dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
สุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (SQUAT)
dot
bulletแบบนั่งยอง
bulletแบบนั่งยอง (มีฐาน)
bulletแบบนั่งยอง (ฟลัชวาล์ว)
bulletแบบนั่งยอง (หม้อน้ำ)
dot
สุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
dot
bulletแบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
dot
สุขภัณฑ์ แบบฟลัชวาล์ว
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว (ท่อลงพื้น)
bulletแบบฟลัชวาล์ว (ท่อออกกำแพง)
dot
สุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก
dot
bulletสำหรับเด็ก (ท่อลงพื้น)
bulletสำหรับเด็ก (ท่อออกกำแพง)
dot
สุขภัณฑ์ สำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ
dot
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (FLUSH TANK)
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (FLUSH VALVE)
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (PAIL FLUSH)
dot
สุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น
dot
bulletแบบสองชิ้น (ท่อออกกำแพง)
bulletแบบสองชิ้น (ท่อลงพื้น)
dot
สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว
dot
bulletแบบชิ้นเดียว (ท่อออกกำแพง)
bulletแบบชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น)
dot
สุขภัณฑ์ แบบตั้งพื้น (WALL FACE)
dot
bulletแบบตั้งพื้น (FLUSH TANK )
bulletแบบตั้งพื้น (FLUSH VALVE)
dot
สุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (WALL HUNG)
dot
bulletแบบแขวนผนัง (FLUSH VALVE )
bulletแบบแขวนผนัง (FLUSH TANK)
dot
สุขภัณฑ์ พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบชิ้นเดียว +ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบแขวนผนัง+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบสองชิ้น+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบตั้งพื้น+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
dot
สุขภัณฑ์ พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบชิ้นเดียว+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบแขวนผนัง+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบสองชิ้น+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบตั้งพื้น+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
dot
อ่างล้างหน้า
dot
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบขาตั้ง
bulletแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
bulletแบบขาตั้งลอย
bulletแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
bulletแบบวางบนเคาน์เตอร์
bulletแบบแขวนผนัง
bulletอ่างแก้ว
bulletแบบฝังบนเคาน์เตอร์
dot
อ่าง/โถเอนกประสงค์
dot
bulletอ่างเอนกประสงค์
bulletโถเอนกประสงค์
bulletอ่างแพทย์ (MEDICAL SINK)
bulletอ่างอาบน้ำเด็ก
dot
โถปัสสาวะชาย-หญิง/แผงกั้น
dot
bulletโถปัสสาวะชาย แบบท่อน้ำเข้าด้านบน
bulletโถปัสสาวะชาย แบบ SENSOR (AC)
bulletโถปัสสาวะชาย ครบชุด
bulletโถปัสสาวะชาย แบบท่อน้ำเข้าด้านหลัง
bulletโถปัสสาวะชาย แบบ SENSOR (DC)
bulletโถปัสสาวะชาย แบบเข้ามุม
bulletโถปัสสาวะชาย แบบตั้งพื้น
bulletโถปัสสาวะหญิง (บิเด้)
bulletแผงกั้น โถปัสสาวะ
dot
อ่างอาบน้ำ
dot
bulletอ่างอาบน้ำ
bulletอ่างอาบน้ำ+น้ำวน
bulletอ่างอาบน้ำ+น้ำวน+อัดอากาศ
bulletอ่างอาบน้ำ แบบเข้ามุม
bulletอ่างอาบน้ำ แบบตั้งลอย
dot
ก๊อกอ่างล้างหน้า (น้ำเย็น)
dot
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบกดอัตโนมัติ
bulletแบบทรงสูง
bulletแบบ SENSOR DC
bulletแบบติดขอบอ่าง/เคาน์เตอร์
bulletแบบ SENSOR AC
bulletแบบติดผนัง
dot
ก๊อกอ่างล้างหน้า (ผสม)
dot
bulletแบบ SENSOR DC
bulletแบบติดผนัง
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletแบบ SENSOR AC
bulletแบบ MONO BLOCK
bulletแบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง เซ็นเตอร์ 4 นิ้ว
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 4 นิ้ว
dot
ก๊อกซิงค์
dot
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (ผสม)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
dot
อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า
dot
bulletสะดือ อ่างล้างหน้า
bulletท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า
bulletสายน้ำดี อ่างล้างหน้า
bulletมินิ บอลวาล์ว
bulletสต๊อปวาล์ว
dot
ก๊อกฝักบัว/ก๊อกยืนอาบ
dot
bulletก๊อกฝักบัว (น้ำเย็น) แบบติดผนัง
bulletก๊อกฝักบัว (น้ำเย็น) แบบฝังผนัง
bulletก๊อก (ผสม) ยืนอาบ แบบติดผนัง
bulletก๊อก (ผสม) ยืนอาบ แบบฝังผนัง
dot
ก๊อกอ่างอาบน้ำ
dot
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (น้ำเย็น) แบบติดผนัง
dot
ก๊อกล้างพื้น/ก๊อกบอล/ก๊อกสนาม
dot
bulletก๊อกล้างพื้น
bulletก๊อกบอล
bulletก๊อกล้างพื้น ต่อสายยาง
bulletก๊อกสนาม
bulletก๊อกน้ำดื่ม (COOLER)
dot
ก๊อกน้ำ สำหรับแพทย์ (LAB USE)
dot
bulletแบบเปิด-ปิด ด้วยเข่า
bulletแบบติดผนัง
bulletแบบติดเคาน์เตอร์
dot
อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ (เซรามิค)
dot
bulletห่วงแขวนผ้า เซรามิค
bulletราวแขวนผ้า เซรามิค
bulletขอแขวนผ้า เซรามิค
bulletหิ้งวางของ เซรามิค
bulletที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิค
bulletที่วางสบู่ เซรามิค
dot
SAFETY ACCESSORY
dot
bulletราวทรงตัว อ่างล้างหน้า
bulletราวทรงตัว โถปัสสาวะชาย
bulletราวทรงตัว แบบ U
bulletราวทรงตัว แบบ T
bulletราวทรงตัว แบบ L
bulletราวทรงตัว แบบตรง
bulletราวทรงตัว แบบ V
dot
ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย
dot
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย SENSOR AC
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย SENSOR DC
bulletวาล์วเปิด-ปิดน้ำ โถปัสสาวะชาย
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย แบบก้านโยก
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย
dot
ฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์
dot
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบท่องอ
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบท่อตรง
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบ SENSOR DC
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบ SENSOR AC
dot
อุปกรณ์ห้องน้ำ (สแตนเลส,ทองเหลือง,พีวีซี)
dot
bulletหิ้งวางของ
bulletรางน้ำทิ้ง
bulletเชือกตากผ้า
bulletห่วงแขวนผ้า
bulletราวแขวนผ้า
bulletกระจก เจียรปลี
bulletตะแกรงกันกลิ่น
bulletชั้นวางผ้า
bulletที่ใส่กระดาษชำระ
bulletสายฉีดชำระ +วาล์ว
bulletกระจก กรอบพีวีซี
bulletตะแกรงน้ำทิ้ง
bulletที่วางแก้วน้ำ
bulletที่วางสบู่
bulletสายฉีดชำระ
bulletเก้าอี้นั่งอาบน้ำ
dot
ฝักบัวอาบน้ำ
dot
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง+วาล์ว
bulletหัวฝักบัว ก้านแข็ง
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน+วาล์ว
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน
dot
อะไหล่
dot
bulletหัวฉีดชำระ
bulletสายฝักบัว
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletลูกลอย
dot
////////////////////////////////////////
dot
PRODUCT BY TYPE
AMERICAN STANDARD
ANA
AE
AZUMA
ASAHI
AQUAFLEX
BENN
BOSS
BESTYLE
BLANCO
COTTO
CRISTINA
COTTO (TILE)
CAMPANA
CORAL
DAMIXA
DURAVIT
DUSS
EVE
EIDOSA
ENGLEFIELD
FORNARA
GESSI
GEBERIT
GLOBO
HANSGROHE
HAFELE
HACEKA
HOEN
H2O
HANG
HOY
IQUA
ISANI
INAX
KARAT FAUCET
KIMBERLY-CLARK
KUDOS
KARAT
KOHLER
KNACK
KOTTMANN
LAVERNZ
LUZERN
LZ
MEX
MAYFAIR
MEIN
MARVEL
MOGEN
MODONA
NR
NOVABATH
NEO MATE
NAHM
NRH
NSG
NASCO
NIKLES
OSAI
PIXO
PAINI
PREMA
RASLAND
RASLAND DECOR
REGINOX
RIN QUICK
RAMBO
RESOMA
RMI
SANA
SAVER
SANNIX
SANWA
SCHELL
SIEMENS
SIGMA
STAR
STIEBEL ELTRON
SLOAN
SONIA
SWEET HOME
SON SUN
SEVA
SP
SB
SUPERFLEX
TURBORA
TOTO
VEGARR
VISENTIN
VCI
VRH
WEBER
WATSON
IMP : ถังน้ำ
IMP : KITCHEN
จิงโจ้
IMP : DOOR/WINDOW HARDWARE
ช้างแก้ว


PROMOTION (1) สุขภัณฑ์ (260) อ่างล้างหน้า (285)
โถปัสสาวะชาย (25) อ่างอาบน้ำ (197) ฝารองนั่ง (99)
อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า (38) ก๊อกน้ำ (675) ฟลัชวาล์ว (31)
อะไหล่ (1190) ส่วนอาบน้ำ (248) อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ (204)


View :   Sort :

พบสินค้า 3254 รายการ
A-0203-130-CG	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รู สีทอง แบบหมุน รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 16,170.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 8,893.50
จำนวน : EA

A-0203-130-LC	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รู สีโครม แบบก้านปัด รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 14,555.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 8,005.25
จำนวน : EA

A-0203-130-LG	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รู สีทอง แบบก้านปัด รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 15,595.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 8,577.25
จำนวน : EA

A-0203-130B-CC	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รู สีโครม แบบหมุน รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 13,055.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 7,180.25
จำนวน : EA

A-0203-130B-CG	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รู สีทอง แบบหมุน รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 14,095.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 7,752.25
จำนวน : EA

A-0203-130B-LC	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รู สีโครม แบบก้านปัด รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 12,130.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 6,671.50
จำนวน : EA

A-0203-130B-LG	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รู สีทอง แบบก้านปัด รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 13,055.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 7,180.25
จำนวน : EA

A-0204-130-CC	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง 3 รู สีโครม แบบหมุน รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 17,325.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 9,528.75
จำนวน : EA

A-0204-130-CG	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง 3 รู สีทอง แบบหมุน รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 18,480.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 10,164.00
จำนวน : EA

A-0204-130-LC	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง 3 รู สีโครม แบบก้านปัด รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 17,325.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 9,528.75
จำนวน : EA

A-0204-130-LG	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง 3 รู สีทอง แบบก้านปัด รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 17,325.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 9,528.75
จำนวน : EA

A-0204-130B-CC	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง 3 รู สีโครม แบบหมุน รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 15,015.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 8,258.25
จำนวน : EA

A-0204-130B-CG	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง 3 รู สีทอง แบบหมุน รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 16,170.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 8,893.50
จำนวน : EA

A-0204-130B-LC	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง 3 รู สีโครม แบบก้านปัด รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 13,860.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 7,623.00
จำนวน : EA

A-0204-130B-LG	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง 3 รู สีทอง แบบก้านปัด รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 15,015.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 8,258.25
จำนวน : EA

A-0211-200 ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น HERITAGE
 view

A-0212-300 ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น HERITAGE
 view

A-0221-400B ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น HERITAGE
 view

A-0222-500B ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น HERITAGE
 view

A-0301-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น CYGNET
 view
รหัส : A-0301-100
A-0301-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น CYGNET
158K6516T9 CERAMIC VALVE FOR Cygnet,La vitaราคา: 5,630.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,096.50
จำนวน : EA

A-0301-100B	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสะดือและสต็อปวาล์ว รุ่น CYGNET
 view
ราคา: 4,580.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,519.00
จำนวน : EA

A-0303-110	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง รุ่น CYGNET
 view
ราคา: 8,580.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 4,719.00
จำนวน : EA

A-0303-110B	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง ไม่รวมสะดือและสต็อปวาล์ว รุ่น CYGNET
 view
ราคา: 7,900.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 4,345.00
จำนวน : EA

A-0306-10	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น CYGNET MONO
 view
ราคา: 3,220.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,771.00
จำนวน : EA

A-0311-200 AMERICAN STANDARD ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำรวมฝักบัว รุ่น ซิกเน็ท
 view
ราคา: 7,920.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 4,356.00
จำนวน : EA

A-0312-300	ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมฝักบัว รุ่น CYGNET
 view
ราคา: 7,025.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,863.75
จำนวน : EA

A-0321-400B	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังกำแพง รุ่น CYGNET
 view
ราคา: 6,380.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,509.00
จำนวน : EA

A-0322-500B	ก๊อกผสมยืนอาบแบบฝังกำแพง รุ่น CYGNET
 view
ราคา: 4,855.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,670.25
จำนวน : EA

A-0326-10	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบติดผนัง รุ่น CYGNET MONO
 view
รหัส : A-0326-10
A-0326-10 ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบติดผนัง รุ่น CYGNET MONO


จำนวนสินค้าใน stock : 48 EA
ราคา: 3,300.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,815.00
จำนวน : EA

A-0401-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น CONCEPT SQUARE
 view
ราคา: 5,780.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,179.00
จำนวน : EA

A-0401-100B	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสะดือและสต็อปวาล์ว รุ่น CONCEPT SQUARE
 view
ราคา: 5,130.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,821.50
จำนวน : EA

A-0406-10	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น CONCEPT SQUARE MONO
 view
ราคา: 3,580.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,969.00
จำนวน : EA

A-0411-200	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัว รุ่น CONCEPT SQUARE
 view
ราคา: 7,700.00
พิเศษ: 3,460.00
จำนวน : EA

A-0411-200B ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง ไม่รวมมชุดฝักบัว รุ่น CONCEPT SQUARE
 view
ราคา: 6,930.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,811.50
จำนวน : EA

A-0412-300	ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัว รุ่น CONCEPT SQUARE
 view
ราคา: 6,930.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,811.50
จำนวน : EA

A-0412-300B ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง ไม่รวมชุดฝักบัว รุ่น CONCEPT SQUARE
 view
ราคา: 6,240.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,432.00
จำนวน : EA

A-0421-400B ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น CONCEPT SQUARE
 view
ราคา: 6,050.00
พิเศษ: 2,720.00
จำนวน : EA

A-0422-500B ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น CONCEPT SQUARE
 view
ราคา: 4,620.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,541.00
จำนวน : EA

A-0426-10	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น CONCEPT SQUARE MONO
 view
ราคา: 3,270.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,798.50
จำนวน : EA

A-0501-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 8,995.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 4,947.25
จำนวน : EA

A-0501-100B    ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 8,230.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 4,526.50
จำนวน : EA

A-0502-110	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบทรงสูง รุ่น (พร้อมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว) รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 14,025.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 7,152.75
จำนวน : EA

A-0502-110B	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบทรงสูง ไม่รวมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 11,925.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 6,558.75
จำนวน : EA

A-0503-130 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ชนิด 3 รูก๊อก พร้อมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 11,205.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 6,162.75
จำนวน : EA

A-0503-130B AMERICAN STANDARDก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ชนิด 3 รูก๊อก รุ่น ลา วิต้า (ไม่รวมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว)
 view
ราคา: 9,965.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 5,480.75
จำนวน : EA

A-0511-200 ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัว 5 ฟังก์ชัน รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 13,980.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 7,689.00
จำนวน : EA

A-0512-300 ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัว 5 ฟังก์ชัน รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 10,630.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 5,846.50
จำนวน : EA

A-0516-710 ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 33,495.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 18,422.25
จำนวน : EA

A-0521-400 ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบฝังกำแพง ไม่รวมชุดฝักบัว รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 6,700.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,685.00
จำนวน : EA

A-0522-500	ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังกำแพง ไม่รวมชุดฝักบัว รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 5,085.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,796.75
จำนวน : EA

A-0572-310B ก๊อกผสมยืนอาบ สำหรับชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 10,275.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 5,651.25
จำนวน : EA

A-0600-700	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง ชนิด 4 รู รุ่น NOBILE
 view
ราคา: 18,715.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 10,293.25
จำนวน : EA

A-0601-100 AMERICAN STANDARDก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น โนบิเล่ (พร้อมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว)
 view
ราคา: 9,910.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 5,450.50
จำนวน : EA

A-0601-100B AMERICAN STANDARDก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น โนบิเล่ (ไม่รวมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว)
 view
ราคา: 9,155.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 5,035.25
จำนวน : EA

A-0603-110 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบทรงสูง พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว รุ่น NOBILE
 view
ราคา: 13,565.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 7,460.75
จำนวน : EA

A-0604-130	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ชนิด 3 รูก๊อก พร้อมสะดืออ่างและสตอปวาล์ว รุ่น NOBILE
 view
ราคา: 15,365.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 8,450.75
จำนวน : EA

A-0604-130B	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ชนิด 3 รูก๊อก ไม่รวมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว รุ่น NOBILE
 view
ราคา: 13,890.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 7,639.50
จำนวน : EA

A-0611-200	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ พร้อมชุดฝักบัว รุ่น NOBILE
 view
ราคา: 16,405.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 9,022.75
จำนวน : EA

A-0612-300 AMERICAN STANDARDก๊อกผสมยืนอาบ รุ่น โนบิเล่ (พร้อมชุดฝักบัว)
 view
ราคา: 11,785.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 6,481.75
จำนวน : EA

A-0621-400	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบฝังกำแพง ไม่รวมชุดฝักบัว รุ่น NOBILE
 view
ราคา: 10,805.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 5,942.75
จำนวน : EA

A-0622-500 ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังกำแพง ไม่รวมชุดฝักบัว รุ่น NOBILE
 view
ราคา: 7,740.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 4,257.00
จำนวน : EA

A-0701-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น NEO MODERN
 view
ราคา: 4,120.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,266.00
จำนวน : EA

A-0703-10	ก๊อกอ่างล้างหน้า น้ำเย็น ทรงสูง รุ่น NEO MODERN MONO
 view
ราคา: 4,575.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,516.25
จำนวน : EA

A-0703-110	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบทรงสูง รุ่น NEO MODERN
 view
ราคา: 7,635.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 4,199.25
จำนวน : EA

A-0706-10	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น NEO MODERN MONO
 view
ราคา: 2,525.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,388.75
จำนวน : EA

A-0711-200	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัว รุ่น NEO MODERN
 view
ราคา: 6,475.00
พิเศษ: 2,770.00
จำนวน : SET

A-0712-300    ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัว รุ่น NEO MODERN
 view
ราคา: 5,875.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,231.25
จำนวน : EA

A-0712-300B ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง ไม่รวมชุดฝักบัว รุ่น NEO MODERN
 view
ราคา: 5,060.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,783.00
จำนวน : EA

A-0721-400B ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น NEO MODERN
 view
ราคา: 5,540.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,047.00
จำนวน : EA

A-0722-500B ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น NEO MODERN
 view
ราคา: 3,620.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,991.00
จำนวน : EA

A-0726-10	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น NEO MODERN MONO
 view
ราคา: 2,850.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,567.50
จำนวน : EA

A-0726-10-A	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัว รุ่น NEO MODERN MONO
 view
ราคา: 4,205.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,312.75
จำนวน : EA

A-1026	ก้านฝักบัวเรนชาวเวอร์ แบบออกผนัง ขนาด 17 นิ้ว
 view
ราคา: 1,955.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,075.25
จำนวน : EA

A-1027	ก้านฝักบัวเรนชาวเวอร์ แบบออกผนัง ขนาด 18 นิ้ว
 view
ราคา: 2,420.00
พิเศษ: 1,090.00
จำนวน : EA

A-1028	ก้านฝักบัวเรนชาวเวอร์ แบบออกจากเพดาน ขนาด 10 ซม.
 view
ราคา: 995.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 547.25
จำนวน : EA

A-1029	ก้านฝักบัวเรนชาวเวอร์ แบบออกจากเพดาน ขนาด 12 ซม.
 view
ราคา: 1,105.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 607.75
จำนวน : EA

A-1030	ก้านฝักบัวเรนชาวเวอร์ แบบออกจากเพดานขนาด 20 ซม.
 view
ราคา: 1,205.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 662.75
จำนวน : EA

A-1031	ก้านฝักบัวเรนชาวเวอร์ แบบออกจากเพดาน ขนาด 24 ซม.
 view
ราคา: 1,300.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 715.00
จำนวน : EA

A-1032	ก้านฝักบัวเรนชาวเวอร์ แบบออกจากเพดาน ขนาด 35 ซม.
 view
ราคา: 1,850.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,017.50
จำนวน : EA

A-1033	ก้านฝักบัวเรนชาวเวอร์ แบบออกจากเพดาน
 view
ราคา: 3,275.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,801.25
จำนวน : EA

A-1102-02 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า รุ่น ECCO
 view

A-1300-700 ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง ชนิด 4 รู รุ่น ACACIA EVOLUTION
 view
ราคา: 16,830.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 9,256.50
จำนวน : SET

A-1301-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว	รุ่น	ACACIA EVOLUTION
 view
ราคา: 6,965.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,830.75
จำนวน : EA

A-1302-110	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบทรงสูง พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว	รุ่น	ACACIA EVOLUTION
 view
ราคา: 8,875.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 4,881.25
จำนวน : EA

A-1303-130 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบ 3 รูก๊อก พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว รุ่น ACACIA EVOLUTION
 view
รหัส : A-1303-130
A-1303-130 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบ 3 รูก๊อก พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว รุ่น ACACIA EVOLUTION
FF1-CN521C00000048 G1/2 Ceramic Disc Cartridge (L)(Acacia E Fittings) for 3 hole mixer faucet
FF1-CN521C00000049 G1/2 Ceramic Disc Cartridge (R)(Acacia E Fittings) for 3 hole mixer faucet

ราคา: 11,935.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 6,564.25
จำนวน : EA

A-1304-120 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว
 view
ราคา: 9,030.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 4,966.50
จำนวน : EA

A-1305-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว รุ่น ACACIA EVOLUTION
 view
ราคา: 7,635.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 4,199.25
จำนวน : EA

A-1306-10	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น	ACACIA EVOLUTION MONO
 view
ราคา: 3,750.00
พิเศษ: 1,730.00
จำนวน : EA

A-1306-10 (NO.260) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
 view
รหัส : A-1306-10 (NO.260)
A-1306-10 (NO.260) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
ประกอบด้วย
A-1306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
NO.260 อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้าครบชุด
พิเศษ: 2,070.00
จำนวน : SET

A-1306-10 (NO.310) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
 view
รหัส : A-1306-10 (NO.310)
A-1306-10 (NO.310) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
ประกอบด้วย
A-1306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
NO.310 อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้าครบชุด
พิเศษ: 2,120.00
จำนวน : SET

A-1306-10 (NO.310N) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
 view
รหัส : A-1306-10 (NO.310N)
A-1306-10 (NO.310N) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
ประกอบด้วย
A-1306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
NO.310N อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้าครบชุด
พิเศษ: 2,130.00
จำนวน : SET

A-1306-10 (NO.360) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
 view
รหัส : A-1306-10 (NO.360)
A-1306-10 (NO.360) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
ประกอบด้วย
A-1306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
NO.360 อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้าครบชุด
พิเศษ: 2,170.00
จำนวน : SET

A-1306-10 (NO.370) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
 view
รหัส : A-1306-10 (NO.370)
A-1306-10 (NO.370) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
ประกอบด้วย
A-1306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
NO.370 อุปกรณ์ประกอบก๊อกน้ำ
พิเศษ: 2,180.00
จำนวน : SET

 A-1306-10 (NO.370N) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
 view
รหัส : A-1306-10 (NO.370N)
A-1306-10 (NO.370N) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
ประกอบด้วย
A-1306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
NO.370N อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้าครบชุด
พิเศษ: 2,190.00
จำนวน : SET

A-1306-10 (NO.410) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
 view
รหัส : A-1306-10 (NO.410)
A-1306-10 (NO.410) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
ประกอบด้วย
A-1306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
NO.410 อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้าครบชุด

พิเศษ: 2,220.00
จำนวน : SET

A-1306-10 (NO.410N) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
 view
รหัส : A-1306-10 (NO.410N)
A-1306-10 (NO.410N) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
ประกอบด้วย
A-1306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
NO.410N อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้าครบชุด
พิเศษ: 2,230.00
จำนวน : SET

A-1306-10 (NO.460) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
 view
รหัส : A-1306-10 (NO.460)
A-1306-10 (NO.460) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
ประกอบด้วย
A-1306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
NO.460 อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้าครบชุด

พิเศษ: 2,270.00
จำนวน : SET

A-1306-10 (NO.460N) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
 view
รหัส : A-1306-10 (NO.460N)
A-1306-10 (NO.460N) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
ประกอบด้วย
A-1306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
NO.460N อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้าครบชุด
จำนวน : SET

A-1311-200 ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	รุ่น	ACACIA EVOLUTION
 view
ราคา: 15,150.00
ส่วนลด 45 %
ราคาหลังหักส่วนลด 8,332.50
จำนวน : SET

     
 

บริษัท ไลท์ แอนด์ บาธ จำกัด
เลขที่ 221 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร: 02-739-9401 02-739-9402 02-739-9403 แฟกซ์ : 02-739-7904
E-Mail :light-and-bath@hotmail.com
Copyright © 2009 light-and-bath.com