114-000	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบ C-Spout รุ่น CELIA A-2806-114-000 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบ C-Spout รุ่น CELIA  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-3901-101-50	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น ACTIVE A-3901-101-50 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น ACTIVE  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-3901-101-50	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสต็อปวาล์ว รุ่น ACTIVE A-3901-101-50B ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสต็อปวาล์ว รุ่น ACTIVE  
1100M10HP-NOC	อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ รุ่น DELTA A-3907-100B	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสะดือและสต็อปวาล์ว รุ่น ACTIVE II A-3907-100B ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสะดือและสต็อปวาล์ว รุ่น ACTIVE II  
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]     
 

บริษัท ไลท์ แอนด์ บาธ จำกัด
เลขที่ 221 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร: 092-319-9914, 092-319-9915, 092-319-9916, 092-319-9917 แฟกซ์ : -
E-Mail :light-and-bath@hotmail.com
Copyright © 2009 light-and-bath.com