dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง (เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ AC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ DC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดอัตโนมัติ
bulletก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด ด้วยเข่า
bulletก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด ด้วยเท้า
bulletก๊อกฝักบัว แบบติดผนัง
bulletก๊อกฝักบัว แบบฝังผนัง
bulletก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง
bulletก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (ผสม)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดของอ่าง/เคาน์เตอร์
bulletก๊อกล้างพื้น ต่อสายยาง
bulletก๊อกล้างพื้น
bulletก๊อกบอล
bulletก๊อกสนาม
bulletก๊อกบิเด้
bulletก๊อกน้ำ สำหรับแพทย์ (LAB USE)
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำเด็ก
dot
dot
bulletสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองอัตโนมัติ (ไฟฟ้า)
bulletสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ-ฟลัชวาล์ว (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ-ฟลัชวาล์ว (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (ราดน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (ฟลัชวาล์ว)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (หม้อน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ
bulletสุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (ฟลัชวาล์ว)
bulletสุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (ฟลัชวาล์ว/หม้อน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบตั้งพื้น (ฟลัชวาล์ว/หม้อน้ำ)
dot
dot
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง (ติดผนัง)
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง (ติดเพดาน)
bulletราวปรับระดับ
bulletราวปรับระดับ+ฝักบัวสายอ่อน
bulletเรนชาวเวอร์ (ไม่รวมก๊อกน้ำ)
bulletเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ
bulletเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกผสมยืนอาบ
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletหัวฝักบัว ก้านแข็ง
bulletสายฝักบัว
bulletขอแขวนฝักบัว
bulletชั้นเอนกประสงค์
bulletถาดรองอาบน้ำ
bulletก้านฝักบัว ก้านแข็ง
bulletวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
bulletข้อต่อฝักบัวสายอ่อน
dot
dot
bulletที่ใส่กระดาษชำระ พีวีซี
bulletที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิค
bulletที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส
bulletที่วางสบู่ พีวีซี
bulletที่วางสบู่ เซรามิค
bulletที่วางสบู่ สแตนเลส
bulletราวแขวนผ้า พีวีซี
bulletราวแขวนผ้า สแตนเลส
bulletราวแขวนผ้า เซรามิค
bulletหิ้งวางของ เซรามิค
bulletหิ้งวางของ พลาสติก
bulletหิ้งวางของ กระจก
bulletหิ้งวางของ สแตนเลส
bulletขอแขวนผ้า พีวีซี
bulletขอแขวนผ้า สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletขอแขวนผ้า เซรามิค
bulletห่วงแขวนผ้า สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletห่วงแขวนผ้า เซรามิค
bulletตะแกรงกันกลิ่น พีวีซี
bulletตะแกรงกันกลิ่น สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletตะแกรงน้ำทิ้ง
bulletชั้นวางผ้า
bulletราวมือจับ/กันลื่น
bulletที่วางแก้วน้ำ/ที่วางสบู่
bulletรูฟเดรน
bulletรางน้ำทิ้ง
bulletขอแขวนผ้าอนามัย/น้ำเกลือ
bulletที่วางแก้วน้ำ
bulletที่วางแก้วน้ำ/ที่ใส่แปรงสีฟัน
bulletเชือกตากผ้า
bulletมิเตอร์น้ำ
bulletประตูน้ำ
bulletลูกลอย
bulletฟุตวาล์ว
bulletเช็ควาล์ว
dot
dot
bulletอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ
bulletฝารองนั่ง
bulletสต๊อปวาล์ว
bulletสายฉีดชำระ
bulletสายน้ำดี ชักโครก
bulletหัวฉีดชำระ
bulletมินิ บอลวาล์ว
dot
dot
bulletก๊อก(เดี่ยว)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ DC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดอัตโนมัติ
bulletก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ติดผนัง
bulletก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ AC
bulletสายน้ำดีอ่างล้างหน้า
bulletสะดืออ่างล้างหน้า
bulletท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
bulletสต๊อปวาล์ว
bulletมินิ บอลวาล์ว
dot
dot
bulletอ่างอาบน้ำวน
bulletอ่างอาบน้ำวน+อัดอากาศ
bulletอ่างอาบน้ำ ธรรมดา
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง
dot
dot
bulletอ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง
dot
dot
bulletโถบิเด้
bulletโถเอนกประสงค์
bulletอ่างแพทย์
bulletอ่างเอนกประสงค์
dot
///////////////////////////////////////////////
dot
IMP
ช้างแก้ว
AMERICAN STANDARD
AE
AZUMA
ASAHI
AQUAFLEX
BENN
BOSS
BESTYLE
BLANCO
COTTO
CRISTINA
COTTO (TILE)
CAMPANA
CORAL
DAMIXA
DURAVIT
DUSS
EVE
EIDOSA
ENGLEFIELD
FORNARA
GESSI
GEBERIT
GLOBO
HANSGROHE
HAFELE
HACEKA
HOEN
H2O
HANG
HOY
IQUA
ISANI
INAX
KARAT FAUCET
KIMBERLY-CLARK
KUDOS
KARAT
KOHLER
KNACK
KOTTMANN
LUZERN
LIGHTING
LZ
MEX
MAYFAIR
MEIN
MARVEL
MOGEN
MODONA
NOVABATH
NEO MATE
NAHM
NRH
NSG
NASCO
NIKLES
OSAI
PIXO
PAINI
PREMA
RASLAND
RASLAND DECOR
REGINOX
RIN QUICK
RAMBO
RESOMA
RMI
SANA
SAVER
SANNIX
SANWA
SCHELL
SIEMENS
SIGMA
STAR
STIEBEL ELTRON
SONIA
SWEET HOME
SON SUN
SEVA
SP
SB
SUPERFLEX
TURBORA
TOTO
VEGARR
VISENTIN
VCI
VRH
WEBER
WATSON
จิงโจ้
dot
ค้นหาสินค้า

dot


ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส

.

 AMERICAN STANDARD ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส article

AMERICAN STANDARD  

รายการสินค้า STATUS ราคาพิเศษ หมายเหตุ
K-1050-43-N ที่ใส่กระดาษ - สแตนเลส รุ่น SABLE      
K-1057-45-N ที่ใส่กระดาษ รุ่น OVA      
K-1387-55-N ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น ACACIA EVOLUTION      
K-1410-30-S-N ที่ใส่กระดาษ - สแตนเลส ชุบโครเมี่ยม รุ่น OVATIO      
K-1510-30-S-N ที่ใส่กระดาษ - สแตนเลส ชุบโครเมี่ยม รุ่น VITO      
K-1610-30-S-N ที่ใส่กระดาษ - สแตนเลส ชุบโครเมี่ยม รุ่น CERATOP      
K-1986-43-N ที่ใส่กระดาษทิชชูชุบโครเมี่ยม รุ่น MOMENT      
K-2286-43-N ที่ใส่กระดาษทิชชูโครเมี่ยม รุ่น TOWN SQUARE      
K-2501-43-N ที่ใส่กระดาษชำระ ชุบโครเมี่ยม รุ่น CONCEPT SQUARE      
K-2501-55-N ที่ใส่กระดาษชำระแบบแท่ง ชุบโครเมี่ยม (แนวตั้ง) รุ่น CONCEPT SQUARE      
K-2501-56-N ที่ใส่กระดาษชำระแบบแท่ง ชุบโครเมี่ยม (แนวนอน) รุ่น CONCEPT SQUARE      
K-2801-43-N ที่ใส่กระดาษชำระ ชุบโครเมี่ยม รุ่น CONCEPT ROUND      
K-2801-55-N ที่ใส่กระดาษชำระแบบแท่ง ชุบโครเมี่ยม (แนวนอน) รุ่น CONCEPT ROUND      
K-2801-56-N ที่ใส่กระดาษชำระแบบแท่ง ชุบโครเมี่ยม (แนวตั้ง) รุ่น CONCEPT ROUND      
K-6586-43-N ที่ใส่กระดาษชำระ ชุปโครเมี่ยม รุ่น SEVA      
VP-DY43-N ที่ใส่กระดาษทิชชู รุ่น ACACIA      
VP-WF3180-N อะไหล่แขวนกระดาษทิชชู รุ่น TONIC      
VP-WF3186-N ที่ใส่กระดาษทิชชู รุ่น TONIC      
COTTO ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส article

COTTO  

รายการสินค้า STATUS ราคาพิเศษ หมายเหตุ
CT0015(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น TERRANOVA      
CT0025(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น CROSS      
CT0025WD#WH(HM) ที่ใส่กระดาษ รุ่น REMENISCENCE      
CT0025WD(HM) ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น REMINISCENCE      
CT0035(HM) ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น BACH      
CT0044(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น DIAMOND      
CT0045(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่คู่ รุ่น DIAMOND      
CT0049(HM) ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น CROSS      
CT0054(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น DUMBELLS      
CT0055(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่คู่ รุ่น DUMBELLS      
CT0065#BL(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น TWIST      
CT0065#GR(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น TWIST      
CT0065#WH(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น TWIST      
CT0065(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น TWIST      
CT0095#BN(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น DEAR MICKEY      
CT0095(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น ICONIC MICKEY      
CT0102(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ SWEET SUNNY POOH      
CT0114 ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น GLACIER      
CT0114STC31#BN ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น GLACIER      
CT0114STC32#BN ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น GLACIER      
CT0124(HM) ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น COMO      
CT0125(HM) ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด รุ่น COMO      
CT014 ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น NAIL      
CT0142 ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น SQUARE      
CT0142#HL ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น SQUARE      
CT024(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น ROMANCE      
CT034(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่สเตนเลส รุ่น SHEET      
CT044(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น CLASSIC      
CT044ST(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น CLASSIC CRYSTAL      
CT054(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น DELTA      
CT074(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น TEAPOT      
CT084(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น MONACO      
CT088(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่คู่ รุ่น MONACO      
CT094(HM) ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น CAESAR      
CT743#KT109(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น KITTY CUTIES      
CT743(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น LETO      
CT780(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น CHESS      
CT884(HM) ที่ใส่กระดาษทิชชู่ รุ่น SQUARE      
CT889(HM) ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น SQUARE      
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]     
 

บริษัท ไลท์ แอนด์ บาธ จำกัด
เลขที่ 221 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร: 092-319-9914, 092-319-9915, 092-319-9916, 092-319-9917 แฟกซ์ : -
E-Mail :light-and-bath@hotmail.com
Copyright © 2009 light-and-bath.com