dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง (เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ AC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ DC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดอัตโนมัติ
bulletก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด ด้วยเข่า
bulletก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด ด้วยเท้า
bulletก๊อกฝักบัว แบบติดผนัง
bulletก๊อกฝักบัว แบบฝังผนัง
bulletก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง
bulletก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (ผสม)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดของอ่าง/เคาน์เตอร์
bulletก๊อกล้างพื้น ต่อสายยาง
bulletก๊อกล้างพื้น
bulletก๊อกบอล
bulletก๊อกสนาม
bulletก๊อกบิเด้
bulletก๊อกน้ำ สำหรับแพทย์ (LAB USE)
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำเด็ก
dot
dot
bulletสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองอัตโนมัติ (ไฟฟ้า)
bulletสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ-ฟลัชวาล์ว (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ-ฟลัชวาล์ว (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (ราดน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (ฟลัชวาล์ว)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (หม้อน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ
bulletสุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (ฟลัชวาล์ว)
bulletสุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (ฟลัชวาล์ว/หม้อน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบตั้งพื้น (ฟลัชวาล์ว/หม้อน้ำ)
dot
dot
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง (ติดผนัง)
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง (ติดเพดาน)
bulletราวปรับระดับ
bulletราวปรับระดับ+ฝักบัวสายอ่อน
bulletเรนชาวเวอร์ (ไม่รวมก๊อกน้ำ)
bulletเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ
bulletเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกผสมยืนอาบ
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletหัวฝักบัว ก้านแข็ง
bulletสายฝักบัว
bulletขอแขวนฝักบัว
bulletชั้นเอนกประสงค์
bulletถาดรองอาบน้ำ
bulletก้านฝักบัว ก้านแข็ง
bulletวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
bulletข้อต่อฝักบัวสายอ่อน
dot
dot
bulletที่ใส่กระดาษชำระ พีวีซี
bulletที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิค
bulletที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส
bulletที่วางสบู่ พีวีซี
bulletที่วางสบู่ เซรามิค
bulletที่วางสบู่ สแตนเลส
bulletราวแขวนผ้า พีวีซี
bulletราวแขวนผ้า สแตนเลส
bulletราวแขวนผ้า เซรามิค
bulletหิ้งวางของ เซรามิค
bulletหิ้งวางของ พลาสติก
bulletหิ้งวางของ กระจก
bulletหิ้งวางของ สแตนเลส
bulletขอแขวนผ้า พีวีซี
bulletขอแขวนผ้า สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletขอแขวนผ้า เซรามิค
bulletห่วงแขวนผ้า สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletห่วงแขวนผ้า เซรามิค
bulletตะแกรงกันกลิ่น พีวีซี
bulletตะแกรงกันกลิ่น สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletตะแกรงน้ำทิ้ง
bulletชั้นวางผ้า
bulletราวมือจับ/กันลื่น
bulletที่วางแก้วน้ำ/ที่วางสบู่
bulletรูฟเดรน
bulletรางน้ำทิ้ง
bulletขอแขวนผ้าอนามัย/น้ำเกลือ
bulletที่วางแก้วน้ำ
bulletที่วางแก้วน้ำ/ที่ใส่แปรงสีฟัน
bulletเชือกตากผ้า
bulletมิเตอร์น้ำ
bulletประตูน้ำ
bulletลูกลอย
bulletฟุตวาล์ว
bulletเช็ควาล์ว
dot
dot
bulletอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ
bulletฝารองนั่ง
bulletสต๊อปวาล์ว
bulletสายฉีดชำระ
bulletสายน้ำดี ชักโครก
bulletหัวฉีดชำระ
bulletมินิ บอลวาล์ว
dot
dot
bulletก๊อก(เดี่ยว)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ DC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดอัตโนมัติ
bulletก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ติดผนัง
bulletก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ AC
bulletสายน้ำดีอ่างล้างหน้า
bulletสะดืออ่างล้างหน้า
bulletท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
bulletสต๊อปวาล์ว
bulletมินิ บอลวาล์ว
dot
dot
bulletอ่างอาบน้ำวน
bulletอ่างอาบน้ำวน+อัดอากาศ
bulletอ่างอาบน้ำ ธรรมดา
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง
dot
dot
bulletอ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง
dot
dot
bulletโถบิเด้
bulletโถเอนกประสงค์
bulletอ่างแพทย์
bulletอ่างเอนกประสงค์
dot
///////////////////////////////////////////////
dot
IMP
ช้างแก้ว
AMERICAN STANDARD
AE
AZUMA
ASAHI
AQUAFLEX
BENN
BOSS
BESTYLE
BLANCO
COTTO
CRISTINA
COTTO (TILE)
CAMPANA
CORAL
DAMIXA
DURAVIT
DUSS
EVE
EIDOSA
ENGLEFIELD
FORNARA
GESSI
GEBERIT
GLOBO
HANSGROHE
HAFELE
HACEKA
HOEN
H2O
HANG
HOY
IQUA
ISANI
INAX
KARAT FAUCET
KIMBERLY-CLARK
KUDOS
KARAT
KOHLER
KNACK
KOTTMANN
LUZERN
LIGHTING
LZ
MEX
MAYFAIR
MEIN
MARVEL
MOGEN
MODONA
NOVABATH
NEO MATE
NAHM
NRH
NSG
NASCO
NIKLES
OSAI
PIXO
PAINI
PREMA
RASLAND
RASLAND DECOR
REGINOX
RIN QUICK
RAMBO
RESOMA
RMI
SANA
SAVER
SANNIX
SANWA
SCHELL
SIEMENS
SIGMA
STAR
STIEBEL ELTRON
SONIA
SWEET HOME
SON SUN
SEVA
SP
SB
SUPERFLEX
TURBORA
TOTO
VEGARR
VISENTIN
VCI
VRH
WEBER
WATSON
NR
จิงโจ้
dot
ค้นหาสินค้า

dot


ก๊อกน้ำ (12) อุปกรณ์ประปา (38)


View :   Sort :

ก่อนหน้า1ถัดไป
พบสินค้า 50 รายการ
BV-80FB BALL VALVE SANWA บอลวาล์ว ซันว่า บอลวาล์วซันว่า บอลวาล์วSANWA
 view
ราคา: 3,045.00
พิเศษ: 1,735.65
จำนวน : EA

BV-100FB บอลวาล์ว 4"  (1 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 4,685.00
พิเศษ: 2,670.45
จำนวน : EA

BV-15FB  บอลวาล์ว 1/2"  (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 105.00
พิเศษ: 59.85
จำนวน : EA

BV-15FF  มินิบอลวาล์ว ม.ม. (20 ชุด/กล่อง)
 view
ราคา: 105.00
พิเศษ: 59.85
จำนวน : EA

BV-15MF มินิบอลวาล์ว ผ.ม. (20 ชุด/กล่อง)
 view
ราคา: 105.00
พิเศษ: 59.85
จำนวน : EA

BV-15MFM มินิบอลวาล์ว มินิบอลวาล์วซันว่า SANWA MINI BALL VALVE
 view
ราคา: 137.00
พิเศษ: 78.09
จำนวน : EA

BV-15MM มินิบอลวาล์ว ผ.ผ. (20 ชุด/กล่อง)
 view
ราคา: 105.00
พิเศษ: 59.85
จำนวน : EA

BV-15MMM มินิบอลวาล์ว ผ.ผ.ผ. (20 ชุด/กล่อง)
 view
ราคา: 137.00
พิเศษ: 78.09
จำนวน : EA

BV-20FB  บอลวาล์ว 3/4"  (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 150.00
พิเศษ: 85.50
จำนวน : EA

BV-25FB บอลวาล์ว 1" (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 216.00
พิเศษ: 123.12
จำนวน : EA

BV-40FB บอลวาล์ว 1-1/2" (4 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 580.00
พิเศษ: 330.60
จำนวน : EA

BV-50FB บอลวาล์ว 2" (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 1,082.00
พิเศษ: 616.74
จำนวน : EA

CK-15 ก๊อกบอล 1/2" (สีแดง) (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 128.00
พิเศษ: 72.96
จำนวน : EA

CK-15 ก๊อกบอล 1/2" สังฆทาน (สีส้ม) (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 128.00
พิเศษ: 72.96
จำนวน : EA

CK-15FB ก๊อกบอลสลิม 1/2" FANCY (สีฟ้า) (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 100.00
พิเศษ: 57.00
จำนวน : EA

CK-15FG ก๊อกบอลสลิม 1/2" FANCY (สีเขียว) (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 100.00
พิเศษ: 57.00
จำนวน : EA

CK-15FP ก๊อกบอลสลิม 1/2" FANCY (สีชมพู) (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 100.00
พิเศษ: 57.00
จำนวน : EA

CK-15FV ก๊อกบอลสลิม 1/2" FANCY (สีม่วง) (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 100.00
พิเศษ: 57.00
จำนวน : EA

CK-15FY ก๊อกบอลสลิม 1/2" FANCY (สีเหลือง) (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 100.00
พิเศษ: 57.00
จำนวน : EA

CK-15MN  มินิ ก๊อกบอล 1/2" (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 94.00
พิเศษ: 53.58
จำนวน : EA

CK-20 ก๊อกบอล 3/4" (สีแดง) (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 168.00
พิเศษ: 97.44
จำนวน : EA

CKT-15 ก๊อกสนาม 1/2" (สีแดง) (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 164.00
พิเศษ: 93.48
จำนวน : EA

CKT-15L ก๊อกบอลกุญแจ 1/2" (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 228.00
พิเศษ: 164.16
จำนวน : EA

CKT-20 ก๊อกบอล 3/4" (สีแดง) (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 222.00
พิเศษ: 126.54
จำนวน : EA


 view
รหัส : Copy1
Copy1
จำนวน : EA

CV-15 เช็ควาล์ว ขนาด 1/2" (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 153.00
พิเศษ: 87.21
จำนวน : EA

CV-20 เช็ควาล์ว ขนาด 3/4" (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 183.00
พิเศษ: 104.31
จำนวน : EA

CV-25 เช็ควาล์ว ขนาด 1" (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 275.00
พิเศษ: 156.75
จำนวน : EA

CV-40 เช็ควาล์ว ขนาด 1-1/2" (4 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 668.00
พิเศษ: 380.76
จำนวน : EA

CV-50 เช็ควาล์ว ขนาด 2" (2 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 850.00
พิเศษ: 484.50
จำนวน : EA

FV-15 ลูกลอย SANWA ลูกลอยซันว่า  SANWA FLOAT VALVE
 view
ราคา: 235.00
พิเศษ: 159.80
จำนวน : EA

FV-20 ลูกลอย SANWA ลูกลอยซันว่า  SANWA FLOAT VALVE
 view
ราคา: 314.00
พิเศษ: 213.52
จำนวน : EA

FV-25 ลูกลอย SANWA ลูกลอยซันว่า  SANWA FLOAT VALVE
 view
ราคา: 568.00
พิเศษ: 376.24
จำนวน : EA

GV-100S ประตูน้ำ ขนาด 4" (1 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 4,232.00
พิเศษ: 2,623.84
จำนวน : EA

GV-15S ประตูน้ำ ขนาด 1/2" (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 148.00
พิเศษ: 91.76
จำนวน : EA

GV-20S ประตูน้ำ ขนาด 3/4" (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 210.00
พิเศษ: 130.20
จำนวน : EA

GV-25S ประตูน้ำ ขนาด 1" (5 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 300.00
พิเศษ: 186.00
จำนวน : EA

GV-32S ประตูน้ำ ขนาด 1-1/4" (5 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 448.00
พิเศษ: 278.00
จำนวน : EA

GV-40S ประตูน้ำ ขนาด 1-1/2" (4 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 565.00
พิเศษ: 350.30
จำนวน : EA

GV-50S ประตูน้ำ ขนาด 2" (2 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 838.00
พิเศษ: 519.56
จำนวน : EA

GV-65S ประตูน้ำ ขนาด 2-1/2" (1 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 1,840.00
พิเศษ: 1,140.80
จำนวน : EA

GV-80S ประตูน้ำ ขนาด 3" (1 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 2,541.00
พิเศษ: 1,575.42
จำนวน : EA

SCV 15 FB เช็ควาล์ว สปริง 1/2" (20 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 130.00
พิเศษ: 74.10
จำนวน : EA

SCV 20 FB เช็ควาล์ว สปริง 3/4" (20 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 164.00
พิเศษ: 93.48
จำนวน : EA

SCV 25 FB เช็ควาล์ว สปริง 1" (10 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 238.00
พิเศษ: 135.66
จำนวน : EA

SCV 40 FB เช็ควาล์ว สปริง 1-1/2" (4 ชุด : กล่อง)
 view
ราคา: 238.00
จำนวน : EA

SCV 50 FB CHECK VALVE SPRING SANWA เช็ควาล์วสปริง ซันว่า เช็ควาล์วซันว่า
 view
จำนวน : EA

SFV-20 ฟุตวาล์ว 3/4" (20 ชุด/กล่อง)
 view
ราคา: 189.00
จำนวน : EA

SFV-25 ฟุตวาล์ว 1" (10 ชุด/กล่อง)
 view
ราคา: 273.00
จำนวน :

 SV-15 มิเตอร์น้ำ 1/2" (20 ชุด : ลัง)
 view
ราคา: 412.00
พิเศษ: 325.00
จำนวน : EA


ก่อนหน้า1ถัดไป     
 

บริษัท ไลท์ แอนด์ บาธ จำกัด
เลขที่ 221 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร: 092-319-9914, 092-319-9915, 092-319-9916, 092-319-9917 แฟกซ์ : -
E-Mail :light-and-bath@hotmail.com
Copyright © 2009 light-and-bath.com