dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
สุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (SQUAT)
dot
bulletแบบนั่งยอง
bulletแบบนั่งยอง (มีฐาน)
bulletแบบนั่งยอง (ฟลัชวาล์ว)
bulletแบบนั่งยอง (หม้อน้ำ)
dot
สุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
dot
bulletแบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
dot
สุขภัณฑ์ แบบฟลัชวาล์ว
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว (ท่อลงพื้น)
bulletแบบฟลัชวาล์ว (ท่อออกกำแพง)
dot
สุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก
dot
bulletสำหรับเด็ก (ท่อลงพื้น)
bulletสำหรับเด็ก (ท่อออกกำแพง)
dot
สุขภัณฑ์ สำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ
dot
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (FLUSH TANK)
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (FLUSH VALVE)
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (PAIL FLUSH)
dot
สุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น
dot
bulletแบบสองชิ้น (ท่อออกกำแพง)
bulletแบบสองชิ้น (ท่อลงพื้น)
dot
สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว
dot
bulletแบบชิ้นเดียว (ท่อออกกำแพง)
bulletแบบชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น)
dot
สุขภัณฑ์ แบบตั้งพื้น (WALL FACE)
dot
bulletแบบตั้งพื้น (FLUSH TANK )
bulletแบบตั้งพื้น (FLUSH VALVE)
dot
สุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (WALL HUNG)
dot
bulletแบบแขวนผนัง (FLUSH VALVE )
bulletแบบแขวนผนัง (FLUSH TANK)
dot
สุขภัณฑ์ พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบชิ้นเดียว +ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบแขวนผนัง+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบสองชิ้น+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบตั้งพื้น+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
dot
สุขภัณฑ์ พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบชิ้นเดียว+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบแขวนผนัง+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบสองชิ้น+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบตั้งพื้น+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
dot
อ่างล้างหน้า
dot
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบขาตั้ง
bulletแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
bulletแบบขาตั้งลอย
bulletแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
bulletแบบวางบนเคาน์เตอร์
bulletแบบแขวนผนัง
bulletอ่างแก้ว
bulletแบบฝังบนเคาน์เตอร์
dot
อ่าง/โถเอนกประสงค์
dot
bulletอ่างเอนกประสงค์
bulletโถเอนกประสงค์
bulletอ่างแพทย์ (MEDICAL SINK)
bulletอ่างอาบน้ำเด็ก
dot
โถปัสสาวะชาย-หญิง/แผงกั้น
dot
bulletโถปัสสาวะชาย แบบท่อน้ำเข้าด้านบน
bulletโถปัสสาวะชาย แบบ SENSOR (AC)
bulletโถปัสสาวะชาย ครบชุด
bulletโถปัสสาวะชาย แบบท่อน้ำเข้าด้านหลัง
bulletโถปัสสาวะชาย แบบ SENSOR (DC)
bulletโถปัสสาวะชาย แบบเข้ามุม
bulletโถปัสสาวะชาย แบบตั้งพื้น
bulletโถปัสสาวะหญิง (บิเด้)
bulletแผงกั้น โถปัสสาวะ
dot
อ่างอาบน้ำ
dot
bulletอ่างอาบน้ำ
bulletอ่างอาบน้ำ+น้ำวน
bulletอ่างอาบน้ำ+น้ำวน+อัดอากาศ
bulletอ่างอาบน้ำ แบบเข้ามุม
bulletอ่างอาบน้ำ แบบตั้งลอย
dot
ก๊อกอ่างล้างหน้า (น้ำเย็น)
dot
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบกดอัตโนมัติ
bulletแบบทรงสูง
bulletแบบ SENSOR DC
bulletแบบติดขอบอ่าง/เคาน์เตอร์
bulletแบบ SENSOR AC
bulletแบบติดผนัง
dot
ก๊อกอ่างล้างหน้า (ผสม)
dot
bulletแบบ SENSOR DC
bulletแบบติดผนัง
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletแบบ SENSOR AC
bulletแบบ MONO BLOCK
bulletแบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง เซ็นเตอร์ 4 นิ้ว
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 4 นิ้ว
dot
ก๊อกซิงค์
dot
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (ผสม)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
dot
อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า
dot
bulletสะดือ อ่างล้างหน้า
bulletท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า
bulletสายน้ำดี อ่างล้างหน้า
bulletมินิ บอลวาล์ว
bulletสต๊อปวาล์ว
dot
ก๊อกฝักบัว/ก๊อกยืนอาบ
dot
bulletก๊อกฝักบัว (น้ำเย็น) แบบติดผนัง
bulletก๊อกฝักบัว (น้ำเย็น) แบบฝังผนัง
bulletก๊อก (ผสม) ยืนอาบ แบบติดผนัง
bulletก๊อก (ผสม) ยืนอาบ แบบฝังผนัง
dot
ก๊อกอ่างอาบน้ำ
dot
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (น้ำเย็น) แบบติดผนัง
dot
ก๊อกล้างพื้น/ก๊อกบอล/ก๊อกสนาม
dot
bulletก๊อกล้างพื้น
bulletก๊อกบอล
bulletก๊อกล้างพื้น ต่อสายยาง
bulletก๊อกสนาม
bulletก๊อกน้ำดื่ม (COOLER)
dot
ก๊อกน้ำ สำหรับแพทย์ (LAB USE)
dot
bulletแบบเปิด-ปิด ด้วยเข่า
bulletแบบติดผนัง
bulletแบบติดเคาน์เตอร์
dot
อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ (เซรามิค)
dot
bulletห่วงแขวนผ้า เซรามิค
bulletราวแขวนผ้า เซรามิค
bulletขอแขวนผ้า เซรามิค
bulletหิ้งวางของ เซรามิค
bulletที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิค
bulletที่วางสบู่ เซรามิค
dot
SAFETY ACCESSORY
dot
bulletราวทรงตัว อ่างล้างหน้า
bulletราวทรงตัว โถปัสสาวะชาย
bulletราวทรงตัว แบบ U
bulletราวทรงตัว แบบ T
bulletราวทรงตัว แบบ L
bulletราวทรงตัว แบบตรง
bulletราวทรงตัว แบบ V
dot
ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย
dot
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย SENSOR AC
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย SENSOR DC
bulletวาล์วเปิด-ปิดน้ำ โถปัสสาวะชาย
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย แบบก้านโยก
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย
dot
ฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์
dot
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบท่องอ
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบท่อตรง
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบ SENSOR DC
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบ SENSOR AC
dot
อุปกรณ์ห้องน้ำ (สแตนเลส,ทองเหลือง,พีวีซี)
dot
bulletหิ้งวางของ
bulletรางน้ำทิ้ง
bulletเชือกตากผ้า
bulletห่วงแขวนผ้า
bulletราวแขวนผ้า
bulletกระจก เจียรปลี
bulletตะแกรงกันกลิ่น
bulletชั้นวางผ้า
bulletที่ใส่กระดาษชำระ
bulletสายฉีดชำระ +วาล์ว
bulletกระจก กรอบพีวีซี
bulletตะแกรงน้ำทิ้ง
bulletที่วางแก้วน้ำ
bulletที่วางสบู่
bulletสายฉีดชำระ
bulletเก้าอี้นั่งอาบน้ำ
dot
ฝักบัวอาบน้ำ
dot
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง+วาล์ว
bulletหัวฝักบัว ก้านแข็ง
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน+วาล์ว
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน
dot
อะไหล่
dot
bulletหัวฉีดชำระ
bulletสายฝักบัว
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletลูกลอย
dot
////////////////////////////////////////
dot
PRODUCT BY TYPE
AMERICAN STANDARD
ANA
AE
AZUMA
ASAHI
AQUAFLEX
BENN
BOSS
BESTYLE
BLANCO
COTTO
CRISTINA
COTTO (TILE)
CAMPANA
CORAL
DAMIXA
DURAVIT
DUSS
EVE
EIDOSA
ENGLEFIELD
FORNARA
GESSI
GEBERIT
GLOBO
HANSGROHE
HAFELE
HACEKA
HOEN
H2O
HANG
HOY
IQUA
ISANI
INAX
KARAT FAUCET
KIMBERLY-CLARK
KUDOS
KARAT
KOHLER
KNACK
KOTTMANN
LAVERNZ
LUZERN
LZ
MEX
MAYFAIR
MEIN
MARVEL
MOGEN
MODONA
NR
NOVABATH
NEO MATE
NAHM
NRH
NSG
NASCO
NIKLES
OSAI
PIXO
PAINI
PREMA
RASLAND
RASLAND DECOR
REGINOX
RIN QUICK
RAMBO
RESOMA
RMI
SANA
SAVER
SANNIX
SANWA
SCHELL
SIEMENS
SIGMA
STAR
STIEBEL ELTRON
SLOAN
SONIA
SWEET HOME
SON SUN
SEVA
SP
SB
SUPERFLEX
TURBORA
TOTO
VEGARR
VISENTIN
VCI
VRH
WEBER
WATSON
IMP : ถังน้ำ
IMP : KITCHEN
จิงโจ้
IMP : DOOR/WINDOW HARDWARE
ช้างแก้ว


สุขภัณฑ์ (390) อะไหล่ (1439) อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ (651)
อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า (96) อุปกรณ์ ห้องครัว (158) ฟลัชวาล์ว (99)
ก๊อกน้ำ (1164) ถังน้ำ (262) ส่วนอาบน้ำ (341)
เฟอร์นิเจอร์ (122) อ่างอาบน้ำ (87) โถปัสสาวะหญิง (BIDET) (27)
โถปัสสาวะชาย (59) อ่างล้างหน้า (408)


View :   Sort :

ก่อนหน้า123456789...5354ถัดไป
พบสินค้า 5306 รายการ
44018-5W สายน้ำดี ยาว 550 มม.
 view
จำนวน : EA

53021 ประเก็นยาง / O-RING
 view
รหัส : 53021
53021 ประเก็นยาง / O-RING
จำนวนสินค้าใน stock : 25 EA
ราคา: 65.00
จำนวน : EA

A32100W สำหรับ CT1061
 view
รหัส : A32100W
A32100W สำหรับ CT1061
ราคา: 720.00
จำนวน : EA

AW904K แผ่นเซรามิกปิดข้าง
 view
ราคา: 260.00
จำนวน : EA

B3000 โถบิเด้	รุ่น	DAZZLE
 view
รหัส : B3000
B3000 โถบิเด้ รุ่น DAZZLE
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)
C9399 อุปกรณ์ยึดพื้น (Floor Fixing )
* (สินค้าหมด)

B30027 โถบิเด้	รุ่น	CHOLE
 view
รหัส : B30027
B30027 โถบิเด้ รุ่น CHOLE
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)
C9433 อุปกรณ์ยึดพื้น (Floor Fixing )
C9475 Outlet sealราคา: 8,580.00
ส่วนลด 40 %
ราคาหลังหักส่วนลด 5,148.00
จำนวน : EA

B30037 โถบิเด้	รุ่น	RIVIERA
 view
จำนวน : EA

B30057 โถบิเด้	รุ่น	GRACE
 view
รหัส : B30057
B30057 โถบิเด้ รุ่น GRACE
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)
C9475 Outlet seal
TS606 Anchor Bolt Set
* (สินค้าหมด)

B30077 โถบิเด้	รุ่น	GLACIER
 view
รหัส : B30077
B30077 โถบิเด้ รุ่น GLACIER
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)
C9475 Outlet seal
C9433 อุปกรณ์ยึดพื้น (Floor Fixing )ราคา: 11,000.00
ส่วนลด 38 %
ราคาหลังหักส่วนลด 6,820.00
จำนวน : EA

B30087 โถบิเด้	รุ่น	HERCULES
 view
รหัส : B30087
B30087 โถบิเด้ รุ่น HERCULES
* (สินค้าหมด)

B30097 โถบิเด้ รุ่น MASS MAN MADE
 view
จำนวน : EA

B30157 โถบิเด้ แบบตั้งพื้น รุ่น PATCHWORK
 view
รหัส : B30157
B30157 โถบิเด้ แบบตั้งพื้น รุ่น PATCHWORK
C9934 อุปกรณ์ยึดพื้น (Floor Fixing )
C9935 อุปกรณ์ประกอบ (Cap)
C9475 Outlet seal
ราคา: 32,600.00
ส่วนลด 40 %
ราคาหลังหักส่วนลด 19,560.00
จำนวน : EA

B30167 โถบิเด้ แบบแขวนผนัง รุ่น PATCHWORK
 view
รหัส : B30167
B30167 โถบิเด้ แบบแขวนผนัง รุ่น PATCHWORK
C9434 Wall Hung Fixing For Bidet (อุปกรณ์ยึดโถบิเด้)
C9436 อุปกรณ์ยึดพื้น (Floor Fixing )
C9475 Outlet seal
ราคา: 37,300.00
ส่วนลด 40 %
ราคาหลังหักส่วนลด 22,380.00
จำนวน : EA

B3100 โถบิเด้	รุ่น	VICTOR
 view
รหัส : B3100
B3100 โถบิเด้ รุ่น VICTOR
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)
C9399 อุปกรณ์ยึดพื้น (Floor Fixing )
* (สินค้าหมด)

B31557 โถบิเด้ รุ่น OLIX
 view
รหัส : B31557
B31557 โถบิเด้ รุ่น OLIX
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)
C9434 Floor Fixing Set
C9436 Fixing Set
C9475 Outlet seal

ราคา: 8,580.00
ส่วนลด 40 %
ราคาหลังหักส่วนลด 5,148.00
จำนวน : EA

B31607 โถบิเด้	รุ่น	QUADO
 view
รหัส : B31607
B31607 โถบิเด้ รุ่น QUADO
B31607 โถบิเด้ชนิดตั้งพื้น รุ่น ควอโด้ (ไฮยีน)
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)
C9433 อุปกรณ์ยึดพื้น (Floor Fixing )
C9475 ยางรองท่อน้ำออกท่อออกผนัง (Outlet seal )
ราคา: 11,000.00
ส่วนลด 42 %
ราคาหลังหักส่วนลด 6,380.00
จำนวน : EA

B31617 โถบิเด้	รุ่น	QUADO
 view
รหัส : B31617
B31617 โถบิเด้ รุ่น QUADO
B31617 โถบิเด้ชนิดแขวงผนัง รุ่น ควอโด้ (ไฮยีน)
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)
C9434 Floor Fixing Set
C9436 Fixing set for Conceal Tank (ขาเหล็กยึดท่อสำหรับส้วมซ่อนผนัง)
C9475 ยางรองท่อน้ำออกท่อออกผนัง (Outlet seal )
ราคา: 11,000.00
ส่วนลด 42 %
ราคาหลังหักส่วนลด 6,380.00
จำนวน : EA

B3200 โถบิเด้	รุ่น	ROYAL ROSANNA
 view
รหัส : B3200
B3200 โถบิเด้ รุ่น ROYAL ROSANNA
C9841 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)
C9475 Outlet seal
C9399 อุปกรณ์ยึดพื้น (Floor Fixing )
* (สินค้าหมด)

B321 โถบิเด้	รุ่น	ROSANNA
 view
รหัส : B321
B321 โถบิเด้ รุ่น ROSANNA
C9841 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)
* (สินค้าหมด)

B322 โถบิเด้	รุ่น	ASTORIA
 view
รหัส : B322
B322 โถบิเด้ รุ่น ASTORIA
* (สินค้าหมด)

B323 โถบิเด้	รุ่น	ATLANTIS
 view
รหัส : B323
B323 โถบิเด้ รุ่น ATLANTIS
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)

* (สินค้าหมด)

B3296 โถบิเด้	รุ่น	BETA
 view
รหัส : B3296
B3296 โถบิเด้ รุ่น BETA
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)


* (สินค้าหมด)

B33007 โถบิเด้	รุ่น	TERRANOVA
 view
รหัส : B33007
B33007 โถบิเด้ รุ่น TERRANOVA
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)
C9475 Outlet seal
C9433 อุปกรณ์ยึดพื้น (Floor Fixing )
ราคา: 9,880.00
ส่วนลด 40 %
ราคาหลังหักส่วนลด 5,928.00
จำนวน : EA

B3400 โถบิเด้	รุ่น	UNIQUE
 view
รหัส : B3400
B3400 โถบิเด้ รุ่น UNIQUE
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)
TWP10 Floor Fixing
C9475 Outlet seal
* (สินค้าหมด)

B35007 โถบิเด้	รุ่น	PARAGON
 view
รหัส : B35007
B35007 โถบิเด้ รุ่น PARAGON
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)
C9475 Outlet seal
C9433 อุปกรณ์ยึดพื้น (Floor Fixing )

ราคา: 9,870.00
ส่วนลด 38 %
ราคาหลังหักส่วนลด 6,119.40
จำนวน : EA

B3600 โถบิเด้	รุ่น	MEMORY
 view
รหัส : B3600
B3600 โถบิเด้ รุ่น MEMORY
B3600 โถบิเด้
TS606 อุปกรณ์ติดตั้งและน๊อตยึด
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น
C9475 ยางครอบท่อน้ำทิ้ง
* (สินค้าหมด)

B37007 โถบิเด้	รุ่น	TETRAGON
 view
รหัส : B37007
B37007 โถบิเด้ รุ่น TETRAGON
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)
C99092 Tetragon Side Cover Plate
C9475 Outlet seal
CT409 สกูรยึดโถ
ราคา: 8,980.00
ส่วนลด 40 %
ราคาหลังหักส่วนลด 5,388.00
จำนวน : EA

B37017 โถบิเด้	รุ่น	TETRAGON
 view
รหัส : B37017
B37017 โถบิเด้ รุ่น TETRAGON
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)
C9475 Outlet seal
C9433 อุปกรณ์ยึดพื้น (Floor Fixing )
ราคา: 8,980.00
ส่วนลด 40 %
ราคาหลังหักส่วนลด 5,388.00
จำนวน : EA

BB30077 โถบิเด้	รุ่น	GLACIER
 view
จำนวน : EA

BB30097 MASS MAN MADE BIDET
 view
รหัส : BB30097
BB30097 MASS MAN MADE BIDET
C9843 ฝาครอบรูน้ำล้น (Overflow Cover)
C9475 Outlet seal
C9433 อุปกรณ์ยึดพื้น (Floor Fixing )
ราคา: 21,000.00
ส่วนลด 40 %
ราคาหลังหักส่วนลด 12,600.00
จำนวน : EA

BB3500 โถบิเด้	รุ่น	PARAGON
 view
รหัส : BB3500
BB3500 โถบิเด้ รุ่น PARAGON
* (สินค้าหมด)

BH220PP(H) อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับ พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น MILANO
 view
ราคา: 20,000.00
พิเศษ: 10,270.00
จำนวน : EA

BH221PP(H) อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับ พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น MACONI
 view
ราคา: 22,000.00
พิเศษ: 11,300.00
จำนวน : EA

BH223PP(H) อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับ พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น VALENCIA
 view
ราคา: 37,120.00
พิเศษ: 19,060.00
จำนวน : EA

BH224D(H) อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับ พร้อมสะดือสายโซ่ รุ่น MONE
 view
ราคา: 18,100.00
พิเศษ: 9,300.00
จำนวน : EA

BH224PP(H) อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับ พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น MONE
 view
ราคา: 18,000.00
พิเศษ: 9,240.00
จำนวน : EA

BH225D(H) อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับ พร้อมสะดือสายโซ่ รุ่น DONNA 1500
 view
ราคา: 17,300.00
พิเศษ: 8,890.00
จำนวน : EA

BH225PP(H) อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับ พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น DONNA 1500
 view
ราคา: 17,200.00
พิเศษ: 8,830.00
จำนวน : EA

BH226D(H) อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับพร้อมสะดือสายโซ่ รุ่น SANTA
 view
ราคา: 18,600.00
พิเศษ: 9,550.00
จำนวน : EA

BH226PP(H) อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น SANTA
 view
ราคา: 18,500.00
พิเศษ: 9,500.00
จำนวน : EA

BH227D(H) อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับ พร้อมสะดือสายโซ่ รุ่น DONNA 1700
 view
ราคา: 18,400.00
พิเศษ: 9,450.00
จำนวน : EA

BH227PP(H) อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับ พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น DONNA 1700
 view
ราคา: 18,300.00
พิเศษ: 9,400.00
จำนวน : EA

BH228PP(H) อ่าบอาบน้ำแบบมีมือจับ พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น ROSANNA
 view
ราคา: 23,300.00
พิเศษ: 11,970.00
จำนวน : EA

BH229EL(H) อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับ พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น ROYAL ROSANNA
 view
ราคา: 37,800.00
พิเศษ: 19,410.00
จำนวน : EA

BH242PP(H) อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับ พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น DIVA
 view
ราคา: 18,420.00
พิเศษ: 9,460.00
จำนวน : EA

BH243PP(H) อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับ พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น ASTRA
 view
ราคา: 18,560.00
พิเศษ: 9,530.00
จำนวน : EA

BH245PP(H) อ่างอาบน้ำแบบมีมือจับพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น BETTI
 view
ราคา: 16,000.00
พิเศษ: 8,220.00
จำนวน : EA

BHW1052PP(H) อ่างระบบน้ำวนพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น RIVIERA
 view
ราคา: 89,100.00
พิเศษ: 42,900.00
จำนวน : EA

BHW321PP(H) อ่างระบบน้ำวนแบบมีมือจับ พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น MACONI
 view
ราคา: 92,100.00
พิเศษ: 44,350.00
จำนวน : EA

BHW323PP(H) อ่างระบบน้ำวนแบบมีมือจับ พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น VALENCIA
 view
ราคา: 99,100.00
พิเศษ: 47,720.00
จำนวน : EA


 view
ราคา: 94,800.00
พิเศษ: 45,650.00
จำนวน : EA

BHW329EL(H) อ่างระบบน้ำวนแบบมีมือจับ พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น ROYAL ROSANNA
 view
ราคา: 120,720.00
พิเศษ: 58,130.00
จำนวน : EA

BHW342PP(H) อ่างระบบน้ำวนแบบมีมือจับ พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น DIVA
 view
ราคา: 93,780.00
พิเศษ: 45,160.00
จำนวน : EA

BT1007 กล่องควบคุม 2 ฟังก์ชั่น / CONTROL BOX 2 FUNCTION
 view
ราคา: 22,000.00
จำนวน : EA

BT1008 กล่องควบคุม 3 ฟังก์ชั่น / CONTROL BOX 3 FUNCTION
 view
ราคา: 37,000.00
จำนวน : EA

BT1011 หัวเจ็ทนวดหลังและเท้า / BACK&FOOT JET
 view
ราคา: 1,200.00
จำนวน : EA

BT1012 แผงคำสั่ง 2 ฟังก์ชั่น / TOUCH PAD 2 FUNCTION
 view
ราคา: 4,000.00
จำนวน : EA

BT1013 แผงคำสั่ง 3 ฟังก์ชั่น / TOUCH PAD 3 FUNCTION
 view
ราคา: 4,000.00
จำนวน : EA

BT1014 หัวน้ำวน DUAL JET (COVERLESS) / DUAL JET (COVERLESS)
 view
ราคา: 2,000.00
จำนวน : EA

BT1015 นิวเมติกส์โบลเวอร์ / Pneumatic Blower
 view
ราคา: 1,200.00
จำนวน : EA

BT1016 สายยางสวิทซ์ลม / HOSE OF AIR SENDER
 view
ราคา: 100.00
จำนวน : EA

BT1017 ข้อต่อ FLEX กับมอเตอร์ / UNION
 view
ราคา: 600.00
จำนวน : EA

BT1018EL อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น HERCULES
 view
ราคา: 76,000.00
พิเศษ: 39,030.00
จำนวน : EA

BT1019 ท่อ PVC สะดือสายโซ่ / PIPE FOR TS311D
 view
ราคา: 590.00
จำนวน : EA

BT1020 ข้องอสะดือสายโซ่ / TRAP FOR TS311D
 view
ราคา: 590.00
จำนวน : EA

BT1021 มอเตอร์ 1.5 HP / PUMP 1.5 HP
 view
ราคา: 56,600.00
จำนวน : EA

BT1022 นิวเมติกส์สวิทซ์มอเตอร์ 1.5 HP / PNEUMATIC SWITCH 1.5 HP
 view
ราคา: 1,200.00
จำนวน : EA

BT1023 คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 1.5 HP / CAPACITOR 1.5 HP
 view
ราคา: 3,900.00
จำนวน : EA

BT1025 สามทางวาย / Y TUBE
 view
ราคา: 200.00
จำนวน : EA

BT1026 ชุดประเก็นยาง TS311EP / RUBBER GASKET TS311EP
 view
ราคา: 620.00
จำนวน : EA

BT1027 ปลั๊ก เปิด-ปิดสะดืออ่างอาบน้ำ / PLUG WASTE BODY TS311EP
 view
ราคา: 1,130.00
จำนวน : EA

BT1028 ฝาครอบท่อน้ำล้นและน็อต TS311EP / OVERFLOW COVER TS311EP
 view
ราคา: 2,100.00
จำนวน : EA

BT1052PP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น RIVIERA
 view
ราคา: 18,380.00
พิเศษ: 9,440.00
จำนวน : EA

BT10EP(H) อ่างอาบน้ำ รุ่น MEDINA
 view
ราคา: 21,960.00
ส่วนลด 40 %
ราคาหลังหักส่วนลด 13,176.00
จำนวน : EA

BT1236EP อ่างอาบน้ำแบบลอยตัว พร้อมสะดือแบบป๊อปอัพ รุ่น OLIX
 view
ราคา: 66,700.00
พิเศษ: 32,120.00
จำนวน : EA

BT1710I อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น TETRAGON
 view
ราคา: 58,000.00
พิเศษ: 29,790.00
จำนวน : EA

BT201PP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น ATTINA
 view
ราคา: 37,500.00
พิเศษ: 19,260.00
จำนวน : EA

BT201SPP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ และแผงอะครีลิคลอยตัว รุ่น ATTINA
 view
ราคา: 125,000.00
พิเศษ: 64,200.00
จำนวน : EA

BT2020SPP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมแผงอะครีลิคลอยตัวและสะดือป๊อปอัพ รุ่น MARINE
 view
ราคา: 66,000.00
พิเศษ: 33,900.00
จำนวน : EA

BT202PP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น MARINE
 view
ราคา: 17,910.00
พิเศษ: 9,200.00
จำนวน : EA

BT2037PP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น GIANT 1700
 view
ราคา: 28,000.00
พิเศษ: 14,380.00
จำนวน : EA

BT203PP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น GIANT
 view
ราคา: 44,170.00
พิเศษ: 22,690.00
จำนวน : EA

BT204PP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น ALISS
 view
ราคา: 18,200.00
พิเศษ: 9,350.00
จำนวน : EA

BT207EP(H) อ่างอาบน้ำแบบลอยตัว รุ่น CHLOE
 view
ราคา: 62,000.00
พิเศษ: 29,850.00
จำนวน : EA

BT210PP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น MILANO
 view
ราคา: 17,800.00
พิเศษ: 9,140.00
จำนวน : EA

BT211PP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น MACONI
 view
ราคา: 20,200.00
พิเศษ: 10,370.00
จำนวน : EA

BT212PP(H) อ่างอาบน้ำ พร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น VALENTINO
 view
ราคา: 18,930.00
พิเศษ: 9,720.00
จำนวน : EA

BT213PP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น VALENCIA
 view
ราคา: 24,100.00
พิเศษ: 12,380.00
จำนวน : EA

BT214D(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือสายโซ่ รุ่น MONE
 view
ราคา: 15,380.00
พิเศษ: 7,900.00
จำนวน : EA

BT214PP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น MONE
 view
ราคา: 15,360.00
พิเศษ: 7,890.00
จำนวน : EA

BT215D(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือสายโซ่ รุ่น DONNA 1500
 view
ราคา: 14,500.00
พิเศษ: 7,450.00
จำนวน : EA

BT215PP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น DONNA 1500
 view
ราคา: 14,400.00
พิเศษ: 7,400.00
จำนวน : EA

BT216D(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือสายโซ่ รุ่น SANTA
 view
ราคา: 15,070.00
พิเศษ: 7,740.00
จำนวน : EA

BT216PP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น SANTA
 view
ราคา: 15,100.00
พิเศษ: 7,760.00
จำนวน : EA

BT217D(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือสายโซ่ รุ่น DONNA 1700
 view
ราคา: 15,590.00
พิเศษ: 8,010.00
จำนวน : EA

BT217PP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น DONNA 1700
 view
ราคา: 16,100.00
พิเศษ: 8,270.00
จำนวน : EA

BT218PP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น ROSANNA
 view
ราคา: 19,250.00
พิเศษ: 9,890.00
จำนวน : EA

BT219EL(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น ROYAL ROSANNA
 view
ราคา: 33,100.00
พิเศษ: 17,000.00
จำนวน : EA

BT232PP(H) อ่างอาบน้ำพร้อมสะดือป๊อปอัพ รุ่น DIVA
 view
ราคา: 15,600.00
พิเศษ: 8,010.00
จำนวน : EA


ก่อนหน้า123456789...5354ถัดไป     
 

บริษัท ไลท์ แอนด์ บาธ จำกัด
เลขที่ 221 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร: 02-739-9401 02-739-9402 02-739-9403 แฟกซ์ : 02-739-7904
E-Mail :light-and-bath@hotmail.com
Copyright © 2009 light-and-bath.com