dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
สุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (SQUAT)
dot
bulletแบบนั่งยอง
bulletแบบนั่งยอง (มีฐาน)
bulletแบบนั่งยอง (ฟลัชวาล์ว)
bulletแบบนั่งยอง (หม้อน้ำ)
dot
สุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
dot
bulletแบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
dot
สุขภัณฑ์ แบบฟลัชวาล์ว
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว (ท่อลงพื้น)
bulletแบบฟลัชวาล์ว (ท่อออกกำแพง)
dot
สุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก
dot
bulletสำหรับเด็ก (ท่อลงพื้น)
bulletสำหรับเด็ก (ท่อออกกำแพง)
dot
สุขภัณฑ์ สำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ
dot
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (FLUSH TANK)
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (FLUSH VALVE)
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (PAIL FLUSH)
dot
สุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น
dot
bulletแบบสองชิ้น (ท่อออกกำแพง)
bulletแบบสองชิ้น (ท่อลงพื้น)
dot
สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว
dot
bulletแบบชิ้นเดียว (ท่อออกกำแพง)
bulletแบบชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น)
dot
สุขภัณฑ์ แบบตั้งพื้น (WALL FACE)
dot
bulletแบบตั้งพื้น (FLUSH TANK )
bulletแบบตั้งพื้น (FLUSH VALVE)
dot
สุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (WALL HUNG)
dot
bulletแบบแขวนผนัง (FLUSH VALVE )
bulletแบบแขวนผนัง (FLUSH TANK)
dot
สุขภัณฑ์ พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบชิ้นเดียว +ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบแขวนผนัง+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบสองชิ้น+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบตั้งพื้น+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
dot
สุขภัณฑ์ พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบชิ้นเดียว+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบแขวนผนัง+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบสองชิ้น+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบตั้งพื้น+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
dot
อ่างล้างหน้า
dot
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบขาตั้ง
bulletแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
bulletแบบขาตั้งลอย
bulletแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
bulletแบบวางบนเคาน์เตอร์
bulletแบบแขวนผนัง
bulletอ่างแก้ว
bulletแบบฝังบนเคาน์เตอร์
dot
อ่าง/โถเอนกประสงค์
dot
bulletอ่างเอนกประสงค์
bulletโถเอนกประสงค์
bulletอ่างแพทย์ (MEDICAL SINK)
bulletอ่างอาบน้ำเด็ก
dot
โถปัสสาวะชาย-หญิง/แผงกั้น
dot
bulletโถปัสสาวะชาย แบบท่อน้ำเข้าด้านบน
bulletโถปัสสาวะชาย แบบ SENSOR (AC)
bulletโถปัสสาวะชาย ครบชุด
bulletโถปัสสาวะชาย แบบท่อน้ำเข้าด้านหลัง
bulletโถปัสสาวะชาย แบบ SENSOR (DC)
bulletโถปัสสาวะชาย แบบเข้ามุม
bulletโถปัสสาวะชาย แบบตั้งพื้น
bulletโถปัสสาวะหญิง (บิเด้)
bulletแผงกั้น โถปัสสาวะ
dot
อ่างอาบน้ำ
dot
bulletอ่างอาบน้ำ
bulletอ่างอาบน้ำ+น้ำวน
bulletอ่างอาบน้ำ+น้ำวน+อัดอากาศ
bulletอ่างอาบน้ำ แบบเข้ามุม
bulletอ่างอาบน้ำ แบบตั้งลอย
dot
ก๊อกอ่างล้างหน้า (น้ำเย็น)
dot
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบกดอัตโนมัติ
bulletแบบทรงสูง
bulletแบบ SENSOR DC
bulletแบบติดขอบอ่าง/เคาน์เตอร์
bulletแบบ SENSOR AC
bulletแบบติดผนัง
dot
ก๊อกอ่างล้างหน้า (ผสม)
dot
bulletแบบ SENSOR DC
bulletแบบติดผนัง
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletแบบ SENSOR AC
bulletแบบ MONO BLOCK
bulletแบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง เซ็นเตอร์ 4 นิ้ว
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 4 นิ้ว
dot
ก๊อกซิงค์
dot
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (ผสม)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
dot
อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า
dot
bulletสะดือ อ่างล้างหน้า
bulletท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า
bulletสายน้ำดี อ่างล้างหน้า
bulletมินิ บอลวาล์ว
bulletสต๊อปวาล์ว
dot
ก๊อกฝักบัว/ก๊อกยืนอาบ
dot
bulletก๊อกฝักบัว (น้ำเย็น) แบบติดผนัง
bulletก๊อกฝักบัว (น้ำเย็น) แบบฝังผนัง
bulletก๊อก (ผสม) ยืนอาบ แบบติดผนัง
bulletก๊อก (ผสม) ยืนอาบ แบบฝังผนัง
dot
ก๊อกอ่างอาบน้ำ
dot
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (น้ำเย็น) แบบติดผนัง
dot
ก๊อกล้างพื้น/ก๊อกบอล/ก๊อกสนาม
dot
bulletก๊อกล้างพื้น
bulletก๊อกบอล
bulletก๊อกล้างพื้น ต่อสายยาง
bulletก๊อกสนาม
bulletก๊อกน้ำดื่ม (COOLER)
dot
ก๊อกน้ำ สำหรับแพทย์ (LAB USE)
dot
bulletแบบเปิด-ปิด ด้วยเข่า
bulletแบบติดผนัง
bulletแบบติดเคาน์เตอร์
dot
อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ (เซรามิค)
dot
bulletห่วงแขวนผ้า เซรามิค
bulletราวแขวนผ้า เซรามิค
bulletขอแขวนผ้า เซรามิค
bulletหิ้งวางของ เซรามิค
bulletที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิค
bulletที่วางสบู่ เซรามิค
dot
SAFETY ACCESSORY
dot
bulletราวทรงตัว อ่างล้างหน้า
bulletราวทรงตัว โถปัสสาวะชาย
bulletราวทรงตัว แบบ U
bulletราวทรงตัว แบบ T
bulletราวทรงตัว แบบ L
bulletราวทรงตัว แบบตรง
bulletราวทรงตัว แบบ V
dot
ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย
dot
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย SENSOR AC
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย SENSOR DC
bulletวาล์วเปิด-ปิดน้ำ โถปัสสาวะชาย
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย แบบก้านโยก
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย
dot
ฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์
dot
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบท่องอ
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบท่อตรง
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบ SENSOR DC
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบ SENSOR AC
dot
อุปกรณ์ห้องน้ำ (สแตนเลส,ทองเหลือง,พีวีซี)
dot
bulletหิ้งวางของ
bulletรางน้ำทิ้ง
bulletเชือกตากผ้า
bulletห่วงแขวนผ้า
bulletราวแขวนผ้า
bulletกระจก เจียรปลี
bulletตะแกรงกันกลิ่น
bulletชั้นวางผ้า
bulletที่ใส่กระดาษชำระ
bulletสายฉีดชำระ +วาล์ว
bulletกระจก กรอบพีวีซี
bulletตะแกรงน้ำทิ้ง
bulletที่วางแก้วน้ำ
bulletที่วางสบู่
bulletสายฉีดชำระ
bulletเก้าอี้นั่งอาบน้ำ
dot
ฝักบัวอาบน้ำ
dot
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง+วาล์ว
bulletหัวฝักบัว ก้านแข็ง
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน+วาล์ว
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน
dot
อะไหล่
dot
bulletหัวฉีดชำระ
bulletสายฝักบัว
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletลูกลอย
dot
////////////////////////////////////////
dot
PRODUCT BY TYPE
AMERICAN STANDARD
ANA
AE
AZUMA
ASAHI
AQUAFLEX
BENN
BOSS
BESTYLE
BLANCO
COTTO
CRISTINA
COTTO (TILE)
CAMPANA
CORAL
DAMIXA
DURAVIT
DUSS
EVE
EIDOSA
ENGLEFIELD
FORNARA
GESSI
GEBERIT
GLOBO
HANSGROHE
HAFELE
HACEKA
HOEN
H2O
HANG
HOY
IQUA
ISANI
INAX
KARAT FAUCET
KIMBERLY-CLARK
KUDOS
KARAT
KOHLER
KNACK
KOTTMANN
LAVERNZ
LUZERN
LZ
MEX
MAYFAIR
MEIN
MARVEL
MOGEN
MODONA
NR
NOVABATH
NEO MATE
NAHM
NRH
NSG
NASCO
NIKLES
OSAI
PIXO
PAINI
PREMA
RASLAND
RASLAND DECOR
REGINOX
RIN QUICK
RAMBO
RESOMA
RMI
SANA
SAVER
SANNIX
SANWA
SCHELL
SIEMENS
SIGMA
STAR
STIEBEL ELTRON
SLOAN
SONIA
SWEET HOME
SON SUN
SEVA
SP
SB
SUPERFLEX
TURBORA
TOTO
VEGARR
VISENTIN
VCI
VRH
WEBER
WATSON
IMP : ถังน้ำ
IMP : KITCHEN
จิงโจ้
IMP : DOOR/WINDOW HARDWARE
ช้างแก้ว


ราวมือจับ/กันลื่น

.

 COTTO ราวมือจับ/กันลื่น article
CT0161 ราวจับทรงตัวขนาด 60 ซม./ ⌀35 มม.
  view
ราคา: 3,680.00
พิเศษ: 2,950.00

 
CT0162	ราวจับทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 620X470
  view
ราคา: 6,300.00
พิเศษ: 5,060.00

 
CT0163	ราวจับทรงตัวรูปตัววีขนาด 435X435
  view
ราคา: 5,460.00
พิเศษ: 4,380.00

 
CT0164	NATURA SERIES	พนักแขน แบบพับเก็บได้
  view
ราคา: 15,700.00
พิเศษ: 12,600.00

 
CT0165	ราวจับทรงตัวรูปตัวที
  view
ราคา: 7,560.00
พิเศษ: 6,070.00

 
CT0166	ราวจับทรงตัวรูปตัวแอล พร้อมราวแขวนฝักบัวปรับระดับ
  view
ราคา: 8,600.00
พิเศษ: 6,900.00

 
CT0170 LINEAR HANDRAIL
  view
ราคา: 8,500.00
พิเศษ: 6,820.00

 
CT0171 ราวจับทรงตัวรูปตัววี
  view
ราคา: 7,370.00
พิเศษ: 5,910.00

 
CT0172#WH FOLDABLE SHOWER SEAT
  view
รหัส : CT0172#WH
CT0172#WH FOLDABLE SHOWER SEAT
 
 

 
CT0174L#WH L-SHAPE HANDRAIL (LEFT SUPPORTING)
  view
รหัส : CT0174L#WH
CT0174L#WH L-SHAPE HANDRAIL (LEFT SUPPORTING)
 
 

 
CT0174R#WH L-SHAPE HANDRAIL (RIGHT SUPPORTING)
  view
 

 
CT0176#WH SWING-UP SUPPORT ARM WITH TISSUE HOLDER
  view
 

 
CT0182#WH พนักแขนแบบพับเก็บได้ยาว 60 ซม. รุ่น เพรสซาลิท
  view
ราคา: 17,600.00
พิเศษ: 14,120.00

 
CT0186#WH พนักแขนแบบพับเก็บได้ 80 ซม. รุ่น เพรสซาลิท
  view
ราคา: 13,700.00
พิเศษ: 10,990.00

 
CT0190 พนักแขนแบบพับเก็บได้
  view
ราคา: 9,400.00
พิเศษ: 7,540.00

 
CT725L45#WH	ราวทรงตัว ยาว 45 ซม. ผิว POWER LACQUER
  view
ราคา: 4,940.00
พิเศษ: 3,960.00

 
CT725L60#WH	ราวทรงตัวยาว 60 ซม. ผิว POWDER LACQUER
  view
ราคา: 5,770.00
พิเศษ: 4,630.00

 
CT727L#WH	ราวทรงตัวรูปตัวแอลซ้ายขนาด 40X90 ซม. ผิว POWDER LACQUER
  view
ราคา: 15,140.00
พิเศษ: 12,150.00

 
CT727R#WH	ราวทรงตัวรูปตัวแอลขวา ขนาด 40X90 ซม.ผิว POWDER LACQUER
  view
ราคา: 15,140.00
พิเศษ: 12,150.00

 
CT750(HM) ราวทรงตัว ยาว 60 ซม.
  view
ราคา: 2,180.00
พิเศษ: 1,750.00

 
CT7501L120(HM)	ราวทรงตัวยาว 120 ซม.
  view
ราคา: 4,310.00
พิเศษ: 3,460.00

 
CT7501L35(HM)	ราวทรงตัวยาว 35 ซม.
  view
ราคา: 2,430.00
พิเศษ: 1,950.00

 
CT7501L60(HM)	ราวทรงตัวยาว 60 ซม.
  view
ราคา: 2,700.00
พิเศษ: 2,170.00

 
CT7501L90(HM) ราวทรงตัวยาว 90 ซม.
  view
ราคา: 3,910.00
พิเศษ: 3,140.00

 
CT7502L/R(HM)	ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 70x60 ซม.
  view
ราคา: 4,260.00
พิเศษ: 3,420.00

 
CT7503(HM)	ราวทรงตัวรูปตัววีขนาด 30x30 ซม.
  view
ราคา: 2,820.00
พิเศษ: 2,260.00

 
CT7504(HM) ราวทรงตัวรูปตัวทีขนาด 70x60 ซม.
  view
ราคา: 4,130.00
พิเศษ: 3,310.00

 
CT750L120#SA(HM) ราวทรงตัวยาว 120 ซม.ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 3,290.00
พิเศษ: 2,640.00

 
CT750L35#SA(HM) ราวทรงตัวยาว 35 ซม.ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 1,780.00
พิเศษ: 1,430.00

 
CT750L60#SA(HM)	ราวทรงตัวยาว 60 ซม.ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 1,990.00
พิเศษ: 1,600.00

 
CT750L90#SA(HM)	ราวทรงตัวยาว 90 ซม.ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 3,040.00
พิเศษ: 2,440.00

 
CT751(R/L)(HM) ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60x40 ซม.
  view
ราคา: 4,740.00
พิเศษ: 3,800.00

 
CT751L/R#SA(HM)	ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60x40 ซม.ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 4,080.00
พิเศษ: 3,270.00

 
CT752#SA(HM)	ราวทรงตัวรูปตัววีขนาด 30x30 ซม.ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 2,200.00
พิเศษ: 1,770.00

 
CT752(HM) ราวทรงตัวรูปตัววีขนาด 30x30 ซม.
  view
ราคา: 2,180.00
พิเศษ: 1,750.00

 
CT753#SA(HM)	ราวทรงตัวรูปตัวทีขนาด 70x60 ซม.ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 3,330.00
พิเศษ: 2,670.00

 
CT753(HM) ราวทรงตัวรูปตัวทีขนาด 70x55 ซม.
  view
ราคา: 4,130.00
พิเศษ: 3,310.00

 
CT754 ราวทรงตัวแบบสวิงสำหรับโถสุขภัณฑ์
  view
ราคา: 15,440.00
พิเศษ: 12,390.00

 
CT790 ราวทรงตัวยาว 60 ซม.ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 2,920.00
พิเศษ: 2,340.00

 
CT790(120CM)	ราวทรงตัวยาว 120 ซม.ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 7,030.00
พิเศษ: 5,640.00

 
CT790(35CM)(HM)	ราวทรงตัวยาว 35 ซม.ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 2,790.00
พิเศษ: 2,240.00

 
CT790(90CM)	ราวทรงตัวยาว 90 ซม.ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 3,640.00
พิเศษ: 2,920.00

 
CT791L ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านซ้ายขนาด 70X60 ซม. (เมื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์) ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 4,850.00
พิเศษ: 3,890.00

 
CT791R ราวทรงตัวรูปตัวแอลติดผนังด้านขวาขนาด 70X60 ซม. (เมื่อหันหน้าเข้าหาสุขภัณฑ์) ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 4,850.00
พิเศษ: 3,890.00

 
CT793 ราวทรงตัวรูปตัวทีขนาด 70x55 ซม.ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 4,250.00
พิเศษ: 3,410.00

 
CT794	ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชายขนาด 40X60X55 ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 10,480.00
พิเศษ: 8,410.00

 
 CT795	ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้าขนาด 74X80 ซม.ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 6,440.00
พิเศษ: 5,170.00

 
CT796 ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้าขนาด 74X70X80 ซม. (ผู้ใช้ไม้เท้าค้ำยัน) ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 14,330.00
พิเศษ: 11,500.00

 
 CT798(30/30CM)	ราวทรงตัวรูปตัววีขนาด 30x30 ซม.ผิว HAIRLINE
  view
ราคา: 3,230.00
พิเศษ: 2,590.00

 

AMERICAN STANDARD ราวมือจับ/กันลื่น article
HR-320170-01 ราวทรงตัว รูปตัวที ⌀32 มม. ขนาด 700x600 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 4,630.00
พิเศษ: 2,530.00

 
HR-320280-01 ราวทรงตัวสำหรับอ่างล่างหน้า ⌀32 มม. ขนาด 800x800 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 8,725.00
พิเศษ: 4,760.00

 
HR-320370-01L	ราวทรงตัวสำหรับเข้ามุม (ซ้าย) ⌀32 มม. ขนาด 700x800 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 7,035.00
พิเศษ: 3,840.00

 
HR-320370-01R	ราวทรงตัวสำหรับเข้ามุม (ขวา) ⌀32 มม. ขนาด 700x800 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 7,035.00
พิเศษ: 3,840.00

 
HR-3204120-01	ราวทรงตัวแบบตรง ⌀32 มม. ขนาด 100x1200 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 4,565.00
พิเศษ: 2,490.00

 
HR-320435-01 ราวทรงตัวแบบตรง ⌀32 มม. ขนาด 100x300 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 3,130.00
พิเศษ: 1,710.00

 
HR-320460-01 ราวทรงตัวแบบตรง ⌀32 มม. ขนาด 100x600 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 3,955.00
พิเศษ: 2,160.00

 
HR-320490-01 ราวทรงตัวแบบตรง ⌀32 มม. ขนาด 100x900 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 4,175.00
พิเศษ: 2,280.00

 
HR-320540-01L	ราวทรงตัว รูปตัวแอล (ซ้าย) ⌀32 มม. ขนาด 400x600 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 5,630.00
พิเศษ: 3,070.00

 
HR-320540-01R	ราวทรงตัว รูปตัวแอล (ขวา) ⌀32 มม. ขนาด 400x600 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 5,630.00
พิเศษ: 3,070.00

 
HR-320570-01L	ราวทรงตัว รูปตัวแอล (ซ้าย) Æ 32 มม. ขนาด 700x800 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 7,080.00
พิเศษ: 3,860.00

 
HR-320570-01R	ราวทรงตัว รูปตัวแอล (ขวา) ⌀32 มม. ขนาด 700x800 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 7,755.00
พิเศษ: 4,230.00

 
HR-320640-01 ราวทรงตัว รูปตัววี ⌀32 มม. ขนาด 400x400 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 4,100.00
พิเศษ: 2,240.00

 
HR-320759-01 ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย ⌀32 มม. ขนาด 590x560 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 15,335.00
พิเศษ: 8,370.00

 
HR-380170-01 ราวทรงตัว รูปตัวที ⌀38 มม. ขนาด 700x600 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 6,185.00
พิเศษ: 3,380.00

 
HR-380280-01 ราวทรงตัวสำหรับอ่างล่างหน้า ⌀38 มม. ขนาด 800x800 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 10,575.00
พิเศษ: 5,770.00

 
HR-380370-01L ราวทรงตัวสำหรับเข้ามุม (ซ้าย) ⌀38 มม. ขนาด 700x800 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 8,360.00
พิเศษ: 4,560.00

 
HR-380370-01R	ราวทรงตัวสำหรับเข้ามุม (ขวา) ⌀38 มม. ขนาด 700x800 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 8,360.00
พิเศษ: 4,560.00

 
HR-3804120-01	ราวทรงตัวแบบตรง ⌀38 มม. ขนาด 100x1200 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 6,015.00
พิเศษ: 3,280.00

 
HR-380435-01 ราวทรงตัวแบบตรง ⌀38 มม. ขนาด 100x300 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 3,280.00
พิเศษ: 1,790.00

 
HR-380460-01 ราวทรงตัวแบบตรง ⌀38 มม. ขนาด 100x600 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 4,995.00
พิเศษ: 2,730.00

 
HR-380490-01 ราวทรงตัวแบบตรง ⌀38 มม. ขนาด 100x900 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 5,280.00
พิเศษ: 2,880.00

 
HR-380540-01L ราวทรงตัว รูปตัวแอล (ซ้าย) ⌀38 มม. ขนาด 400x600 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 7,080.00
พิเศษ: 3,860.00

 
HR-380540-01R	ราวทรงตัว รูปตัวแอล (ขวา) ⌀38 มม. ขนาด 400x600 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 7,415.00
พิเศษ: 4,050.00

 
HR-380570-01L	ราวทรงตัว รูปตัวแอล (ซ้าย) ⌀38 มม. ขนาด 700x800 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 8,330.00
พิเศษ: 4,550.00

 
HR-380570-01R	ราวทรงตัว รูปตัวแอล (ขวา) ⌀38 มม. ขนาด 700x800 มม. ผิวขัด Hair-line
  view
ราคา: 8,330.00
พิเศษ: 4,550.00

 
HR-380640-01	"V-SHAPE HANDRAIL D38 400X400MM HAIRLINE  ราวทรงตัว รูปตัววี Æ  38 มม. ขนาด 400x400 มม. ผิวขัด Hair-line"
  view
ราคา: 6,370.00
พิเศษ: 3,480.00

 
HR-380759-01	"URINAL HANDRAIL D38 590X560MM HAIRLINE  ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย Æ 38 มม. ขนาด 590x560 มม. ผิวขัด Hair-line"
  view
ราคา: 17,730.00
พิเศษ: 9,680.00

 

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]     
 

บริษัท ไลท์ แอนด์ บาธ จำกัด
เลขที่ 221 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร: 02-739-9401 02-739-9402 02-739-9403 แฟกซ์ : 02-739-7904
E-Mail :light-and-bath@hotmail.com
Copyright © 2009 light-and-bath.com