dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
สุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (SQUAT)
dot
bulletแบบนั่งยอง
bulletแบบนั่งยอง (มีฐาน)
bulletแบบนั่งยอง (ฟลัชวาล์ว)
bulletแบบนั่งยอง (หม้อน้ำ)
dot
สุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
dot
bulletแบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
dot
สุขภัณฑ์ แบบฟลัชวาล์ว
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว (ท่อลงพื้น)
bulletแบบฟลัชวาล์ว (ท่อออกกำแพง)
dot
สุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก
dot
bulletสำหรับเด็ก (ท่อลงพื้น)
bulletสำหรับเด็ก (ท่อออกกำแพง)
dot
สุขภัณฑ์ สำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ
dot
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (FLUSH TANK)
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (FLUSH VALVE)
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (PAIL FLUSH)
dot
สุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น
dot
bulletแบบสองชิ้น (ท่อออกกำแพง)
bulletแบบสองชิ้น (ท่อลงพื้น)
dot
สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว
dot
bulletแบบชิ้นเดียว (ท่อออกกำแพง)
bulletแบบชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น)
dot
สุขภัณฑ์ แบบตั้งพื้น (WALL FACE)
dot
bulletแบบตั้งพื้น (FLUSH TANK )
bulletแบบตั้งพื้น (FLUSH VALVE)
dot
สุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (WALL HUNG)
dot
bulletแบบแขวนผนัง (FLUSH VALVE )
bulletแบบแขวนผนัง (FLUSH TANK)
dot
สุขภัณฑ์ พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบชิ้นเดียว +ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบแขวนผนัง+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบสองชิ้น+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบตั้งพื้น+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
dot
สุขภัณฑ์ พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบชิ้นเดียว+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบแขวนผนัง+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบสองชิ้น+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบตั้งพื้น+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
dot
อ่างล้างหน้า
dot
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบขาตั้ง
bulletแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
bulletแบบขาตั้งลอย
bulletแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
bulletแบบวางบนเคาน์เตอร์
bulletแบบแขวนผนัง
bulletอ่างแก้ว
bulletแบบฝังบนเคาน์เตอร์
dot
อ่าง/โถเอนกประสงค์
dot
bulletอ่างเอนกประสงค์
bulletโถเอนกประสงค์
bulletอ่างแพทย์ (MEDICAL SINK)
bulletอ่างอาบน้ำเด็ก
dot
โถปัสสาวะชาย-หญิง/แผงกั้น
dot
bulletโถปัสสาวะชาย แบบท่อน้ำเข้าด้านบน
bulletโถปัสสาวะชาย แบบ SENSOR (AC)
bulletโถปัสสาวะชาย ครบชุด
bulletโถปัสสาวะชาย แบบท่อน้ำเข้าด้านหลัง
bulletโถปัสสาวะชาย แบบ SENSOR (DC)
bulletโถปัสสาวะชาย แบบเข้ามุม
bulletโถปัสสาวะชาย แบบตั้งพื้น
bulletโถปัสสาวะหญิง (บิเด้)
bulletแผงกั้น โถปัสสาวะ
dot
อ่างอาบน้ำ
dot
bulletอ่างอาบน้ำ
bulletอ่างอาบน้ำ+น้ำวน
bulletอ่างอาบน้ำ+น้ำวน+อัดอากาศ
bulletอ่างอาบน้ำ แบบเข้ามุม
bulletอ่างอาบน้ำ แบบตั้งลอย
dot
ก๊อกอ่างล้างหน้า (น้ำเย็น)
dot
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบกดอัตโนมัติ
bulletแบบทรงสูง
bulletแบบ SENSOR DC
bulletแบบติดขอบอ่าง/เคาน์เตอร์
bulletแบบ SENSOR AC
bulletแบบติดผนัง
dot
ก๊อกอ่างล้างหน้า (ผสม)
dot
bulletแบบ SENSOR DC
bulletแบบติดผนัง
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletแบบ SENSOR AC
bulletแบบ MONO BLOCK
bulletแบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง เซ็นเตอร์ 4 นิ้ว
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 4 นิ้ว
dot
ก๊อกซิงค์
dot
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (ผสม)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
dot
อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า
dot
bulletสะดือ อ่างล้างหน้า
bulletท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า
bulletสายน้ำดี อ่างล้างหน้า
bulletมินิ บอลวาล์ว
bulletสต๊อปวาล์ว
dot
ก๊อกฝักบัว/ก๊อกยืนอาบ
dot
bulletก๊อกฝักบัว (น้ำเย็น) แบบติดผนัง
bulletก๊อกฝักบัว (น้ำเย็น) แบบฝังผนัง
bulletก๊อก (ผสม) ยืนอาบ แบบติดผนัง
bulletก๊อก (ผสม) ยืนอาบ แบบฝังผนัง
dot
ก๊อกอ่างอาบน้ำ
dot
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (น้ำเย็น) แบบติดผนัง
dot
ก๊อกล้างพื้น/ก๊อกบอล/ก๊อกสนาม
dot
bulletก๊อกล้างพื้น
bulletก๊อกบอล
bulletก๊อกล้างพื้น ต่อสายยาง
bulletก๊อกสนาม
bulletก๊อกน้ำดื่ม (COOLER)
dot
ก๊อกน้ำ สำหรับแพทย์ (LAB USE)
dot
bulletแบบเปิด-ปิด ด้วยเข่า
bulletแบบติดผนัง
bulletแบบติดเคาน์เตอร์
dot
อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ (เซรามิค)
dot
bulletห่วงแขวนผ้า เซรามิค
bulletราวแขวนผ้า เซรามิค
bulletขอแขวนผ้า เซรามิค
bulletหิ้งวางของ เซรามิค
bulletที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิค
bulletที่วางสบู่ เซรามิค
dot
SAFETY ACCESSORY
dot
bulletราวทรงตัว อ่างล้างหน้า
bulletราวทรงตัว โถปัสสาวะชาย
bulletราวทรงตัว แบบ U
bulletราวทรงตัว แบบ T
bulletราวทรงตัว แบบ L
bulletราวทรงตัว แบบตรง
bulletราวทรงตัว แบบ V
dot
ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย
dot
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย SENSOR AC
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย SENSOR DC
bulletวาล์วเปิด-ปิดน้ำ โถปัสสาวะชาย
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย แบบก้านโยก
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย
dot
ฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์
dot
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบท่องอ
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบท่อตรง
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบ SENSOR DC
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบ SENSOR AC
dot
อุปกรณ์ห้องน้ำ (สแตนเลส,ทองเหลือง,พีวีซี)
dot
bulletหิ้งวางของ
bulletรางน้ำทิ้ง
bulletเชือกตากผ้า
bulletห่วงแขวนผ้า
bulletราวแขวนผ้า
bulletกระจก เจียรปลี
bulletตะแกรงกันกลิ่น
bulletชั้นวางผ้า
bulletที่ใส่กระดาษชำระ
bulletสายฉีดชำระ +วาล์ว
bulletกระจก กรอบพีวีซี
bulletตะแกรงน้ำทิ้ง
bulletที่วางแก้วน้ำ
bulletที่วางสบู่
bulletสายฉีดชำระ
bulletเก้าอี้นั่งอาบน้ำ
dot
ฝักบัวอาบน้ำ
dot
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง+วาล์ว
bulletหัวฝักบัว ก้านแข็ง
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน+วาล์ว
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน
dot
อะไหล่
dot
bulletหัวฉีดชำระ
bulletสายฝักบัว
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletลูกลอย
dot
////////////////////////////////////////
dot
PRODUCT BY TYPE
AMERICAN STANDARD
ANA
AE
AZUMA
ASAHI
AQUAFLEX
BENN
BOSS
BESTYLE
BLANCO
COTTO
CRISTINA
COTTO (TILE)
CAMPANA
CORAL
DAMIXA
DURAVIT
DUSS
EVE
EIDOSA
ENGLEFIELD
FORNARA
GESSI
GEBERIT
GLOBO
HANSGROHE
HAFELE
HACEKA
HOEN
H2O
HANG
HOY
IQUA
ISANI
INAX
KARAT FAUCET
KIMBERLY-CLARK
KUDOS
KARAT
KOHLER
KNACK
KOTTMANN
LAVERNZ
LUZERN
LZ
MEX
MAYFAIR
MEIN
MARVEL
MOGEN
MODONA
NR
NOVABATH
NEO MATE
NAHM
NRH
NSG
NASCO
NIKLES
OSAI
PIXO
PAINI
PREMA
RASLAND
RASLAND DECOR
REGINOX
RIN QUICK
RAMBO
RESOMA
RMI
SANA
SAVER
SANNIX
SANWA
SCHELL
SIEMENS
SIGMA
STAR
STIEBEL ELTRON
SLOAN
SONIA
SWEET HOME
SON SUN
SEVA
SP
SB
SUPERFLEX
TURBORA
TOTO
VEGARR
VISENTIN
VCI
VRH
WEBER
WATSON
IMP : ถังน้ำ
IMP : KITCHEN
จิงโจ้
IMP : DOOR/WINDOW HARDWARE
ช้างแก้ว


อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า (17) อะไหล่ (9) ส่วนอาบน้ำ (36)
อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ (85) ก๊อกน้ำ (107)


View :   Sort :

ก่อนหน้า123ถัดไป
พบสินค้า 254 รายการ
GA-01-111-50(S) ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาว 35 ซม. (ABS)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GA-01-123-50 ท่อน้ำทิ้งแบบพีแทรป (P-Trap) ยาว 26 ซม. (Stainless 201)
 view
ราคา: 800.00
ส่วนลด 51 %
ราคาหลังหักส่วนลด 392.00
จำนวน : EA

GLOBO GA-01-123-50(S) ท่อน้ำทิ้งแบบพีแทรป P-TRAP (ความยาว 36 ซม.)
 view
ราคา: 850.00
ส่วนลด 51 %
ราคาหลังหักส่วนลด 416.50
จำนวน : EA

GLOBO GA-01-212-50 สะดืออ่างล้างหน้าพร้อมลูกยางสายโซ่
 view
จำนวน : EA

GA-01-232-50 สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค
 view
จำนวน : EA

GLOBO	 GA-01-254-50 สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (Zinc)
 view
ราคา: 500.00
ส่วนลด 52 %
ราคาหลังหักส่วนลด 240.00
จำนวน : EA

GLOBO GA-01-325-11 ชุดฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน
 view
จำนวน : EA

GLOBO GA-01-325-11B ชุดฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวนครบชุด
 view
ราคา: 550.00
ส่วนลด 63 %
ราคาหลังหักส่วนลด 203.50
จำนวน : EA

GLOBO GA-01-325-50 ชุดฉีดชำระสีโครเมี่ยม พร้อมสายและขอแขวน
 view
ราคา: 1,010.00
ส่วนลด 64 %
ราคาหลังหักส่วนลด 363.60
จำนวน : EA

GLOBO GA-01-422-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบ 2 ทาง
 view
ราคา: 1,500.00
ส่วนลด 54 %
ราคาหลังหักส่วนลด 690.00
จำนวน : EA


 view
ราคา: 600.00
ส่วนลด 51 %
ราคาหลังหักส่วนลด 294.00
จำนวน : EA

GA-01-901-50 สายฝักบัวสแตนเลส (ยาว 150 ซม.)
 view
รหัส : GA-01-901-50
GA-01-901-50 สายฝักบัวสแตนเลส (ยาว 150 ซม.)
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GA-02-112-50 ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาว 25 ซม. (Zinc)
 view
ราคา: 620.00
ส่วนลด 52 %
ราคาหลังหักส่วนลด 297.60
จำนวน : EA

GLOBO GA-02-112-50(S) ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม. (Zinc)
 view
ราคา: 690.00
ส่วนลด 51 %
ราคาหลังหักส่วนลด 338.10
จำนวน : EA

GLOBO GA-02-234-50 สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล๊อค
 view
ราคา: 420.00
ส่วนลด 51 %
ราคาหลังหักส่วนลด 205.80
จำนวน : EA

GLOBO GA-02-325-11 ชุดฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน
 view
จำนวน : EA

GLOBO GA-02-325-50 ชุดฉีดชำระสีโครเมี่ยม พร้อมสายและขอแขวน
 view
จำนวน : EA


 view
ราคา: 830.00
ส่วนลด 58 %
ราคาหลังหักส่วนลด 348.60
จำนวน : EA

GLOBO GA-03-325-11 ชุดฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวนครบชุด
 view
จำนวน : EA

GLOBO GA-03-325-50 ชุดฉีดชำระสีโครเมี่ยม พร้อมสายและขอแขวนครบชุด
 view
จำนวน : EA

GLOBO GA-03-472-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
 view
ราคา: 400.00
ส่วนลด 54 %
ราคาหลังหักส่วนลด 184.00
จำนวน : EA

GLOBO GA-04-325-35 ชุดสายฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน (ก้านกดสีเขียว)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GA-04-411-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
 view
ราคา: 370.00
ส่วนลด 54 %
ราคาหลังหักส่วนลด 170.20
จำนวน : EA

GA-05-325-37 ชุดสายฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน (ก้านกดสีฟ้า)
 view
จำนวน : EA

GA-91-490-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
 view
ราคา: 480.00
ส่วนลด 54 %
ราคาหลังหักส่วนลด 220.80
จำนวน : EA

GLOBO GA-91-491-11 ชุดฉีดชำระสีขาวครบชุด พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ
 view
จำนวน : SET

GLOBO GA-91-491-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำพร้อมสายฉีดชำระสีโครเมี่ยม
 view
จำนวน : SET

GB-01-631-STH60 ราวแขวนผ้า วัสดุ Stainless 304 ยาว 60 ซม.
 view
ราคา: 950.00
ส่วนลด 59 %
ราคาหลังหักส่วนลด 389.50
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-121-50 ขอแขวนผ้า
 view
ราคา: 580.00
ส่วนลด 55 %
ราคาหลังหักส่วนลด 261.00
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-221-50 ที่วางสบู่แบบตะแกรง
 view
ราคา: 1,660.00
ส่วนลด 54 %
ราคาหลังหักส่วนลด 763.60
จำนวน : EA

GB-10-321-50	ที่ใส่กระดาษช าระ	รุ่น	CRYSTAL
 view
ราคา: 1,250.00
ส่วนลด 53 %
ราคาหลังหักส่วนลด 587.50
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-523-50 ที่แขวนผ้า (ความยาว 22.5 ซม.)
 view
ราคา: 1,400.00
ส่วนลด 61 %
ราคาหลังหักส่วนลด 546.00
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-621-50 ราวแขวนผ้าเดี่ยว (ความยาว 60 ซม.)
 view
ราคา: 1,790.00
ส่วนลด 54 %
ราคาหลังหักส่วนลด 823.40
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-622-50 ราวแขวนผ้าคู่ (ความยาว 60 ซม.)
 view
ราคา: 1,910.00
ส่วนลด 55 %
ราคาหลังหักส่วนลด 859.50
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-722-50 ชั้นวางของ (ความยาว 60 ซม.)
 view
ราคา: 2,750.00
ส่วนลด 67 %
ราคาหลังหักส่วนลด 907.50
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-831-50H12 ราวทรงตัวความยาว 120 ซม. (สเตนเลสขัดมัน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-831-50H3 ราวทรงตัว ยาว 35 ซม.
 view
รหัส : GB-10-831-50H3
GB-10-831-50H3 ราวทรงตัว ยาว 35 ซม.

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-831-50H6 ราวทรงตัวความยาว 60 ซม. (สเตนเลสขัดมัน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-831-50H9 ราวทรงตัว ยาว 90 ซม.
 view
รหัส : GB-10-831-50H9
GB-10-831-50H9 ราวทรงตัว ยาว 90 ซม.

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-831-STH12 ราวทรงตัวความยาว 120 ซม. (สเตนเลสขัดด้าน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-831-STH3 ราวทรงตัว ยาว 35 ซม.
 view
รหัส : GB-10-831-STH3
GB-10-831-STH3 ราวทรงตัว ยาว 35 ซม.
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-831-STH6 ราวทรงตัวความยาว 60 ซม. (สเตนเลสขัดด้าน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-831-STH9 ราวทรงตัวความยาว 90 ซม. (สเตนเลสขัดด้าน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-832-50 ราวทรงตัวรูปตัวแอล 60*40 ซม.
 view
รหัส : GB-10-832-50
GB-10-832-50 ราวทรงตัวรูปตัวแอล 60*40 ซม.

* (สินค้าหมด)
จำนวน :

GLOBO GB-10-832-ST ราวทรงรูปตัวแอล 60x40 ซม. (สเตนเลสขัดด้าน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-833-50 ราวทรงตัวรูปตัวที 70*60 ซม.
 view
รหัส : GB-10-833-50
GB-10-833-50 ราวทรงตัวรูปตัวที 70*60 ซม.

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-833-ST ราวทรงตัวรูปตัวที 70x60 ซม. (สเตนเลสขัดด้าน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-834-50 ราวทรงรูปตัววี 30x30 ซม. (สเตนเลสขัดมัน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-834-ST ราวทรงตัวรูปตัววี 30x30 ซม. (สเตนเลสขัดด้าน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-11-121-50 ขอแขวนผ้า
 view
รหัส : GB-11-121-50
GB-11-121-50 ขอแขวนผ้า รุ่น AGATE

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GB-11-222-50	ที่วางสบู่แบบแก้ว	รุ่น	AGATE
 view
รหัส : GB-11-222-50
GB-11-222-50 ที่วางสบู่แบบแก้ว รุ่น AGATE

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-11-322-50 ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-11-422-50 ที่วางแก้ว
 view
รหัส : GB-11-422-50
GB-11-422-50 ที่วางแก้ว รุ่น AGATE

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-11-521-50 ห่วงแขวนผ้า
 view
รหัส : GB-11-521-50
GB-11-521-50 ห่วงแขวนผ้า รุ่น AGATE

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-11-523-50 ที่แขวนผ้า ยาว 14.5 ซ.ม.
 view
รหัส : GB-11-523-50
GB-11-523-50 ที่แขวนผ้า รุ่น AGATE

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-11-621-50 ราวแขวนผ้า ยาว 60 ซ.ม.
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-11-722-50 ชั้นวางของ ยาว 60 ซ.ม.
 view
จำนวน : EA

GB-12-162-52 ขอแขวนผ้า รุ่น ROCK
 view
ราคา: 560.00
ส่วนลด 57 %
ราคาหลังหักส่วนลด 240.80
จำนวน : EA

GB-12-361-52 ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น ROCK
 view
ราคา: 630.00
ส่วนลด 57 %
ราคาหลังหักส่วนลด 270.90
จำนวน : EA

GB-12-561-52 ห่วงแขวนผ้า	รุ่น ROCK
 view
ราคา: 740.00
ส่วนลด 57 %
ราคาหลังหักส่วนลด 318.20
จำนวน : EA

GB-12-661-52 ราวแขวนผ้าเดี่ยว (ความยาว 60 ซม.) รุ่น ROCK
 view
ราคา: 1,050.00
ส่วนลด 57 %
ราคาหลังหักส่วนลด 451.50
จำนวน : EA

GB-13-162-52 ขอแขวนผ้า รุ่น ICE
 view
ราคา: 530.00
ส่วนลด 57 %
ราคาหลังหักส่วนลด 227.90
จำนวน : EA

GB-13-362-52 ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น ICE
 view
ราคา: 780.00
ส่วนลด 57 %
ราคาหลังหักส่วนลด 335.40
จำนวน : EA

GB-13-562-52 ห่วงแขวนผ้า รุ่น ICE
 view
ราคา: 530.00
ส่วนลด 57 %
ราคาหลังหักส่วนลด 227.90
จำนวน : EA

GB-13-661-52 ราวแขวนผ้าเดี่ยว (ความยาว 60 ซม.) รุ่น ICE
 view
ราคา: 990.00
ส่วนลด 57 %
ราคาหลังหักส่วนลด 425.70
จำนวน : EA

GB-13-662-52 ราวแขวนผ้าคู่ (ความยาว 60 ซม.) รุ่น ICE
 view
ราคา: 1,250.00
ส่วนลด 57 %
ราคาหลังหักส่วนลด 537.50
จำนวน : EA

GB-13-762-52 ชั้นวางของ (ความยาว 60 ซม.) รุ่น ICE
 view
ราคา: 1,450.00
ส่วนลด 57 %
ราคาหลังหักส่วนลด 623.50
จำนวน : EA

GLOBO GB-20-121-50 ขอแขวนผ้า
 view
รหัส : GB-20-121-50
GB-20-121-50 ขอแขวนผ้า รุ่น AMBER

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-20-225-50 ที่วางสบู่แบบตะแกรง
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-20-321-50 ที่ใส่กระดาษชำระ (ความยาว 21.5 ซม.)
 view
รหัส : GB-20-321-50
GB-20-321-50 ที่ใส่กระดาษช าระ รุ่น AMBER
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-20-522-50 ห่วงแขวนผ้า
 view
รหัส : GB-20-522-50
GB-20-522-50 ห่วงแขวนผ้า รุ่น AMBER

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-20-621-50 ราวแขวนผ้าเดี่ยว (ความยาว 60 ซม.)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-20-622-50 ราวแขวนผ้าคู่ (ความยาว 60 ซม.)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-20-722-50 ชั้นวางของ (ความยาว 60 ซม.)
 view
จำนวน : EA

GB-40-111-50	ขอแขวนผ้า	รุ่น	AQUAMARINE
 view
รหัส : GB-40-111-50
GB-40-111-50 ขอแขวนผ้า รุ่น AQUAMARINE

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-40-211-50 ที่ใส่สบู่แบบตะแกรง
 view
จำนวน : EA

GB-40-212-50 ที่วางสบู่แบบแก้ว 	รุ่น	AQUAMARINE
 view
รหัส : GB-40-212-50
GB-40-212-50 ที่วางสบู่แบบแก้ว รุ่น AQUAMARINE
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-40-311-50 ที่ใส่กระดาษชำระ (ยาว 16 ซม.)
 view
รหัส : GB-40-311-50
GB-40-311-50 ที่ใส่กระดาษช าระ รุ่น AQUAMARINE
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GB-40-412-50 ที่วางแก้ว รุ่น	 AQUAMARINE
 view
รหัส : GB-40-412-50
GB-40-412-50 ที่วางแก้ว รุ่น AQUAMARINE
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-40-513-50 ที่แขวนผ้า (ยาว 19 ซม.)
 view
รหัส : GB-40-513-50
GB-40-513-50 ที่แขวนผ้า รุ่น AQUAMARINE

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-40-611-50 ราวแขวนผ้า ยาว 60 ซ.ม.
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-40-612-50 ราวแขวนผ้าคู่ (ยาว 60 ซม.)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-40-712-50 ชั้นวางของ ยาว 60 ซ.ม.
 view
รหัส : GB-40-712-50
GB-40-712-50 ชั้นวางของ ยาว 60 ซ.ม.


* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-40-716-50 ชั้นวางของแบบ 2 ชั้น ยาว 40 ซ.ม.
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-40-912-50 ชั้นวางผ้าแบบมีที่แขวน ยาว 60 ซ.ม.
 view
จำนวน : EA

GLOBO GF-01-100B-50 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า รุ่น CROSS
 view
จำนวน : EA

GLOBO	GF-01-400-50	ก๊อกล้างพื้นคอสั้น (แบบใส่สายยาง)	รุ่น	CROSS
 view
จำนวน : EA

GLOBO	GF-01-401-50	ก๊อกล้างพื้นคอสั้น	รุ่น	CROSS
 view
รหัส : GF-01-401-50
GF-01-401-50 ก๊อกล้างพื้นคอสั้น รุ่น CROSS

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO	GF-01-410-50	ก๊อกล้างพื้นคอยาว (แบบใส่สายยาง)	รุ่น	CROSS
 view
จำนวน : EA

GLOBO	GF-01-411-50	ก๊อกล้างพื้นคอยาว	รุ่น	CROSS
 view
รหัส : GF-01-411-50
GF-01-411-50 ก๊อกล้างพื้นคอยาว รุ่น CROSS

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO	GF-01-470-50	ก๊อกเดี่ยวติดติดกำแพง (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)	รุ่น	CROSS
 view
จำนวน : EA

GLOBO	GF-01-476-11	ก๊อกเดี่ยวติดกำแพง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีขาวครบชุด	รุ่น	CROSS
 view
จำนวน : EA

GF-01-511-50	ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์	รุ่น	CROSS
 view
จำนวน : EA

GLOBO	GF-01-531-50	ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดกำแพง	รุ่น	CROSS
 view
จำนวน : EA

GF-03-100B-50	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	รุ่น	STICK
 view
จำนวน : EA

GF-03-411-50	ก๊อกล้างพื้นคอยาว	รุ่น	STICK
 view
รหัส : GF-03-411-50
GF-03-411-50 ก๊อกล้างพื้นคอยาว รุ่น STICK
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GF-03-470-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
 view
จำนวน : EA

GLOBO	GF-03-476-11	ก๊อกเดี่ยวติดกำแพง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีขาวครบชุด	รุ่น	STICK
 view
จำนวน : EA

GLOBO	GF-03-511-50	ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์	รุ่น	STICK
 view
ราคา: 1,370.00
ส่วนลด 57 %
ราคาหลังหักส่วนลด 589.10
จำนวน : EA


ก่อนหน้า123ถัดไป     
 

บริษัท ไลท์ แอนด์ บาธ จำกัด
เลขที่ 221 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร: 02-739-9401 02-739-9402 02-739-9403 แฟกซ์ : 02-739-7904
E-Mail :light-and-bath@hotmail.com
Copyright © 2009 light-and-bath.com