dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
dot
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์ (เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบติดผนัง (เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว)
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ AC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ DC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดอัตโนมัติ
bulletก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด ด้วยเข่า
bulletก๊อกน้ำแบบเปิด-ปิด ด้วยเท้า
bulletก๊อกฝักบัว แบบติดผนัง
bulletก๊อกฝักบัว แบบฝังผนัง
bulletก๊อกผสมยืนอาบ แบบติดผนัง
bulletก๊อกผสมยืนอาบ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (ผสม)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดของอ่าง/เคาน์เตอร์
bulletก๊อกล้างพื้น ต่อสายยาง
bulletก๊อกล้างพื้น
bulletก๊อกบอล
bulletก๊อกสนาม
bulletก๊อกบิเด้
bulletก๊อกน้ำ สำหรับแพทย์ (LAB USE)
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำเด็ก
dot
dot
bulletสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองอัตโนมัติ (ไฟฟ้า)
bulletสุขภัณฑ์ พร้อมฝารองอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ-ฟลัชวาล์ว (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ-ฟลัชวาล์ว (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (ราดน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (ฟลัชวาล์ว)
bulletสุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (หม้อน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก (ท่อลงพื้น)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก (ท่อออกกำแพง)
bulletสุขภัณฑ์ สำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ
bulletสุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (ฟลัชวาล์ว)
bulletสุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (ฟลัชวาล์ว/หม้อน้ำ)
bulletสุขภัณฑ์ แบบตั้งพื้น (ฟลัชวาล์ว/หม้อน้ำ)
dot
dot
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง (ติดผนัง)
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง (ติดเพดาน)
bulletราวปรับระดับ
bulletราวปรับระดับ+ฝักบัวสายอ่อน
bulletเรนชาวเวอร์ (ไม่รวมก๊อกน้ำ)
bulletเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกน้ำเย็นยืนอาบ
bulletเรนชาวเวอร์ พร้อมก๊อกผสมยืนอาบ
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletหัวฝักบัว ก้านแข็ง
bulletสายฝักบัว
bulletขอแขวนฝักบัว
bulletชั้นเอนกประสงค์
bulletถาดรองอาบน้ำ
bulletก้านฝักบัว ก้านแข็ง
bulletวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำ
bulletข้อต่อฝักบัวสายอ่อน
dot
dot
bulletที่ใส่กระดาษชำระ พีวีซี
bulletที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิค
bulletที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส
bulletที่วางสบู่ พีวีซี
bulletที่วางสบู่ เซรามิค
bulletที่วางสบู่ สแตนเลส
bulletราวแขวนผ้า พีวีซี
bulletราวแขวนผ้า สแตนเลส
bulletราวแขวนผ้า เซรามิค
bulletหิ้งวางของ เซรามิค
bulletหิ้งวางของ พลาสติก
bulletหิ้งวางของ กระจก
bulletหิ้งวางของ สแตนเลส
bulletขอแขวนผ้า พีวีซี
bulletขอแขวนผ้า สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletขอแขวนผ้า เซรามิค
bulletห่วงแขวนผ้า สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletห่วงแขวนผ้า เซรามิค
bulletตะแกรงกันกลิ่น พีวีซี
bulletตะแกรงกันกลิ่น สแตนเลส/ทองเหลือง
bulletตะแกรงน้ำทิ้ง
bulletชั้นวางผ้า
bulletราวมือจับ/กันลื่น
bulletที่วางแก้วน้ำ/ที่วางสบู่
bulletรูฟเดรน
bulletรางน้ำทิ้ง
bulletขอแขวนผ้าอนามัย/น้ำเกลือ
bulletที่วางแก้วน้ำ
bulletที่วางแก้วน้ำ/ที่ใส่แปรงสีฟัน
bulletเชือกตากผ้า
bulletมิเตอร์น้ำ
bulletประตูน้ำ
bulletลูกลอย
bulletฟุตวาล์ว
bulletเช็ควาล์ว
dot
dot
bulletอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำ
bulletฝารองนั่ง
bulletสต๊อปวาล์ว
bulletสายฉีดชำระ
bulletสายน้ำดี ชักโครก
bulletหัวฉีดชำระ
bulletมินิ บอลวาล์ว
dot
dot
bulletก๊อก(เดี่ยว)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ DC
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบกดอัตโนมัติ
bulletก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว ติดผนัง
bulletก๊อก(ผสม)อ่างล้างหน้า แบบติดเคาน์เตอร์
bulletก๊อกอ่างล้างหน้า แบบเซ็นเซอร์ AC
bulletสายน้ำดีอ่างล้างหน้า
bulletสะดืออ่างล้างหน้า
bulletท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า
bulletสต๊อปวาล์ว
bulletมินิ บอลวาล์ว
dot
dot
bulletอ่างอาบน้ำวน
bulletอ่างอาบน้ำวน+อัดอากาศ
bulletอ่างอาบน้ำ ธรรมดา
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ แบบติดขอบอ่าง
dot
dot
bulletอ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง
bulletอ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์
bulletอ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง
dot
dot
bulletโถบิเด้
bulletโถเอนกประสงค์
bulletอ่างแพทย์
bulletอ่างเอนกประสงค์
dot
///////////////////////////////////////////////
dot
IMP
ช้างแก้ว
AMERICAN STANDARD
AE
AZUMA
ASAHI
AQUAFLEX
BENN
BOSS
BESTYLE
BLANCO
COTTO
CRISTINA
COTTO (TILE)
CAMPANA
CORAL
DAMIXA
DURAVIT
DUSS
EVE
EIDOSA
ENGLEFIELD
FORNARA
GESSI
GEBERIT
GLOBO
HANSGROHE
HAFELE
HACEKA
HOEN
H2O
HANG
HOY
IQUA
ISANI
INAX
KARAT FAUCET
KIMBERLY-CLARK
KUDOS
KARAT
KOHLER
KNACK
KOTTMANN
LUZERN
LIGHTING
LZ
MEX
MAYFAIR
MEIN
MARVEL
MOGEN
MODONA
NOVABATH
NEO MATE
NAHM
NRH
NSG
NASCO
NIKLES
OSAI
PIXO
PAINI
PREMA
RASLAND
RASLAND DECOR
REGINOX
RIN QUICK
RAMBO
RESOMA
RMI
SANA
SAVER
SANNIX
SANWA
SCHELL
SIEMENS
SIGMA
STAR
STIEBEL ELTRON
SONIA
SWEET HOME
SON SUN
SEVA
SP
SB
SUPERFLEX
TURBORA
TOTO
VEGARR
VISENTIN
VCI
VRH
WEBER
WATSON
NR
จิงโจ้
dot
ค้นหาสินค้า

dot


ขาตั้งอ่างล้างหน้า (24) อ่างซิงค์ (21) อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย (22)
อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง (32) อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ (42) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ (56)
อ่างล้างหน้า แบบครึ่งเคาน์เตอร์ (8) อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ (10) อ่างอเนกประสงค์ (1)
อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง (63)


View :   Sort :

ก่อนหน้า123ถัดไป
พบสินค้า 279 รายการ
AKS-011	สีขาว	อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
 view
รหัส : AKS-011
AKS-011 สีขาว อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

AKS-012	สีงาช้าง	อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
 view
รหัส : AKS-012
AKS-012 สีงาช้าง อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

AKS-013	สีเนื้อ	อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
 view
รหัส : AKS-013
AKS-013 สีเนื้อ อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

AKS-014	สีชมพู	อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
 view
รหัส : AKS-014
AKS-014 สีชมพู อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

AKS-015	สีขาวทราย	อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
 view
จำนวน : EA

AKS-016	สีเทาเงิน	อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
 view
จำนวน : EA

AKS-017	สีเทาเข้ม	อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
 view
จำนวน : EA

AKS-021	สีขาว	อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
 view
รหัส : AKS-021
AKS-021 สีขาว อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

AKS-022	สีงาช้าง	อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
 view
รหัส : AKS-022
AKS-022 สีงาช้าง อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

AKS-023	สีเนื้อ	อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
 view
รหัส : AKS-023
AKS-023 สีเนื้อ อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

AKS-024	สีชมพู	อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
 view
รหัส : AKS-024
AKS-024 สีชมพู อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

AKS-025	สีขาวทราย	อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
 view
จำนวน : EA

AKS-026	สีเทาเงิน	อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
 view
จำนวน : EA

AKS-027	สีเทาเข้ม	อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
 view
จำนวน : EA

AKS-031	สีขาว	อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
 view
รหัส : AKS-031
AKS-031 สีขาว อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

AKS-032	สีงาช้าง	อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
 view
รหัส : AKS-032
AKS-032 สีงาช้าง อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

AKS-033	สีเนื้อ	อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
 view
รหัส : AKS-033
AKS-033 สีเนื้อ อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

AKS-034	สีชมพู	อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
 view
รหัส : AKS-034
AKS-034 สีชมพู อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

AKS-035	สีขาวทราย	อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
 view
รหัส : AKS-035
AKS-035 สีขาวทราย อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

AKS-036	สีเทาเงิน	อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
 view
รหัส : AKS-036
AKS-036 สีเทาเงิน อ่างซิงค์ รุ่น OGEN

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

AKS-037	สีเทาเข้ม	อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
 view
รหัส : AKS-037
AKS-037 สีเทาเข้ม อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

TF-0022-WT ขาตั้งอ่างล้างหน้า	รุ่น	HERITAGE
 view
จำนวน : SET

TF-0025/P-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง	รุ่น	HERITAGE
 view
รหัส : TF-0025/P-WT-0
TF-0025/P-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น HERITAGE
0025-XX HERITAGE PEDESTAL LAVATORY อ่างล้างหน้า เฮอริเทจ
0022-XX HERITAGE LAVATORY PEDESTAL เฉพาะขาตั้งเคลือบเฮอริเทจ
VP-1601 WALL FIXING SET ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-1712 FIXING BOLT SET ชุดสกรูจับยึดขา
* (สินค้าหมด)
จำนวน : SET

TF-0035E/P-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น	ELLISSE
 view
รหัส : TF-0035E/P-WT-0
TF-0035E/P-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น ELLISSE
0035E-XX ELLISSE PETITE PEDESTAL LAVA (24"X21")อ่างล้างหน้าเอลลิส พีทีท
0075P-XX ELLISSE PEDESTAL เฉพาะขาตั้งเคลือบ เอลลิส พีทีท
VP-1601 WALL FIXING SET ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-1712 FIXING BOLT SET ชุดสกรูจับยึดขา

***ยกเลิกการผลิต กันยายน 2553
* (สินค้าหมด)
จำนวน : SET

TF-0045E/P-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น	PLAZA
 view
รหัส : TF-0045E/P-WT-0
TF-0045E/P-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น PLAZA
0045E-XX PLAZA 24" PEDESTAL LAVA อ่างล้างหน้า พลาซ่า
0091P-XX PLAZA PEDESTAL เฉพาะขาตั้งเคลือบ พลาซ่า
VP-1601 WALL FIXING SET ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-1712 FIXING BOLT SET ชุดสกรูจับยึดขา

***ยกเลิกการผลิต กันยายน 2553
* (สินค้าหมด)
จำนวน : SET

TF-0052/P-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง	รุ่น	ENTHOVEN
 view
จำนวน : SET

TF-0054/0058-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น	ENTHOVEN
 view
จำนวน : SET

TF-0056/0058-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง	รุ่น	ENTHOVEN
 view
จำนวน : SET

TF-0071-WT ขาตั้งอ่างล้างหน้า	รุ่น	TONIC
 view
รหัส : TF-0071-WT
TF-0071-WT ขาตั้งอ่างล้างหน้า รุ่น TONIC
VP-955077 ชุดสกรูจับยึด
ราคา: 2,540.00
พิเศษ: 1,390.00
จำนวน : EA

TF-0074-WT ขาตั้งอ่างล้างหน้า	รุ่น	MOMENT
 view
รหัส : TF-0074-WT
TF-0074-WT ขาตั้งอ่างล้างหน้า รุ่น MOMENT
VP-955077 ชุดสกรูจับยึด
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

TF-0075-WT ขาตั้งอ่างล้างหน้า	รุ่น	MOMENT
 view
รหัส : TF-0075-WT
TF-0075-WT ขาตั้งอ่างล้างหน้า รุ่น MOMENT
VP-1712 ชุดสกรูจับยึด
* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

TF-0076-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	ELLISSE
 view
จำนวน : EA

TF-0407-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	TOWN SQUARE
 view
จำนวน : EA

TF-0409-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	PLAZA
 view
จำนวน : EA

TF-0416-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	LILY
 view
จำนวน : EA

TF-0419-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	ANTIQUITY
 view
จำนวน : EA

TF-0425-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น HERITAGE
 view
จำนวน : EA

TF-0450-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์	รุ่น	ROUND-45
 view
รหัส : TF-0450-WT
TF-0450-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ROUND-45
VP-1804 ชุดติดตั้งอ่างล้างหน้าใต้เคาน์เตอร์

* (สินค้าหมด)
จำนวน : EA

TF-0451-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์	รุ่น	CONCEPT CUBE
 view
รหัส : TF-0451-WT
TF-0451-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น CONCEPT CUBE
VP-1805 เหล็กจับยึดอ่างล้างหน้า
ราคา: 3,300.00
พิเศษ: 1,800.00
จำนวน : EA

TF-0452-WT (NO.395) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
ราคา: 3,240.00
พิเศษ: 2,165.00
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.445) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.495) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.505) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.540) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.555) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.590) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.605) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.650) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.750) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
ราคา: 3,240.00
พิเศษ: 1,770.00
จำนวน : EA

TF-0458-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์	รุ่น ACTIVE
 view
รหัส : TF-0458-WT
TF-0458-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ACTIVE
VP-1804 ชุดติดตั้งอ่างล้างหน้าใต้เคาน์เตอร์
ราคา: 4,050.00
พิเศษ: 2,210.00
จำนวน : EA

TF-0459-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์	รุ่น	ACTIVA
 view
รหัส : TF-0459-WT-0
TF-0459-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ACTIVA
VP-1804 ชุดติดตั้งอ่างล้างหน้าใต้เคาน์เตอร์
ราคา: 4,310.00
พิเศษ: 2,350.00
จำนวน : EA

TF-0460-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	PLAZA
 view
จำนวน : EA

TF-0474-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์	รุ่น	STUDIO
 view
รหัส : TF-0474-WT
TF-0474-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น STUDIO
VP-955000 ชุดทางน้ำเข้า
VP-1804 ชุดติดตั้งอ่างล้างหน้าใต้เคาน์เตอร์
ราคา: 3,720.00
พิเศษ: 2,030.00
จำนวน : EA

TF-0477-WT (NO.395) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
ราคา: 2,640.00
พิเศษ: 1,835.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.445) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
ราคา: 2,640.00
พิเศษ: 1,885.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.495) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
ราคา: 2,640.00
พิเศษ: 1,935.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.505) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
พิเศษ: 1,945.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.540) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
ราคา: 2,640.00
พิเศษ: 1,980.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.555) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
ราคา: 2,640.00
พิเศษ: 1,995.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.590) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น	CEROS
 view
ราคา: 2,640.00
พิเศษ: 2,030.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.605) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
ราคา: 2,640.00
พิเศษ: 2,045.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.640) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
ราคา: 2,640.00
พิเศษ: 2,080.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.650) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
ราคา: 2,640.00
พิเศษ: 2,090.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.700) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
ราคา: 2,640.00
พิเศษ: 2,140.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.750) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
ราคา: 2,640.00
พิเศษ: 2,190.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
ราคา: 2,640.00
พิเศษ: 1,440.00
จำนวน : EA

TF-0478/0731-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง	รุ่น	TOWN SQUARE
 view
รหัส : TF-0478/0731-WT-0
TF-0478/0731-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น TOWN SQUARE
TI-0478-XX TOWN SQUARE LAVA อ่างล้างหน้า ทาว์น สแควร์+ชุดอุปกรณ์ยึดอ่าง3170000159(คล้ายVP-1601)
TI-0731-XX TOWN SQUARE PEDESTAL ขาตั้งติดพื้น ทาว์น สแควร์
VP-1712 FIXING BOLT SET ชุดสกรูจับยึด สำหรับยึดขาตั้งอ่าง
VP-955000 OVERFLOW PLUG ปลั้กทางน้ำล้น

***ยกเลิกการผลิต สิงหาคม 2556
* (สินค้าหมด)
จำนวน : SET

TF-0500-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น VALLO
 view
ราคา: 8,060.00
พิเศษ: 4,400.00
จำนวน : EA

TF-0502-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น WHITE ROUND
 view
รหัส : TF-0502-WT
TF-0502-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น WHITE ROUND
***ใช้คู่กับสะดืออ่าง ไม่มีรูน้ำล้น

ราคา: 6,610.00
พิเศษ: 3,610.00
จำนวน : EA

TF-0503-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น ACANTA
 view
จำนวน : EA

TF-0504-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์	รุ่น	ACACIA
 view
ราคา: 6,300.00
พิเศษ: 3,440.00
จำนวน : EA

TF-0504W-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	รุ่น	ACACIA
 view
รหัส : TF-0504W-WT
TF-0504W-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง รุ่น ACACIA
VP-955000 ปลั๊กทางน้ำล้น
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า

ราคา: 6,300.00
พิเศษ: 3,440.00
จำนวน : EA

TF-0504W/0704-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย	รุ่น	ACACIA
 view
รหัส : TF-0504W/0704-WT-0
TF-0504W/0704-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย รุ่น ACACIA
TF-0504W-WT อ่างล้างหน้า อะคาเซีย
TF-0704-WT ขาตั้งลอย อะคาเซีย
VP-955000 ปลั๊กทางน้ำล้น
VP-9550761 ฝาครอบน๊อต
VP-9550752 ชุดสกรูจับยึดขาตั้งลอย
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
* (สินค้าหมด)
จำนวน : SET

TF-0505-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น	CERLA
 view
ราคา: 6,000.00
พิเศษ: 3,270.00
จำนวน : EA

TF-0507-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์	รุ่น ACACIA EVOLUTION
 view
ราคา: 5,050.00
พิเศษ: 2,760.00
จำนวน : EA

TF-0507W-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	รุ่น	ACACIA EVOLUTION
 view
รหัส : TF-0507W-WT
TF-0507W-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง รุ่น ACACIA EVOLUTION
VP-955000 ปลั๊กทางน้ำล้น
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า


ราคา: 5,050.00
พิเศษ: 2,760.00
จำนวน : EA

TF-0507W/0707-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย	รุ่น	ACACIA EVOLUTION
 view
รหัส : TF-0507W/0707-WT-0
TF-0507W/0707-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย รุ่น ACACIA EVOLUTION
TF-0507W-WT อ่างล้างหน้า อะคาเซีย อี
TF-0707-WT ขาตั้งลอย อะคาเซีย อี
VP-955000 ปลั๊กทางน้ำล้น
VP-955077 ชุดสกรูจับยึดขาตั้งลอย
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
ราคา: 6,310.00
พิเศษ: 3,440.00
จำนวน : SET

TF-0509-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์	รุ่น ACACIA EVOLUTION
 view
ราคา: 5,360.00
พิเศษ: 2,920.00
จำนวน : EA

TF-0514-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์	รุ่น	ACACIA
 view
ราคา: 5,250.00
พิเศษ: 2,860.00
จำนวน : EA

TF-0517-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์	รุ่น	MOMENT
 view
จำนวน : EA

TF-0518-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์	รุ่น PARAMOUNT
 view
ราคา: 3,340.00
พิเศษ: 1,820.00
จำนวน : EA

TF-0519-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์	รุ่น ACACIA EVOLUTION
 view
ราคา: 4,730.00
พิเศษ: 2,580.00
จำนวน : EA

TF-0520-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น	STUDIO
 view
ราคา: 3,530.00
พิเศษ: 1,930.00
จำนวน : EA

TF-0544-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์	รุ่น	MIZU-45
 view
ราคา: 5,900.00
พิเศษ: 3,220.00
จำนวน : EA

TF-0546-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น	MIZU-60
 view
ราคา: 7,830.00
พิเศษ: 4,270.00
จำนวน : EA

TF-0550-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง รุ่น CONCEPT CUBE
 view
รหัส : TF-0550-WT
TF-0550-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง รุ่น CONCEPT CUBE
VP-955000 ปลั๊กทางน้ำล้น
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
ราคา: 4,310.00
พิเศษ: 2,350.00
จำนวน : EA

TF-0550/0740-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย	รุ่น	CONCEPT CUBE
 view
รหัส : TF-0550/0740-WT-0
TF-0550/0740-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย รุ่น CONCEPT CUBE
TF-0550-WT อ่างล้างหน้า คอนเซ็ป ควูป
TF-0740-WT ขาตั้งลอย คอนเซ็ป
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-1712 ชุดสกรูจับยึด (2 ชุดสำหรับยึดอ่างล้างหน้า/ขาตั้งอ่าง)
ราคา: 5,430.00
พิเศษ: 2,960.00
จำนวน : SET

TF-0550/0742-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น CONCEPT CUBE
 view
รหัส : TF-0550/0742-WT-0
TF-0550/0742-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น CONCEPT CUBE
TF-0550-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง
TF-0742-WT ขาตั้ง นิว โคดี้
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-1712 ชุดสกรูจับยึด (2 ชุดสำหรับยึดอ่างล้างหน้า / ขาตั้งอ่าง)
ราคา: 5,590.00
พิเศษ: 3,050.00
จำนวน : SET

TF-0552-WT สีขาว อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง รุ่น CONCEPT SPHERE
 view
รหัส : TF-0552-WT
TF-0552-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง รุ่น CONCEPT SPHERE
VP-955000 ปลั๊กทางน้ำล้น
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า

ราคา: 3,290.00
พิเศษ: 1,800.00
จำนวน : EA

TF-0552/0740-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
รหัส : TF-0552/0740-WT-0
TF-0552/0740-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย รุ่น CONCEPT SPHERE
TF-0552-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง
TF-0740-WT ขาตั้งลอย คอนเซ็ป
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-1712 ชุดสกรูจับยึด (2 ชุดสำหรับยึดอ่างล้างหน้า / ขาตั้งอ่าง)
ราคา: 4,410.00
พิเศษ: 2,410.00
จำนวน : SET

TF-0552/0742-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
รหัส : TF-0552/0742-WT-0
TF-0552/0742-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น CONCEPT SPHERE
TF-0552-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง
TF-0742-WT ขาตั้ง นิว โคดี้
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-1712 ชุดสกรูจับยึด (2 ชุดสำหรับยึดอ่างล้างหน้า / ขาตั้งอ่าง)
ราคา: 4,570.00
พิเศษ: 2,490.00
จำนวน : SET

TF-0553-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	รุ่น	CONCEPT D-SHAPE
 view
รหัส : TF-0553-WT
TF-0553-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง รุ่น CONCEPT D-SHAPE
VP-955000 ปลั๊กทางน้ำล้น
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
ราคา: 3,290.00
พิเศษ: 1,800.00
จำนวน : EA

TF-0553/0740-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย	รุ่น	CONCEPT D-SHAPE
 view
รหัส : TF-0553/0740-WT-0
TF-0553/0740-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย รุ่น CONCEPT D-SHAPE
TF-0553-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง คอนเซ็ป ดี-เชป
TF-0740-WT ขาตั้งลอย คอนเซ็ป
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-1712 ชุดสกรูจับยึด (2 ชุดสำหรับยึดอ่างล้างหน้า / ขาตั้งอ่าง)
ราคา: 4,410.00
พิเศษ: 2,410.00
จำนวน : SET

TF-0553/0742-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง	รุ่น	CONCEPT D-SHAPE
 view
รหัส : TF-0553/0742-WT-0
TF-0553/0742-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น CONCEPT D-SHAPE
TF-0553-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวน
TF-0742-WT ขาตั้ง นิว โคดี้
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-1712 ชุดสกรูจับยึด (2 ชุดสำหรับยึดอ่างล้างหน้า / ขาตั้งอ่าง)
ราคา: 4,570.00
พิเศษ: 2,490.00
จำนวน : SET

TF-0560-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	TIZIO
 view
จำนวน : EA

TF-0593/0793-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น	SWEETLIFE
 view
รหัส : TF-0593/0793-WT-0
TF-0593/0793-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น SWEETLIFE
TI-0593-XX SWEETLIFE LAVA อ่างล้างหน้า สวีทไลฟ์
TI-0793-XX SWEETLIFE FULL PEDESTAL
VP-1602 WALL FIXING SET ชุดสกรูจับยิดอ่างล้างหน้า
* (สินค้าหมด)
จำนวน : SET

TF-0688-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	รุ่น TONIC
 view
รหัส : TF-0688-WT
TF-0688-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง รุ่น TONIC
VP-1602 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
ราคา: 6,370.00
พิเศษ: 3,480.00
จำนวน : EA

TF-0688/0071-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย	รุ่น	TONIC
 view
รหัส : TF-0688/0071-WT-0
TF-0688/0071-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย รุ่น TONIC
TF-0688-WTอ่างล้างหน้าโทนิค
TF-0071-WT เฉพาะขาตั้งเคลือบ
VP-1602 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-955077 ชุดสกรูจับยึด


ราคา: 8,910.00
พิเศษ: 4,860.00
จำนวน : SET


ก่อนหน้า123ถัดไป     
 

บริษัท ไลท์ แอนด์ บาธ จำกัด
เลขที่ 221 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร: 092-319-9914, 092-319-9915, 092-319-9916, 092-319-9917 แฟกซ์ : -
E-Mail :light-and-bath@hotmail.com
Copyright © 2009 light-and-bath.com