dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง (เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ AC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ DC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดอัตโนมัติ
bulletก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด ด้วยเข่า
bulletก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด ด้วยเท้า
bulletก๊อกฝักบัว แบบติดผนัง
bulletก๊อกฝักบัว แบบฝังผนัง
bulletก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง
bulletก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (ผสม)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดของอ่าง/เคาน์เตอร์
bulletก๊อกล้างพื้น ต่อสายยาง
bulletก๊อกล้างพื้น
bulletก๊อกบอล
bulletก๊อกสนาม
bulletก๊อกบิเด้
bulletก๊อกน้ำ สำหรับแพทย์ (LAB USE)
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำเด็ก
dot
dot
bulletสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองอัตโนมัติ (ไฟฟ้า)
bulletสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ-ฟลัชวาล์ว (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ-ฟลัชวาล์ว (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (ราดน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (ฟลัชวาล์ว)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (หม้อน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ
bulletสุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (ฟลัชวาล์ว)
bulletสุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (ฟลัชวาล์ว/หม้อน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบตั้งพื้น (ฟลัชวาล์ว/หม้อน้ำ)
dot
dot
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง (ติดผนัง)
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง (ติดเพดาน)
bulletราวปรับระดับ
bulletราวปรับระดับ+ฝักบัวสายอ่อน
bulletเรนชาวเวอร์ (ไม่รวมก๊อกน้ำ)
bulletเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ
bulletเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกผสมยืนอาบ
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletหัวฝักบัว ก้านแข็ง
bulletสายฝักบัว
bulletขอแขวนฝักบัว
bulletชั้นเอนกประสงค์
bulletถาดรองอาบน้ำ
bulletก้านฝักบัว ก้านแข็ง
bulletวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
bulletข้อต่อฝักบัวสายอ่อน
dot
dot
bulletที่ใส่กระดาษชำระ พีวีซี
bulletที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิค
bulletที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส
bulletที่วางสบู่ พีวีซี
bulletที่วางสบู่ เซรามิค
bulletที่วางสบู่ สแตนเลส
bulletราวแขวนผ้า พีวีซี
bulletราวแขวนผ้า สแตนเลส
bulletราวแขวนผ้า เซรามิค
bulletหิ้งวางของ เซรามิค
bulletหิ้งวางของ พลาสติก
bulletหิ้งวางของ กระจก
bulletหิ้งวางของ สแตนเลส
bulletขอแขวนผ้า พีวีซี
bulletขอแขวนผ้า สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletขอแขวนผ้า เซรามิค
bulletห่วงแขวนผ้า สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletห่วงแขวนผ้า เซรามิค
bulletตะแกรงกันกลิ่น พีวีซี
bulletตะแกรงกันกลิ่น สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletตะแกรงน้ำทิ้ง
bulletชั้นวางผ้า
bulletราวมือจับ/กันลื่น
bulletที่วางแก้วน้ำ/ที่วางสบู่
bulletรูฟเดรน
bulletรางน้ำทิ้ง
bulletขอแขวนผ้าอนามัย/น้ำเกลือ
bulletที่วางแก้วน้ำ
bulletที่วางแก้วน้ำ/ที่ใส่แปรงสีฟัน
bulletเชือกตากผ้า
bulletมิเตอร์น้ำ
bulletประตูน้ำ
bulletลูกลอย
bulletฟุตวาล์ว
bulletเช็ควาล์ว
dot
dot
bulletอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ
bulletฝารองนั่ง
bulletสต๊อปวาล์ว
bulletสายฉีดชำระ
bulletสายน้ำดี ชักโครก
bulletหัวฉีดชำระ
bulletมินิ บอลวาล์ว
dot
dot
bulletก๊อก(เดี่ยว)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ DC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดอัตโนมัติ
bulletก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ติดผนัง
bulletก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ AC
bulletสายน้ำดีอ่างล้างหน้า
bulletสะดืออ่างล้างหน้า
bulletท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
bulletสต๊อปวาล์ว
bulletมินิ บอลวาล์ว
dot
dot
bulletอ่างอาบน้ำวน
bulletอ่างอาบน้ำวน+อัดอากาศ
bulletอ่างอาบน้ำ ธรรมดา
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง
dot
dot
bulletอ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง
dot
dot
bulletโถบิเด้
bulletโถเอนกประสงค์
bulletอ่างแพทย์
bulletอ่างเอนกประสงค์
dot
///////////////////////////////////////////////
dot
IMP
ช้างแก้ว
AMERICAN STANDARD
AE
AZUMA
ASAHI
AQUAFLEX
BENN
BOSS
BESTYLE
BLANCO
COTTO
CRISTINA
COTTO (TILE)
CAMPANA
CORAL
DAMIXA
DURAVIT
DUSS
EVE
EIDOSA
ENGLEFIELD
FORNARA
GESSI
GEBERIT
GLOBO
HANSGROHE
HAFELE
HACEKA
HOEN
H2O
HANG
HOY
IQUA
ISANI
INAX
KARAT FAUCET
KIMBERLY-CLARK
KUDOS
KARAT
KOHLER
KNACK
KOTTMANN
LUZERN
LIGHTING
LZ
MEX
MAYFAIR
MEIN
MARVEL
MOGEN
MODONA
NOVABATH
NEO MATE
NAHM
NRH
NSG
NASCO
NIKLES
OSAI
PIXO
PAINI
PREMA
RASLAND
RASLAND DECOR
REGINOX
RIN QUICK
RAMBO
RESOMA
RMI
SANA
SAVER
SANNIX
SANWA
SCHELL
SIEMENS
SIGMA
STAR
STIEBEL ELTRON
SONIA
SWEET HOME
SON SUN
SEVA
SP
SB
SUPERFLEX
TURBORA
TOTO
VEGARR
VISENTIN
VCI
VRH
WEBER
WATSON
NR
จิงโจ้
dot
ค้นหาสินค้า

dot


อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า (17) อะไหล่ (9) ส่วนอาบน้ำ (36)
อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ (85) ก๊อกน้ำ (107)


View :   Sort :

ก่อนหน้า123ถัดไป
พบสินค้า 254 รายการ
GA-01-111-50(S) ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาว 35 ซม. (ABS)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GA-01-123-50 ท่อน้ำทิ้งแบบพีแทรป (P-Trap) ยาว 26 ซม. (Stainless 201)
 view
ราคา: 800.00
พิเศษ: 330.00
จำนวน : EA

GLOBO GA-01-123-50(S) ท่อน้ำทิ้งแบบพีแทรป P-TRAP (ความยาว 36 ซม.)
 view
ราคา: 850.00
พิเศษ: 350.00
จำนวน : EA

GLOBO GA-01-212-50 สะดืออ่างล้างหน้าพร้อมลูกยางสายโซ่
 view
จำนวน : EA

GA-01-232-50 สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค
 view
จำนวน : EA

GLOBO	 GA-01-254-50 สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด (Zinc)
 view
ราคา: 500.00
พิเศษ: 200.00
จำนวน : EA

GLOBO GA-01-325-11 ชุดฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน
 view
จำนวน : EA

GLOBO GA-01-325-11B ชุดฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวนครบชุด
 view
ราคา: 550.00
พิเศษ: 160.00
จำนวน : EA

GLOBO GA-01-325-50 ชุดฉีดชำระสีโครเมี่ยม พร้อมสายและขอแขวน
 view
ราคา: 1,010.00
พิเศษ: 280.00
จำนวน : EA

GLOBO GA-01-422-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ แบบ 2 ทาง
 view
ราคา: 1,500.00
พิเศษ: 580.00
จำนวน : EA


 view
ราคา: 600.00
พิเศษ: 250.00
จำนวน : EA

GA-01-901-50 สายฝักบัวสแตนเลส (ยาว 150 ซม.)
 view
รหัส : GA-01-901-50
GA-01-901-50 สายฝักบัวสแตนเลส (ยาว 150 ซม.)
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GA-02-112-50 ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาว 25 ซม. (Zinc)
 view
ราคา: 620.00
พิเศษ: 250.00
จำนวน : EA

GLOBO GA-02-112-50(S) ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก ยาวพิเศษแนวนอน 35 ซม. (Zinc)
 view
ราคา: 690.00
พิเศษ: 690.00
จำนวน : EA

GLOBO GA-02-234-50 สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล๊อค
 view
ราคา: 420.00
พิเศษ: 180.00
จำนวน : EA

GLOBO GA-02-325-11 ชุดฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน
 view
จำนวน : EA

GLOBO GA-02-325-50 ชุดฉีดชำระสีโครเมี่ยม พร้อมสายและขอแขวน
 view
จำนวน : EA


 view
ราคา: 830.00
พิเศษ: 280.00
จำนวน : EA

GLOBO GA-03-325-11 ชุดฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวนครบชุด
 view
จำนวน : EA

GLOBO GA-03-325-50 ชุดฉีดชำระสีโครเมี่ยม พร้อมสายและขอแขวนครบชุด
 view
จำนวน : EA

GLOBO GA-03-472-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
 view
ราคา: 400.00
พิเศษ: 150.00
จำนวน : EA

GLOBO GA-04-325-35 ชุดสายฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน (ก้านกดสีเขียว)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GA-04-411-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
 view
ราคา: 370.00
พิเศษ: 140.00
จำนวน : EA

GA-05-325-37 ชุดสายฉีดชำระสีขาว พร้อมสายและขอแขวน (ก้านกดสีฟ้า)
 view
จำนวน : EA

GA-91-490-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
 view
ราคา: 480.00
พิเศษ: 180.00
จำนวน : EA

GLOBO GA-91-491-11 ชุดฉีดชำระสีขาวครบชุด พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ
 view
จำนวน : SET

GLOBO GA-91-491-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำพร้อมสายฉีดชำระสีโครเมี่ยม
 view
จำนวน : SET

GB-01-631-STH60 ราวแขวนผ้า วัสดุ Stainless 304 ยาว 60 ซม.
 view
ราคา: 950.00
พิเศษ: 320.00
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-121-50 ขอแขวนผ้า
 view
ราคา: 580.00
พิเศษ: 220.00
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-221-50 ที่วางสบู่แบบตะแกรง
 view
ราคา: 1,660.00
พิเศษ: 640.00
จำนวน : EA

GB-10-321-50	ที่ใส่กระดาษช าระ	รุ่น	CRYSTAL
 view
ราคา: 1,250.00
พิเศษ: 490.00
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-523-50 ที่แขวนผ้า (ความยาว 22.5 ซม.)
 view
ราคา: 1,400.00
พิเศษ: 430.00
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-621-50 ราวแขวนผ้าเดี่ยว (ความยาว 60 ซม.)
 view
ราคา: 1,790.00
พิเศษ: 690.00
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-622-50 ราวแขวนผ้าคู่ (ความยาว 60 ซม.)
 view
ราคา: 1,910.00
พิเศษ: 720.00
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-722-50 ชั้นวางของ (ความยาว 60 ซม.)
 view
ราคา: 2,750.00
พิเศษ: 680.00
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-831-50H12 ราวทรงตัวความยาว 120 ซม. (สเตนเลสขัดมัน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-831-50H3 ราวทรงตัว ยาว 35 ซม.
 view
รหัส : GB-10-831-50H3
GB-10-831-50H3 ราวทรงตัว ยาว 35 ซม.

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-831-50H6 ราวทรงตัวความยาว 60 ซม. (สเตนเลสขัดมัน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-831-50H9 ราวทรงตัว ยาว 90 ซม.
 view
รหัส : GB-10-831-50H9
GB-10-831-50H9 ราวทรงตัว ยาว 90 ซม.

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-831-STH12 ราวทรงตัวความยาว 120 ซม. (สเตนเลสขัดด้าน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-831-STH3 ราวทรงตัว ยาว 35 ซม.
 view
รหัส : GB-10-831-STH3
GB-10-831-STH3 ราวทรงตัว ยาว 35 ซม.
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-831-STH6 ราวทรงตัวความยาว 60 ซม. (สเตนเลสขัดด้าน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-831-STH9 ราวทรงตัวความยาว 90 ซม. (สเตนเลสขัดด้าน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-832-50 ราวทรงตัวรูปตัวแอล 60*40 ซม.
 view
รหัส : GB-10-832-50
GB-10-832-50 ราวทรงตัวรูปตัวแอล 60*40 ซม.

* (สินค้าหมด)
จำนวน :

GLOBO GB-10-832-ST ราวทรงรูปตัวแอล 60x40 ซม. (สเตนเลสขัดด้าน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-833-50 ราวทรงตัวรูปตัวที 70*60 ซม.
 view
รหัส : GB-10-833-50
GB-10-833-50 ราวทรงตัวรูปตัวที 70*60 ซม.

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-833-ST ราวทรงตัวรูปตัวที 70x60 ซม. (สเตนเลสขัดด้าน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-834-50 ราวทรงรูปตัววี 30x30 ซม. (สเตนเลสขัดมัน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-10-834-ST ราวทรงตัวรูปตัววี 30x30 ซม. (สเตนเลสขัดด้าน)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-11-121-50 ขอแขวนผ้า
 view
รหัส : GB-11-121-50
GB-11-121-50 ขอแขวนผ้า รุ่น AGATE

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GB-11-222-50	ที่วางสบู่แบบแก้ว	รุ่น	AGATE
 view
รหัส : GB-11-222-50
GB-11-222-50 ที่วางสบู่แบบแก้ว รุ่น AGATE

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-11-322-50 ที่ใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิด
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-11-422-50 ที่วางแก้ว
 view
รหัส : GB-11-422-50
GB-11-422-50 ที่วางแก้ว รุ่น AGATE

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-11-521-50 ห่วงแขวนผ้า
 view
รหัส : GB-11-521-50
GB-11-521-50 ห่วงแขวนผ้า รุ่น AGATE

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-11-523-50 ที่แขวนผ้า ยาว 14.5 ซ.ม.
 view
รหัส : GB-11-523-50
GB-11-523-50 ที่แขวนผ้า รุ่น AGATE

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-11-621-50 ราวแขวนผ้า ยาว 60 ซ.ม.
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-11-722-50 ชั้นวางของ ยาว 60 ซ.ม.
 view
จำนวน : EA

GB-12-162-52 ขอแขวนผ้า รุ่น ROCK
 view
ราคา: 560.00
พิเศษ: 200.00
จำนวน : EA

GB-12-361-52 ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น ROCK
 view
ราคา: 630.00
พิเศษ: 220.00
จำนวน : EA

GB-12-561-52 ห่วงแขวนผ้า	รุ่น ROCK
 view
ราคา: 740.00
พิเศษ: 260.00
จำนวน : EA

GB-12-661-52 ราวแขวนผ้าเดี่ยว (ความยาว 60 ซม.) รุ่น ROCK
 view
ราคา: 1,050.00
พิเศษ: 370.00
จำนวน : EA

GB-13-162-52 ขอแขวนผ้า รุ่น ICE
 view
ราคา: 530.00
พิเศษ: 190.00
จำนวน : EA

GB-13-362-52 ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น ICE
 view
ราคา: 780.00
พิเศษ: 280.00
จำนวน : EA

GB-13-562-52 ห่วงแขวนผ้า รุ่น ICE
 view
ราคา: 530.00
พิเศษ: 190.00
จำนวน : EA

GB-13-661-52 ราวแขวนผ้าเดี่ยว (ความยาว 60 ซม.) รุ่น ICE
 view
ราคา: 990.00
พิเศษ: 350.00
จำนวน : EA

GB-13-662-52 ราวแขวนผ้าคู่ (ความยาว 60 ซม.) รุ่น ICE
 view
ราคา: 1,250.00
พิเศษ: 440.00
จำนวน : EA

GB-13-762-52 ชั้นวางของ (ความยาว 60 ซม.) รุ่น ICE
 view
ราคา: 1,450.00
พิเศษ: 510.00
จำนวน : EA

GLOBO GB-20-121-50 ขอแขวนผ้า
 view
รหัส : GB-20-121-50
GB-20-121-50 ขอแขวนผ้า รุ่น AMBER

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-20-225-50 ที่วางสบู่แบบตะแกรง
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-20-321-50 ที่ใส่กระดาษชำระ (ความยาว 21.5 ซม.)
 view
รหัส : GB-20-321-50
GB-20-321-50 ที่ใส่กระดาษช าระ รุ่น AMBER
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-20-522-50 ห่วงแขวนผ้า
 view
รหัส : GB-20-522-50
GB-20-522-50 ห่วงแขวนผ้า รุ่น AMBER

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-20-621-50 ราวแขวนผ้าเดี่ยว (ความยาว 60 ซม.)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-20-622-50 ราวแขวนผ้าคู่ (ความยาว 60 ซม.)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-20-722-50 ชั้นวางของ (ความยาว 60 ซม.)
 view
จำนวน : EA

GB-40-111-50	ขอแขวนผ้า	รุ่น	AQUAMARINE
 view
รหัส : GB-40-111-50
GB-40-111-50 ขอแขวนผ้า รุ่น AQUAMARINE

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-40-211-50 ที่ใส่สบู่แบบตะแกรง
 view
จำนวน : EA

GB-40-212-50 ที่วางสบู่แบบแก้ว 	รุ่น	AQUAMARINE
 view
รหัส : GB-40-212-50
GB-40-212-50 ที่วางสบู่แบบแก้ว รุ่น AQUAMARINE
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-40-311-50 ที่ใส่กระดาษชำระ (ยาว 16 ซม.)
 view
รหัส : GB-40-311-50
GB-40-311-50 ที่ใส่กระดาษช าระ รุ่น AQUAMARINE
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GB-40-412-50 ที่วางแก้ว รุ่น	 AQUAMARINE
 view
รหัส : GB-40-412-50
GB-40-412-50 ที่วางแก้ว รุ่น AQUAMARINE
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-40-513-50 ที่แขวนผ้า (ยาว 19 ซม.)
 view
รหัส : GB-40-513-50
GB-40-513-50 ที่แขวนผ้า รุ่น AQUAMARINE

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-40-611-50 ราวแขวนผ้า ยาว 60 ซ.ม.
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-40-612-50 ราวแขวนผ้าคู่ (ยาว 60 ซม.)
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-40-712-50 ชั้นวางของ ยาว 60 ซ.ม.
 view
รหัส : GB-40-712-50
GB-40-712-50 ชั้นวางของ ยาว 60 ซ.ม.


* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GB-40-716-50 ชั้นวางของแบบ 2 ชั้น ยาว 40 ซ.ม.
 view
จำนวน : EA

GLOBO GB-40-912-50 ชั้นวางผ้าแบบมีที่แขวน ยาว 60 ซ.ม.
 view
จำนวน : EA

GLOBO GF-01-100B-50 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า รุ่น CROSS
 view
จำนวน : EA

GLOBO	GF-01-400-50	ก๊อกล้างพื้นคอสั้น (แบบใส่สายยาง)	รุ่น	CROSS
 view
จำนวน : EA

GLOBO	GF-01-401-50	ก๊อกล้างพื้นคอสั้น	รุ่น	CROSS
 view
รหัส : GF-01-401-50
GF-01-401-50 ก๊อกล้างพื้นคอสั้น รุ่น CROSS

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO	GF-01-410-50	ก๊อกล้างพื้นคอยาว (แบบใส่สายยาง)	รุ่น	CROSS
 view
จำนวน : EA

GLOBO	GF-01-411-50	ก๊อกล้างพื้นคอยาว	รุ่น	CROSS
 view
รหัส : GF-01-411-50
GF-01-411-50 ก๊อกล้างพื้นคอยาว รุ่น CROSS

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO	GF-01-470-50	ก๊อกเดี่ยวติดติดกำแพง (ไม่รวมฝักบัวสายอ่อน)	รุ่น	CROSS
 view
จำนวน : EA

GLOBO	GF-01-476-11	ก๊อกเดี่ยวติดกำแพง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีขาวครบชุด	รุ่น	CROSS
 view
จำนวน : EA

GF-01-511-50	ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์	รุ่น	CROSS
 view
จำนวน : EA

GLOBO	GF-01-531-50	ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดกำแพง	รุ่น	CROSS
 view
จำนวน : EA

GF-03-100B-50	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	รุ่น	STICK
 view
จำนวน : EA

GF-03-411-50	ก๊อกล้างพื้นคอยาว	รุ่น	STICK
 view
รหัส : GF-03-411-50
GF-03-411-50 ก๊อกล้างพื้นคอยาว รุ่น STICK
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

GLOBO GF-03-470-50 วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
 view
จำนวน : EA

GLOBO	GF-03-476-11	ก๊อกเดี่ยวติดกำแพง พร้อมฝักบัวสายอ่อนสีขาวครบชุด	รุ่น	STICK
 view
จำนวน : EA

GLOBO	GF-03-511-50	ก๊อกซิงค์เดี่ยวติดบนเคาน์เตอร์	รุ่น	STICK
 view
จำนวน : EA


ก่อนหน้า123ถัดไป     
 

บริษัท ไลท์ แอนด์ บาธ จำกัด
เลขที่ 221 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร: 092-319-9914, 092-319-9915, 092-319-9916, 092-319-9917 แฟกซ์ : -
E-Mail :light-and-bath@hotmail.com
Copyright © 2009 light-and-bath.com