dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง (เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ AC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ DC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดอัตโนมัติ
bulletก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด ด้วยเข่า
bulletก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด ด้วยเท้า
bulletก๊อกฝักบัว แบบติดผนัง
bulletก๊อกฝักบัว แบบฝังผนัง
bulletก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง
bulletก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (ผสม)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดของอ่าง/เคาน์เตอร์
bulletก๊อกล้างพื้น ต่อสายยาง
bulletก๊อกล้างพื้น
bulletก๊อกบอล
bulletก๊อกสนาม
bulletก๊อกบิเด้
bulletก๊อกน้ำ สำหรับแพทย์ (LAB USE)
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำเด็ก
dot
dot
bulletสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองอัตโนมัติ (ไฟฟ้า)
bulletสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ-ฟลัชวาล์ว (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ-ฟลัชวาล์ว (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (ราดน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (ฟลัชวาล์ว)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (หม้อน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ
bulletสุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (ฟลัชวาล์ว)
bulletสุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (ฟลัชวาล์ว/หม้อน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบตั้งพื้น (ฟลัชวาล์ว/หม้อน้ำ)
dot
dot
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง (ติดผนัง)
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง (ติดเพดาน)
bulletราวปรับระดับ
bulletราวปรับระดับ+ฝักบัวสายอ่อน
bulletเรนชาวเวอร์ (ไม่รวมก๊อกน้ำ)
bulletเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ
bulletเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกผสมยืนอาบ
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletหัวฝักบัว ก้านแข็ง
bulletสายฝักบัว
bulletขอแขวนฝักบัว
bulletชั้นเอนกประสงค์
bulletถาดรองอาบน้ำ
bulletก้านฝักบัว ก้านแข็ง
bulletวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
bulletข้อต่อฝักบัวสายอ่อน
dot
dot
bulletที่ใส่กระดาษชำระ พีวีซี
bulletที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิค
bulletที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส
bulletที่วางสบู่ พีวีซี
bulletที่วางสบู่ เซรามิค
bulletที่วางสบู่ สแตนเลส
bulletราวแขวนผ้า พีวีซี
bulletราวแขวนผ้า สแตนเลส
bulletราวแขวนผ้า เซรามิค
bulletหิ้งวางของ เซรามิค
bulletหิ้งวางของ พลาสติก
bulletหิ้งวางของ กระจก
bulletหิ้งวางของ สแตนเลส
bulletขอแขวนผ้า พีวีซี
bulletขอแขวนผ้า สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletขอแขวนผ้า เซรามิค
bulletห่วงแขวนผ้า สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletห่วงแขวนผ้า เซรามิค
bulletตะแกรงกันกลิ่น พีวีซี
bulletตะแกรงกันกลิ่น สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletตะแกรงน้ำทิ้ง
bulletชั้นวางผ้า
bulletราวมือจับ/กันลื่น
bulletที่วางแก้วน้ำ/ที่วางสบู่
bulletรูฟเดรน
bulletรางน้ำทิ้ง
bulletขอแขวนผ้าอนามัย/น้ำเกลือ
bulletที่วางแก้วน้ำ
bulletที่วางแก้วน้ำ/ที่ใส่แปรงสีฟัน
bulletเชือกตากผ้า
bulletมิเตอร์น้ำ
bulletประตูน้ำ
bulletลูกลอย
bulletฟุตวาล์ว
bulletเช็ควาล์ว
dot
dot
bulletอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ
bulletฝารองนั่ง
bulletสต๊อปวาล์ว
bulletสายฉีดชำระ
bulletสายน้ำดี ชักโครก
bulletหัวฉีดชำระ
bulletมินิ บอลวาล์ว
dot
dot
bulletก๊อก(เดี่ยว)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ DC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดอัตโนมัติ
bulletก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ติดผนัง
bulletก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ AC
bulletสายน้ำดีอ่างล้างหน้า
bulletสะดืออ่างล้างหน้า
bulletท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
bulletสต๊อปวาล์ว
bulletมินิ บอลวาล์ว
dot
dot
bulletอ่างอาบน้ำวน
bulletอ่างอาบน้ำวน+อัดอากาศ
bulletอ่างอาบน้ำ ธรรมดา
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง
dot
dot
bulletอ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง
dot
dot
bulletโถบิเด้
bulletโถเอนกประสงค์
bulletอ่างแพทย์
bulletอ่างเอนกประสงค์
dot
///////////////////////////////////////////////
dot
IMP
ช้างแก้ว
AMERICAN STANDARD
AE
AZUMA
ASAHI
AQUAFLEX
BENN
BOSS
BESTYLE
BLANCO
COTTO
CRISTINA
COTTO (TILE)
CAMPANA
CORAL
DAMIXA
DURAVIT
DUSS
EVE
EIDOSA
ENGLEFIELD
FORNARA
GESSI
GEBERIT
GLOBO
HANSGROHE
HAFELE
HACEKA
HOEN
H2O
HANG
HOY
IQUA
ISANI
INAX
KARAT FAUCET
KIMBERLY-CLARK
KUDOS
KARAT
KOHLER
KNACK
KOTTMANN
LUZERN
LIGHTING
LZ
MEX
MAYFAIR
MEIN
MARVEL
MOGEN
MODONA
NOVABATH
NEO MATE
NAHM
NRH
NSG
NASCO
NIKLES
OSAI
PIXO
PAINI
PREMA
RASLAND
RASLAND DECOR
REGINOX
RIN QUICK
RAMBO
RESOMA
RMI
SANA
SAVER
SANNIX
SANWA
SCHELL
SIEMENS
SIGMA
STAR
STIEBEL ELTRON
SONIA
SWEET HOME
SON SUN
SEVA
SP
SB
SUPERFLEX
TURBORA
TOTO
VEGARR
VISENTIN
VCI
VRH
WEBER
WATSON
NR
จิงโจ้
dot
ค้นหาสินค้า

dot


สุขภัณฑ์ (253) อ่างล้างหน้า (279) โถปัสสาวะชาย (30)
อ่างอาบน้ำ (197) ฝารองนั่ง (109) อุปกรณ์ อ่างล้างหน้า (38)
ก๊อกน้ำ (636) ฟลัชวาล์ว (31) อะไหล่ (1206)
ส่วนอาบน้ำ (209) อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ (204)


View :   Sort :

พบสินค้า 3193 รายการ
95259000-WT ฝารองนั่ง รุ่น KIMERA (สีขาว)
 view
รหัส : 95259000-WT
95259000-WT ฝารองนั่ง รุ่น KIMERA (สีขาว)
PC-K04000 BUMPER SET FOR KIMERA S/C

ราคา: 2,560.00
พิเศษ: 1,780.00
จำนวน : EA

A-000-CF4 ชุดสไลด์เรนชาวเวอร์รุ่น A-6110-978-905
 view
ราคา: 350.00
จำนวน : EA

A-014-K03 ชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำเรนชาวเวอร์ 905
 view
ราคา: 3,010.00
จำนวน : EA

A-0200-700 ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง ชนิด 4 รู รุ่น HERITAGE
 view
จำนวน : EA

A-0201-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น HERITAGE
 view
จำนวน : EA

A-0203-130-CC	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รู สีโครม แบบหมุน รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 15,595.00
พิเศษ: 8,510.00
จำนวน : EA

A-0203 A-0203-130 A-0203-130-CG HERITAGE ก๊อกอ่างล้างหน้า LAVATORY FAUCET BASIN FAUCET AMERICAN STANDARD ราคา PRICE ราคาพิเศษ PROMOTION
 view
ราคา: 16,170.00
พิเศษ: 8,820.00
จำนวน : EA

A-0203-130-LC	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รู สีโครม แบบก้านปัด รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 14,555.00
พิเศษ: 7,940.00
จำนวน : EA

A-0203-130-LG	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รู สีทอง แบบก้านปัด รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 15,595.00
พิเศษ: 8,510.00
จำนวน : EA

A-0203-130B-CC	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รู สีโครม แบบหมุน รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 13,055.00
พิเศษ: 7,120.00
จำนวน : EA

A-0203-130B-CG	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รู สีทอง แบบหมุน รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 14,095.00
พิเศษ: 7,690.00
จำนวน : EA

A-0203-130B-LC	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รู สีโครม แบบก้านปัด รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 12,130.00
พิเศษ: 6,620.00
จำนวน : EA

A-0203-130B-LG	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า 3 รู สีทอง แบบก้านปัด รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 13,055.00
พิเศษ: 7,120.00
จำนวน : EA

A-0204-130-CC	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง 3 รู สีโครม แบบหมุน รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 17,325.00
พิเศษ: 9,450.00
จำนวน : EA

A-0204-130-CG	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง 3 รู สีทอง แบบหมุน รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 18,480.00
พิเศษ: 10,080.00
จำนวน : EA

A-0204-130-LC	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง 3 รู สีโครม แบบก้านปัด รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 17,325.00
พิเศษ: 9,450.00
จำนวน : EA

A-0204-130-LG	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง 3 รู สีทอง แบบก้านปัด รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 17,325.00
พิเศษ: 9,450.00
จำนวน : EA

A-0204-130B-CC	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง 3 รู สีโครม แบบหมุน รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 15,015.00
พิเศษ: 8,190.00
จำนวน : EA

A-0204-130B-CG	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง 3 รู สีทอง แบบหมุน รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 16,170.00
พิเศษ: 8,820.00
จำนวน : EA

A-0204-130B-LC	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง 3 รู สีโครม แบบก้านปัด รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 13,860.00
พิเศษ: 7,560.00
จำนวน : EA

A-0204-130B-LG	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง 3 รู สีทอง แบบก้านปัด รุ่น HERITAGE
 view
ราคา: 15,015.00
พิเศษ: 8,190.00
จำนวน : EA

A-0211-200 ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น HERITAGE
 view
จำนวน : EA

A-0212-300 ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น HERITAGE
 view
จำนวน : EA

A-0221-400B ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น HERITAGE
 view
จำนวน : EA

A-0222-500B ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น HERITAGE
 view
จำนวน : EA

A-0301-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น CYGNET
 view
รหัส : A-0301-100
A-0301-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น CYGNET
158K6516T9 CERAMIC VALVE FOR Cygnet,La vitaราคา: 5,630.00
พิเศษ: 3,070.00
จำนวน : EA

A-0301-100B	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสะดือและสต็อปวาล์ว รุ่น CYGNET
 view
ราคา: 4,580.00
พิเศษ: 2,500.00
จำนวน : EA

A-0303-110	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง รุ่น CYGNET
 view
ราคา: 8,580.00
พิเศษ: 4,680.00
จำนวน : EA

A-0303-110B	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง ไม่รวมสะดือและสต็อปวาล์ว รุ่น CYGNET
 view
ราคา: 7,900.00
พิเศษ: 4,310.00
จำนวน : EA

A-0306-10	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น CYGNET MONO
 view
ราคา: 3,220.00
พิเศษ: 1,760.00
จำนวน : EA

A-0311-200 AMERICAN STANDARD ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำรวมฝักบัว รุ่น ซิกเน็ท
 view
ราคา: 7,920.00
พิเศษ: 4,320.00
จำนวน : EA

A-0312-300	ก๊อกผสมยืนอาบพร้อมฝักบัว รุ่น CYGNET
 view
ราคา: 7,025.00
พิเศษ: 3,830.00
จำนวน : EA

A-0321-400B	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังกำแพง รุ่น CYGNET
 view
ราคา: 6,380.00
พิเศษ: 3,480.00
จำนวน : EA

A-0322-500B	ก๊อกผสมยืนอาบแบบฝังกำแพง รุ่น CYGNET
 view
ราคา: 4,855.00
พิเศษ: 2,650.00
จำนวน : EA

A-0326-10	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบติดผนัง รุ่น CYGNET MONO
 view
ราคา: 3,300.00
พิเศษ: 1,800.00
จำนวน : EA

A-0401-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น CONCEPT SQUARE
 view
ราคา: 5,780.00
พิเศษ: 3,150.00
ส่วนลด 490
ราคาหลังหักส่วนลด 2,660.00
จำนวน : EA

A-0401-100B	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสะดือและสต็อปวาล์ว รุ่น CONCEPT SQUARE
 view
ราคา: 5,130.00
พิเศษ: 2,800.00
จำนวน : EA

A-0406-10	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น CONCEPT SQUARE MONO
 view
ราคา: 3,580.00
พิเศษ: 1,950.00
ส่วนลด 300
ราคาหลังหักส่วนลด 1,650.00
จำนวน : EA

A-0411-200	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัว รุ่น CONCEPT SQUARE
 view
ราคา: 7,700.00
พิเศษ: 4,200.00
จำนวน : EA

A-0411-200B ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง ไม่รวมมชุดฝักบัว รุ่น CONCEPT SQUARE
 view
ราคา: 6,930.00
พิเศษ: 3,780.00
จำนวน : EA

A-0412-300	ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัว รุ่น CONCEPT SQUARE
 view
ราคา: 6,930.00
พิเศษ: 3,780.00
จำนวน : EA

A-0412-300B ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง ไม่รวมชุดฝักบัว รุ่น CONCEPT SQUARE
 view
ราคา: 6,240.00
พิเศษ: 3,410.00
จำนวน : EA

A-0421-400B ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น CONCEPT SQUARE
 view
ราคา: 6,050.00
พิเศษ: 3,300.00
จำนวน : EA

A-0422-500B ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น CONCEPT SQUARE
 view
ราคา: 4,620.00
พิเศษ: 2,520.00
จำนวน : EA

A-0426-10	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น CONCEPT SQUARE MONO
 view
ราคา: 3,270.00
พิเศษ: 1,780.00
จำนวน : EA

A-0501-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 8,995.00
พิเศษ: 4,910.00
จำนวน : EA

A-0501-100B    ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ไม่รวมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 8,230.00
พิเศษ: 4,490.00
จำนวน : EA

A-0502-110	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบทรงสูง รุ่น (พร้อมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว) รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 14,025.00
พิเศษ: 7,650.00
จำนวน : EA

A-0502-110B	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบทรงสูง ไม่รวมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 11,925.00
พิเศษ: 6,510.00
จำนวน : EA

A-0503-130 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ชนิด 3 รูก๊อก พร้อมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 11,205.00
พิเศษ: 6,110.00
จำนวน : EA

A-0503-130B AMERICAN STANDARDก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ชนิด 3 รูก๊อก รุ่น ลา วิต้า (ไม่รวมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว)
 view
ราคา: 9,965.00
พิเศษ: 5,440.00
จำนวน : EA

A-0511-200 ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัว 5 ฟังก์ชัน รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 13,980.00
พิเศษ: 7,630.00
จำนวน : EA

A-0512-300 ก๊อกผสมยืนอาบ พร้อมชุดฝักบัว 5 ฟังก์ชัน รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 10,630.00
พิเศษ: 5,800.00
จำนวน : EA

A-0516-710 ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 33,495.00
พิเศษ: 18,280.00
จำนวน : EA

A-0521-400 ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบฝังกำแพง ไม่รวมชุดฝักบัว รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 6,700.00
พิเศษ: 3,660.00
จำนวน : EA

A-0522-500	ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังกำแพง ไม่รวมชุดฝักบัว รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 5,085.00
พิเศษ: 2,770.00
จำนวน : EA

A-0572-310B ก๊อกผสมยืนอาบ สำหรับชุดฝักบัวเรนชาวเวอร์ รุ่น LA VITA
 view
ราคา: 10,275.00
พิเศษ: 5,610.00
จำนวน : EA

A-0600-700	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง ชนิด 4 รู รุ่น NOBILE
 view
ราคา: 18,715.00
พิเศษ: 10,210.00
จำนวน : EA

A-0601-100 AMERICAN STANDARDก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น โนบิเล่ (พร้อมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว)
 view
ราคา: 9,910.00
พิเศษ: 5,410.00
จำนวน : EA

A-0601-100B AMERICAN STANDARDก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น โนบิเล่ (ไม่รวมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว)
 view
ราคา: 9,155.00
พิเศษ: 5,000.00
จำนวน : EA

A-0603-110 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบทรงสูง พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว รุ่น NOBILE
 view
ราคา: 13,565.00
พิเศษ: 7,400.00
จำนวน : EA

A-0604-130	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ชนิด 3 รูก๊อก พร้อมสะดืออ่างและสตอปวาล์ว รุ่น NOBILE
 view
ราคา: 15,365.00
พิเศษ: 8,380.00
จำนวน : EA

A-0604-130B	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า ชนิด 3 รูก๊อก ไม่รวมสะดืออ่างและสต็อปวาล์ว รุ่น NOBILE
 view
ราคา: 13,890.00
พิเศษ: 7,580.00
จำนวน : EA

A-0611-200	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ พร้อมชุดฝักบัว รุ่น NOBILE
 view
ราคา: 16,405.00
พิเศษ: 8,950.00
จำนวน : EA

A-0612-300 AMERICAN STANDARDก๊อกผสมยืนอาบ รุ่น โนบิเล่ (พร้อมชุดฝักบัว)
 view
ราคา: 11,785.00
พิเศษ: 6,430.00
จำนวน : EA

A-0621-400	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบฝังกำแพง ไม่รวมชุดฝักบัว รุ่น NOBILE
 view
ราคา: 10,805.00
พิเศษ: 5,900.00
จำนวน : EA

A-0622-500 ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังกำแพง ไม่รวมชุดฝักบัว รุ่น NOBILE
 view
ราคา: 7,740.00
พิเศษ: 4,220.00
จำนวน : EA

A-0701-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า รุ่น NEO MODERN
 view
ราคา: 4,120.00
พิเศษ: 2,250.00
ส่วนลด 350
ราคาหลังหักส่วนลด 1,900.00
จำนวน : EA

A-0703-10	ก๊อกอ่างล้างหน้า น้ำเย็น ทรงสูง รุ่น NEO MODERN MONO
 view
ราคา: 4,575.00
พิเศษ: 2,500.00
จำนวน : EA

A-0703-110	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบทรงสูง รุ่น NEO MODERN
 view
ราคา: 7,635.00
พิเศษ: 4,170.00
ส่วนลด 660
ราคาหลังหักส่วนลด 3,510.00
จำนวน : EA

A-0706-10	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น NEO MODERN MONO
 view
ราคา: 2,525.00
พิเศษ: 1,380.00
ส่วนลด 220
ราคาหลังหักส่วนลด 1,160.00
จำนวน : EA

A-0711-200	ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัว รุ่น NEO MODERN
 view
ราคา: 6,475.00
พิเศษ: 3,530.00
จำนวน : SET

A-0712-300    ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัว รุ่น NEO MODERN
 view
ราคา: 5,875.00
พิเศษ: 3,210.00
จำนวน : EA

A-0712-300B ก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง ไม่รวมชุดฝักบัว รุ่น NEO MODERN
 view
ราคา: 5,060.00
พิเศษ: 2,760.00
จำนวน : EA

A-0721-400B ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น NEO MODERN
 view
ราคา: 5,540.00
พิเศษ: 3,020.00
จำนวน : EA

A-0722-500B ก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น NEO MODERN
 view
ราคา: 3,620.00
พิเศษ: 1,980.00
จำนวน : EA

A-0726-10	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบฝังผนัง (เฉพาะวาล์ว) รุ่น NEO MODERN MONO
 view
ราคา: 2,850.00
พิเศษ: 1,560.00
จำนวน : EA

A-0726-10-A	ก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัว รุ่น NEO MODERN MONO
 view
ราคา: 4,205.00
พิเศษ: 2,290.00
จำนวน : EA

A-1026	ก้านฝักบัวเรนชาวเวอร์ แบบออกผนัง ขนาด 17 นิ้ว
 view
ราคา: 1,955.00
พิเศษ: 1,070.00
จำนวน : EA

A-1027	ก้านฝักบัวเรนชาวเวอร์ แบบออกผนัง ขนาด 18 นิ้ว
 view
ราคา: 2,420.00
พิเศษ: 1,320.00
จำนวน : EA

A-1028	ก้านฝักบัวเรนชาวเวอร์ แบบออกจากเพดาน ขนาด 10 ซม.
 view
ราคา: 995.00
พิเศษ: 540.00
จำนวน : EA

A-1029	ก้านฝักบัวเรนชาวเวอร์ แบบออกจากเพดาน ขนาด 12 ซม.
 view
ราคา: 1,105.00
พิเศษ: 600.00
จำนวน : EA

A-1030	ก้านฝักบัวเรนชาวเวอร์ แบบออกจากเพดานขนาด 20 ซม.
 view
ราคา: 1,205.00
พิเศษ: 660.00
จำนวน : EA

A-1031	ก้านฝักบัวเรนชาวเวอร์ แบบออกจากเพดาน ขนาด 24 ซม.
 view
ราคา: 1,300.00
พิเศษ: 710.00
จำนวน : EA

A-1032	ก้านฝักบัวเรนชาวเวอร์ แบบออกจากเพดาน ขนาด 35 ซม.
 view
ราคา: 1,850.00
พิเศษ: 1,010.00
จำนวน : EA

A-1033	ก้านฝักบัวเรนชาวเวอร์ แบบออกจากเพดาน
 view
ราคา: 3,275.00
พิเศษ: 1,790.00
จำนวน : EA

A-1102-02 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า รุ่น ECCO
 view
จำนวน : EA

A-1300-700 ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง ชนิด 4 รู รุ่น ACACIA EVOLUTION
 view
ราคา: 16,830.00
พิเศษ: 9,180.00
จำนวน : SET

A-1301-100	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว	รุ่น	ACACIA EVOLUTION
 view
ราคา: 6,965.00
พิเศษ: 3,800.00
ส่วนลด 600
ราคาหลังหักส่วนลด 3,200.00
จำนวน : EA

A-1302-110	ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบทรงสูง พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว	รุ่น	ACACIA EVOLUTION
 view
ราคา: 8,875.00
พิเศษ: 4,840.00
ส่วนลด 760
ราคาหลังหักส่วนลด 4,080.00
จำนวน : EA

A-1303-130 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบ 3 รูก๊อก พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว รุ่น ACACIA EVOLUTION
 view
รหัส : A-1303-130
A-1303-130 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบ 3 รูก๊อก พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว รุ่น ACACIA EVOLUTION
FF1-CN521C00000048 G1/2 Ceramic Disc Cartridge (L)(Acacia E Fittings) for 3 hole mixer faucet
FF1-CN521C00000049 G1/2 Ceramic Disc Cartridge (R)(Acacia E Fittings) for 3 hole mixer faucet

ราคา: 11,935.00
พิเศษ: 6,510.00
จำนวน : EA

A-1304-120 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว
 view
ราคา: 9,030.00
พิเศษ: 4,930.00
จำนวน : EA

A-1305-100 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า พร้อมสะดืออ่างและสต๊อปวาล์ว รุ่น ACACIA EVOLUTION
 view
ราคา: 7,635.00
พิเศษ: 4,170.00
ส่วนลด 660
ราคาหลังหักส่วนลด 3,510.00
จำนวน : EA

A-1306-10	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น	ACACIA EVOLUTION MONO
 view
ราคา: 3,750.00
พิเศษ: 2,050.00
ส่วนลด 320
ราคาหลังหักส่วนลด 1,730.00
จำนวน : EA

A-1306-10 (NO.260) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
 view
รหัส : A-1306-10 (NO.260)
A-1306-10 (NO.260) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
ประกอบด้วย
A-1306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
NO.260 อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้าครบชุด
พิเศษ: 2,070.00
จำนวน : SET

A-1306-10 (NO.310) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
 view
รหัส : A-1306-10 (NO.310)
A-1306-10 (NO.310) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
ประกอบด้วย
A-1306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
NO.310 อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้าครบชุด
พิเศษ: 2,120.00
จำนวน : SET

A-1306-10 (NO.310N) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
 view
รหัส : A-1306-10 (NO.310N)
A-1306-10 (NO.310N) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
ประกอบด้วย
A-1306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
NO.310N อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้าครบชุด
พิเศษ: 2,130.00
จำนวน : SET

A-1306-10 (NO.360) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
 view
รหัส : A-1306-10 (NO.360)
A-1306-10 (NO.360) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
ประกอบด้วย
A-1306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
NO.360 อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้าครบชุด
พิเศษ: 2,170.00
จำนวน : SET

A-1306-10 (NO.370) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
 view
รหัส : A-1306-10 (NO.370)
A-1306-10 (NO.370) ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
ประกอบด้วย
A-1306-10 ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า รุ่น ACACIA EVOLUTION MONO
NO.370 อุปกรณ์ประกอบก๊อกน้ำ
พิเศษ: 2,180.00
จำนวน : SET

     
 

บริษัท ไลท์ แอนด์ บาธ จำกัด
เลขที่ 221 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร: 092-319-9914, 092-319-9915, 092-319-9916, 092-319-9917 แฟกซ์ : -
E-Mail :light-and-bath@hotmail.com
Copyright © 2009 light-and-bath.com