dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
สุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (SQUAT)
dot
bulletแบบนั่งยอง
bulletแบบนั่งยอง (มีฐาน)
bulletแบบนั่งยอง (ฟลัชวาล์ว)
bulletแบบนั่งยอง (หม้อน้ำ)
dot
สุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
dot
bulletแบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
dot
สุขภัณฑ์ แบบฟลัชวาล์ว
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว (ท่อลงพื้น)
bulletแบบฟลัชวาล์ว (ท่อออกกำแพง)
dot
สุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก
dot
bulletสำหรับเด็ก (ท่อลงพื้น)
bulletสำหรับเด็ก (ท่อออกกำแพง)
dot
สุขภัณฑ์ สำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ
dot
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (FLUSH TANK)
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (FLUSH VALVE)
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (PAIL FLUSH)
dot
สุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น
dot
bulletแบบสองชิ้น (ท่อออกกำแพง)
bulletแบบสองชิ้น (ท่อลงพื้น)
dot
สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว
dot
bulletแบบชิ้นเดียว (ท่อออกกำแพง)
bulletแบบชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น)
dot
สุขภัณฑ์ แบบตั้งพื้น (WALL FACE)
dot
bulletแบบตั้งพื้น (FLUSH TANK )
bulletแบบตั้งพื้น (FLUSH VALVE)
dot
สุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (WALL HUNG)
dot
bulletแบบแขวนผนัง (FLUSH VALVE )
bulletแบบแขวนผนัง (FLUSH TANK)
dot
สุขภัณฑ์ พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบชิ้นเดียว +ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบแขวนผนัง+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบสองชิ้น+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบตั้งพื้น+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
dot
สุขภัณฑ์ พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบชิ้นเดียว+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบแขวนผนัง+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบสองชิ้น+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบตั้งพื้น+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
dot
อ่างล้างหน้า
dot
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบขาตั้ง
bulletแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
bulletแบบขาตั้งลอย
bulletแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
bulletแบบวางบนเคาน์เตอร์
bulletแบบแขวนผนัง
bulletอ่างแก้ว
bulletแบบฝังบนเคาน์เตอร์
dot
อ่าง/โถเอนกประสงค์
dot
bulletอ่างเอนกประสงค์
bulletโถเอนกประสงค์
bulletอ่างแพทย์ (MEDICAL SINK)
bulletอ่างอาบน้ำเด็ก
dot
โถปัสสาวะชาย-หญิง/แผงกั้น
dot
bulletโถปัสสาวะชาย แบบท่อน้ำเข้าด้านบน
bulletโถปัสสาวะชาย แบบ SENSOR (AC)
bulletโถปัสสาวะชาย ครบชุด
bulletโถปัสสาวะชาย แบบท่อน้ำเข้าด้านหลัง
bulletโถปัสสาวะชาย แบบ SENSOR (DC)
bulletโถปัสสาวะชาย แบบเข้ามุม
bulletโถปัสสาวะชาย แบบตั้งพื้น
bulletโถปัสสาวะหญิง (บิเด้)
bulletแผงกั้น โถปัสสาวะ
dot
อ่างอาบน้ำ
dot
bulletอ่างอาบน้ำ
bulletอ่างอาบน้ำ+น้ำวน
bulletอ่างอาบน้ำ+น้ำวน+อัดอากาศ
bulletอ่างอาบน้ำ แบบเข้ามุม
bulletอ่างอาบน้ำ แบบตั้งลอย
dot
ก๊อกอ่างล้างหน้า (น้ำเย็น)
dot
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบกดอัตโนมัติ
bulletแบบทรงสูง
bulletแบบ SENSOR DC
bulletแบบติดขอบอ่าง/เคาน์เตอร์
bulletแบบ SENSOR AC
bulletแบบติดผนัง
dot
ก๊อกอ่างล้างหน้า (ผสม)
dot
bulletแบบ SENSOR DC
bulletแบบติดผนัง
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletแบบ SENSOR AC
bulletแบบ MONO BLOCK
bulletแบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง เซ็นเตอร์ 4 นิ้ว
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 4 นิ้ว
dot
ก๊อกซิงค์
dot
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (ผสม)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
dot
อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า
dot
bulletสะดือ อ่างล้างหน้า
bulletท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า
bulletสายน้ำดี อ่างล้างหน้า
bulletมินิ บอลวาล์ว
bulletสต๊อปวาล์ว
dot
ก๊อกฝักบัว/ก๊อกยืนอาบ
dot
bulletก๊อกฝักบัว (น้ำเย็น) แบบติดผนัง
bulletก๊อกฝักบัว (น้ำเย็น) แบบฝังผนัง
bulletก๊อก (ผสม) ยืนอาบ แบบติดผนัง
bulletก๊อก (ผสม) ยืนอาบ แบบฝังผนัง
dot
ก๊อกอ่างอาบน้ำ
dot
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (น้ำเย็น) แบบติดผนัง
dot
ก๊อกล้างพื้น/ก๊อกบอล/ก๊อกสนาม
dot
bulletก๊อกล้างพื้น
bulletก๊อกบอล
bulletก๊อกล้างพื้น ต่อสายยาง
bulletก๊อกสนาม
bulletก๊อกน้ำดื่ม (COOLER)
dot
ก๊อกน้ำ สำหรับแพทย์ (LAB USE)
dot
bulletแบบเปิด-ปิด ด้วยเข่า
bulletแบบติดผนัง
bulletแบบติดเคาน์เตอร์
dot
อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ (เซรามิค)
dot
bulletห่วงแขวนผ้า เซรามิค
bulletราวแขวนผ้า เซรามิค
bulletขอแขวนผ้า เซรามิค
bulletหิ้งวางของ เซรามิค
bulletที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิค
bulletที่วางสบู่ เซรามิค
dot
SAFETY ACCESSORY
dot
bulletราวทรงตัว อ่างล้างหน้า
bulletราวทรงตัว โถปัสสาวะชาย
bulletราวทรงตัว แบบ U
bulletราวทรงตัว แบบ T
bulletราวทรงตัว แบบ L
bulletราวทรงตัว แบบตรง
bulletราวทรงตัว แบบ V
dot
ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย
dot
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย SENSOR AC
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย SENSOR DC
bulletวาล์วเปิด-ปิดน้ำ โถปัสสาวะชาย
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย แบบก้านโยก
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย
dot
ฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์
dot
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบท่องอ
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบท่อตรง
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบ SENSOR DC
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบ SENSOR AC
dot
อุปกรณ์ห้องน้ำ (สแตนเลส,ทองเหลือง,พีวีซี)
dot
bulletหิ้งวางของ
bulletรางน้ำทิ้ง
bulletเชือกตากผ้า
bulletห่วงแขวนผ้า
bulletราวแขวนผ้า
bulletกระจก เจียรปลี
bulletตะแกรงกันกลิ่น
bulletชั้นวางผ้า
bulletที่ใส่กระดาษชำระ
bulletสายฉีดชำระ +วาล์ว
bulletกระจก กรอบพีวีซี
bulletตะแกรงน้ำทิ้ง
bulletที่วางแก้วน้ำ
bulletที่วางสบู่
bulletสายฉีดชำระ
bulletเก้าอี้นั่งอาบน้ำ
dot
ฝักบัวอาบน้ำ
dot
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง+วาล์ว
bulletหัวฝักบัว ก้านแข็ง
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน+วาล์ว
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน
dot
อะไหล่
dot
bulletหัวฉีดชำระ
bulletสายฝักบัว
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletลูกลอย
dot
////////////////////////////////////////
dot
PRODUCT BY TYPE
AMERICAN STANDARD
ANA
AE
AZUMA
ASAHI
AQUAFLEX
BENN
BOSS
BESTYLE
BLANCO
COTTO
CRISTINA
COTTO (TILE)
CAMPANA
CORAL
DAMIXA
DURAVIT
DUSS
EVE
EIDOSA
ENGLEFIELD
FORNARA
GESSI
GEBERIT
GLOBO
HANSGROHE
HAFELE
HACEKA
HOEN
H2O
HANG
HOY
IQUA
ISANI
INAX
KARAT FAUCET
KIMBERLY-CLARK
KUDOS
KARAT
KOHLER
KNACK
KOTTMANN
LAVERNZ
LUZERN
LZ
MEX
MAYFAIR
MEIN
MARVEL
MOGEN
MODONA
NR
NOVABATH
NEO MATE
NAHM
NRH
NSG
NASCO
NIKLES
OSAI
PIXO
PAINI
PREMA
RASLAND
RASLAND DECOR
REGINOX
RIN QUICK
RAMBO
RESOMA
RMI
SANA
SAVER
SANNIX
SANWA
SCHELL
SIEMENS
SIGMA
STAR
STIEBEL ELTRON
SLOAN
SONIA
SWEET HOME
SON SUN
SEVA
SP
SB
SUPERFLEX
TURBORA
TOTO
VEGARR
VISENTIN
VCI
VRH
WEBER
WATSON
IMP : ถังน้ำ
IMP : KITCHEN
จิงโจ้
IMP : DOOR/WINDOW HARDWARE
ช้างแก้ว


ตู้เฟอร์นิเจอร์ (6) ขาตั้งอ่างล้างหน้า (24) อ่างซิงค์ (21)
อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย (22) อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง (31) อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ (42)
อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ (56) อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ (8) อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ (11)
อ่างอเนกประสงค์ (1) อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง (63)


View :   Sort :

ก่อนหน้า123ถัดไป
พบสินค้า 285 รายการ
AKS-011	สีขาว	อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
 view
รหัส : AKS-011
AKS-011 สีขาว อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
* (สินค้าหมด)

AKS-012	สีงาช้าง	อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
 view
รหัส : AKS-012
AKS-012 สีงาช้าง อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
* (สินค้าหมด)

AKS-013	สีเนื้อ	อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
 view
รหัส : AKS-013
AKS-013 สีเนื้อ อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
* (สินค้าหมด)

AKS-014	สีชมพู	อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
 view
รหัส : AKS-014
AKS-014 สีชมพู อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
* (สินค้าหมด)

AKS-015	สีขาวทราย	อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
 view

AKS-016	สีเทาเงิน	อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
 view

AKS-017	สีเทาเข้ม	อ่างซิงค์ รุ่น QUINCE
 view

AKS-021	สีขาว	อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
 view
รหัส : AKS-021
AKS-021 สีขาว อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
* (สินค้าหมด)

AKS-022	สีงาช้าง	อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
 view
รหัส : AKS-022
AKS-022 สีงาช้าง อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
* (สินค้าหมด)

AKS-023	สีเนื้อ	อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
 view
รหัส : AKS-023
AKS-023 สีเนื้อ อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
* (สินค้าหมด)

AKS-024	สีชมพู	อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
 view
รหัส : AKS-024
AKS-024 สีชมพู อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
* (สินค้าหมด)

AKS-025	สีขาวทราย	อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
 view

AKS-026	สีเทาเงิน	อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
 view

AKS-027	สีเทาเข้ม	อ่างซิงค์ รุ่น GALLIA
 view

AKS-031	สีขาว	อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
 view
รหัส : AKS-031
AKS-031 สีขาว อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
* (สินค้าหมด)

AKS-032	สีงาช้าง	อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
 view
รหัส : AKS-032
AKS-032 สีงาช้าง อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
* (สินค้าหมด)

AKS-033	สีเนื้อ	อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
 view
รหัส : AKS-033
AKS-033 สีเนื้อ อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
* (สินค้าหมด)

AKS-034	สีชมพู	อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
 view
รหัส : AKS-034
AKS-034 สีชมพู อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
* (สินค้าหมด)

AKS-035	สีขาวทราย	อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
 view
รหัส : AKS-035
AKS-035 สีขาวทราย อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
* (สินค้าหมด)

AKS-036	สีเทาเงิน	อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
 view
รหัส : AKS-036
AKS-036 สีเทาเงิน อ่างซิงค์ รุ่น OGEN

* (สินค้าหมด)

AKS-037	สีเทาเข้ม	อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
 view
รหัส : AKS-037
AKS-037 สีเทาเข้ม อ่างซิงค์ รุ่น OGEN
* (สินค้าหมด)

CLBF550-CAAF ตู้เฟอร์นิเจอร์แบบแขวนผนัง สี CAPUCHINO
 view
รหัส : CLBF550-CAAF
CLBF550-CAAF ตู้เฟอร์นิเจอร์แบบแขวนผนัง สี CAPUCHINO
***ไม่รวมอ่างล้างหน้า
ราคา: 10,380.00
พิเศษ: 4,780.00
จำนวน : EA

CLBF550-YWAF ตู้เฟอร์นิเจอร์แบบแขวนผนัง สี YEAN WOOD
 view
รหัส : CLBF550-YWAF
CLBF550-YWAF ตู้เฟอร์นิเจอร์แบบแขวนผนัง สี YEAN WOOD
***ไม่รวมอ่างล้างหน้า
ราคา: 10,380.00
พิเศษ: 4,780.00
จำนวน : EA

CLBF800-CAAF ตู้เฟอร์นิเจอร์แบบแขวนผนัง สี CAPUCHINO
 view
รหัส : CLBF800-CAAF
CLBF800-CAAF ตู้เฟอร์นิเจอร์แบบแขวนผนัง สี CAPUCHINO
***ไม่รวมอ่างล้างหน้า

ราคา: 17,010.00
พิเศษ: 7,830.00
จำนวน : EA

CLBF800-CBAF ตู้เฟอร์นิเจอร์แบบแขวนผนัง สี BROWN
 view
รหัส : CLBF800-CBAF
CLBF800-CBAF ตู้เฟอร์นิเจอร์แบบแขวนผนัง สี BROWN
***ไม่รวมอ่างล้างหน้า/ก๊อกน้ำ
ราคา: 17,010.00
พิเศษ: 7,830.00
จำนวน : EA

CLBF80V-SAAF ตู้เฟอร์นิเจอร์แบบแขวนผนัง สี SHIMO ASH
 view
รหัส : CLBF80V-SAAF
CLBF80V-SAAF ตู้เฟอร์นิเจอร์แบบแขวนผนัง สี SHIMO ASH
***ไม่รวมอ่างล้างหน้า/ก๊อกน้ำ

ราคา: 16,935.00
พิเศษ: 7,790.00
จำนวน : EA

CLBF80V-YWAF ตู้เฟอร์นิเจอร์แบบแขวนผนัง สี YEAN WOOD
 view
รหัส : CLBF80V-YWAF
CLBF80V-YWAF ตู้เฟอร์นิเจอร์แบบแขวนผนัง สี YEAN WOOD
***ไม่รวมอ่างล้างหน้า/ก๊อกน้ำ
ราคา: 16,935.00
พิเศษ: 7,790.00
จำนวน : EA

TF-0022-WT ขาตั้งอ่างล้างหน้า	รุ่น	HERITAGE
 view

TF-0025/P-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง	รุ่น	HERITAGE
 view
รหัส : TF-0025/P-WT-0
TF-0025/P-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น HERITAGE
0025-XX HERITAGE PEDESTAL LAVATORY อ่างล้างหน้า เฮอริเทจ
0022-XX HERITAGE LAVATORY PEDESTAL เฉพาะขาตั้งเคลือบเฮอริเทจ
VP-1601 WALL FIXING SET ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-1712 FIXING BOLT SET ชุดสกรูจับยึดขา
* (สินค้าหมด)

TF-0035E/P-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น	ELLISSE
 view
รหัส : TF-0035E/P-WT-0
TF-0035E/P-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น ELLISSE
0035E-XX ELLISSE PETITE PEDESTAL LAVA (24"X21")อ่างล้างหน้าเอลลิส พีทีท
0075P-XX ELLISSE PEDESTAL เฉพาะขาตั้งเคลือบ เอลลิส พีทีท
VP-1601 WALL FIXING SET ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-1712 FIXING BOLT SET ชุดสกรูจับยึดขา

***ยกเลิกการผลิต กันยายน 2553
* (สินค้าหมด)

TF-0045E/P-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น	PLAZA
 view
รหัส : TF-0045E/P-WT-0
TF-0045E/P-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น PLAZA
0045E-XX PLAZA 24" PEDESTAL LAVA อ่างล้างหน้า พลาซ่า
0091P-XX PLAZA PEDESTAL เฉพาะขาตั้งเคลือบ พลาซ่า
VP-1601 WALL FIXING SET ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-1712 FIXING BOLT SET ชุดสกรูจับยึดขา

***ยกเลิกการผลิต กันยายน 2553
* (สินค้าหมด)

TF-0052/P-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง	รุ่น	ENTHOVEN
 view

TF-0054/0058-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น	ENTHOVEN
 view

TF-0056/0058-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง	รุ่น	ENTHOVEN
 view

TF-0071-WT ขาตั้งอ่างล้างหน้า	รุ่น	TONIC
 view
รหัส : TF-0071-WT
TF-0071-WT ขาตั้งอ่างล้างหน้า รุ่น TONIC
VP-955077 ชุดสกรูจับยึด
ราคา: 2,540.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,295.40
จำนวน : EA

TF-0074-WT ขาตั้งอ่างล้างหน้า	รุ่น	MOMENT
 view
รหัส : TF-0074-WT
TF-0074-WT ขาตั้งอ่างล้างหน้า รุ่น MOMENT
VP-955077 ชุดสกรูจับยึด
* (สินค้าหมด)

TF-0075-WT ขาตั้งอ่างล้างหน้า	รุ่น	MOMENT
 view
รหัส : TF-0075-WT
TF-0075-WT ขาตั้งอ่างล้างหน้า รุ่น MOMENT
VP-1712 ชุดสกรูจับยึด
* (สินค้าหมด)

TF-0076-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	ELLISSE
 view

TF-0407-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	TOWN SQUARE
 view

TF-0409-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	PLAZA
 view

TF-0416-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	LILY
 view

TF-0419-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	ANTIQUITY
 view

TF-0425-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น HERITAGE
 view

TF-0450-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์	รุ่น	ROUND-45
 view
รหัส : TF-0450-WT
TF-0450-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ROUND-45
VP-1804 ชุดติดตั้งอ่างล้างหน้าใต้เคาน์เตอร์

* (สินค้าหมด)

TF-0451-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์	รุ่น	CONCEPT CUBE
 view
รหัส : TF-0451-WT
TF-0451-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น CONCEPT CUBE
VP-1805 เหล็กจับยึดอ่างล้างหน้า
ราคา: 3,300.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,683.00
จำนวน : EA

TF-0452-WT (NO.395) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
พิเศษ: 2,165.00
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.445) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.495) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.505) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.540) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.555) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.590) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.605) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.650) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT (NO.750) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
จำนวน : SET

TF-0452-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
ราคา: 3,240.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,652.40
จำนวน : EA

TF-0458-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์	รุ่น ACTIVE
 view
รหัส : TF-0458-WT
TF-0458-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ACTIVE
VP-1804 ชุดติดตั้งอ่างล้างหน้าใต้เคาน์เตอร์
ราคา: 4,050.00
พิเศษ: 1,130.00
จำนวน : EA

TF-0459-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์	รุ่น	ACTIVA
 view
รหัส : TF-0459-WT-0
TF-0459-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น ACTIVA
VP-1804 ชุดติดตั้งอ่างล้างหน้าใต้เคาน์เตอร์
ราคา: 4,310.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,198.10
จำนวน : EA

TF-0460-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	PLAZA
 view

TF-0474-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์	รุ่น	STUDIO
 view
รหัส : TF-0474-WT
TF-0474-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่น STUDIO
VP-955000 ชุดทางน้ำเข้า
VP-1804 ชุดติดตั้งอ่างล้างหน้าใต้เคาน์เตอร์
ราคา: 3,720.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,897.20
จำนวน : EA

TF-0477-WT (NO.395) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
พิเศษ: 1,835.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.445) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
พิเศษ: 1,885.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.495) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
พิเศษ: 1,935.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.505) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
พิเศษ: 1,945.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.540) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
พิเศษ: 1,980.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.555) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
พิเศษ: 1,995.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.590) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ รุ่น	CEROS
 view
พิเศษ: 2,030.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.605) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
พิเศษ: 2,045.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.640) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
พิเศษ: 2,080.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.650) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
พิเศษ: 2,090.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.700) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
พิเศษ: 2,140.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT (NO.750) อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
พิเศษ: 2,190.00
จำนวน : SET

TF-0477-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังบนเคาน์เตอร์ 	รุ่น	CEROS
 view
ราคา: 2,640.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,346.40
จำนวน : EA

TF-0478/0731-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง	รุ่น	TOWN SQUARE
 view
รหัส : TF-0478/0731-WT-0
TF-0478/0731-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น TOWN SQUARE
TI-0478-XX TOWN SQUARE LAVA อ่างล้างหน้า ทาว์น สแควร์+ชุดอุปกรณ์ยึดอ่าง3170000159(คล้ายVP-1601)
TI-0731-XX TOWN SQUARE PEDESTAL ขาตั้งติดพื้น ทาว์น สแควร์
VP-1712 FIXING BOLT SET ชุดสกรูจับยึด สำหรับยึดขาตั้งอ่าง
VP-955000 OVERFLOW PLUG ปลั้กทางน้ำล้น

***ยกเลิกการผลิต สิงหาคม 2556
* (สินค้าหมด)

TF-0500-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น VALLO
 view
ราคา: 8,060.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 4,110.60
จำนวน : EA

TF-0502-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น WHITE ROUND
 view
รหัส : TF-0502-WT
TF-0502-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น WHITE ROUND
***ใช้คู่กับสะดืออ่าง ไม่มีรูน้ำล้น

ราคา: 6,610.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,371.10
จำนวน : EA

TF-0503-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น ACANTA
 view

TF-0504-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์	รุ่น	ACACIA
 view
ราคา: 6,300.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,213.00
จำนวน : EA

TF-0504W-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	รุ่น	ACACIA
 view
รหัส : TF-0504W-WT
TF-0504W-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง รุ่น ACACIA
VP-955000 ปลั๊กทางน้ำล้น
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า

ราคา: 6,300.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,213.00
จำนวน : EA

TF-0504W/0704-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย	รุ่น	ACACIA
 view
รหัส : TF-0504W/0704-WT-0
TF-0504W/0704-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย รุ่น ACACIA
TF-0504W-WT อ่างล้างหน้า อะคาเซีย
TF-0704-WT ขาตั้งลอย อะคาเซีย
VP-955000 ปลั๊กทางน้ำล้น
VP-9550761 ฝาครอบน๊อต
VP-9550752 ชุดสกรูจับยึดขาตั้งลอย
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
* (สินค้าหมด)

TF-0505-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น	CERLA
 view
ราคา: 6,000.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,060.00
จำนวน : EA

TF-0507-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์	รุ่น ACACIA EVOLUTION
 view
ราคา: 5,050.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,575.50
จำนวน : EA

TF-0507W-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	รุ่น	ACACIA EVOLUTION
 view
รหัส : TF-0507W-WT
TF-0507W-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง รุ่น ACACIA EVOLUTION
VP-955000 ปลั๊กทางน้ำล้น
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า


ราคา: 5,050.00
พิเศษ: 2,050.00
จำนวน : EA

TF-0507W/0707-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย	รุ่น	ACACIA EVOLUTION
 view
รหัส : TF-0507W/0707-WT-0
TF-0507W/0707-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย รุ่น ACACIA EVOLUTION
TF-0507W-WT อ่างล้างหน้า อะคาเซีย อี
TF-0707-WT ขาตั้งลอย อะคาเซีย อี
VP-955000 ปลั๊กทางน้ำล้น
VP-955077 ชุดสกรูจับยึดขาตั้งลอย
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
ราคา: 6,310.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,218.10
จำนวน : SET

TF-0509-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์	รุ่น ACACIA EVOLUTION
 view
ราคา: 5,360.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,733.60
จำนวน : EA

TF-0514-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์	รุ่น	ACACIA
 view
ราคา: 5,250.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,677.50
จำนวน : EA

TF-0517-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์	รุ่น	MOMENT
 view

TF-0518-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์	รุ่น PARAMOUNT
 view
ราคา: 3,340.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,703.40
จำนวน : EA

TF-0519-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์	รุ่น ACACIA EVOLUTION
 view
ราคา: 4,730.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,412.30
จำนวน : EA

TF-0520-WT อ่างล้างหน้า แบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์ รุ่น	STUDIO
 view
ราคา: 3,530.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,800.30
จำนวน : EA

TF-0544-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์	รุ่น	MIZU-45
 view
ราคา: 5,900.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,009.00
จำนวน : EA

TF-0546-WT อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ รุ่น MIZU-60
 view
ราคา: 7,830.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 3,993.30
จำนวน : EA

TF-0550-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง รุ่น CONCEPT CUBE
 view
รหัส : TF-0550-WT
TF-0550-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง รุ่น CONCEPT CUBE
VP-955000 ปลั๊กทางน้ำล้น
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
ราคา: 4,310.00
พิเศษ: 1,520.00
จำนวน : EA

TF-0550/0740-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย	รุ่น	CONCEPT CUBE
 view
รหัส : TF-0550/0740-WT-0
TF-0550/0740-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย รุ่น CONCEPT CUBE
TF-0550-WT อ่างล้างหน้า คอนเซ็ป ควูป
TF-0740-WT ขาตั้งลอย คอนเซ็ป
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-1712 ชุดสกรูจับยึด (2 ชุดสำหรับยึดอ่างล้างหน้า/ขาตั้งอ่าง)
ราคา: 5,430.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,769.30
จำนวน : SET

TF-0550/0742-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น CONCEPT CUBE
 view
รหัส : TF-0550/0742-WT-0
TF-0550/0742-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น CONCEPT CUBE
TF-0550-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง
TF-0742-WT ขาตั้ง นิว โคดี้
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-1712 ชุดสกรูจับยึด (2 ชุดสำหรับยึดอ่างล้างหน้า / ขาตั้งอ่าง)
ราคา: 5,590.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,850.90
จำนวน : SET

TF-0552-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
รหัส : TF-0552-WT
TF-0552-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง รุ่น CONCEPT SPHERE
VP-955000 ปลั๊กทางน้ำล้น
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า

ราคา: 3,290.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,677.90
จำนวน : EA

TF-0552/0740-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
รหัส : TF-0552/0740-WT-0
TF-0552/0740-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งลอย รุ่น CONCEPT SPHERE
TF-0552-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง
TF-0740-WT ขาตั้งลอย คอนเซ็ป
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-1712 ชุดสกรูจับยึด (2 ชุดสำหรับยึดอ่างล้างหน้า / ขาตั้งอ่าง)
ราคา: 4,410.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,249.10
จำนวน : SET

TF-0552/0742-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง	รุ่น	CONCEPT SPHERE
 view
รหัส : TF-0552/0742-WT-0
TF-0552/0742-WT-0 อ่างล้างหน้า แบบขาตั้ง รุ่น CONCEPT SPHERE
TF-0552-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง
TF-0742-WT ขาตั้ง นิว โคดี้
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
VP-1712 ชุดสกรูจับยึด (2 ชุดสำหรับยึดอ่างล้างหน้า / ขาตั้งอ่าง)
ราคา: 4,570.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 2,330.70
จำนวน : SET

TF-0553-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	รุ่น	CONCEPT D-SHAPE
 view
รหัส : TF-0553-WT
TF-0553-WT อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง รุ่น CONCEPT D-SHAPE
VP-955000 ปลั๊กทางน้ำล้น
VP-1601 ชุดสกรูจับยึดอ่างล้างหน้า
ราคา: 3,290.00
ส่วนลด 49 %
ราคาหลังหักส่วนลด 1,677.90
จำนวน : EA


ก่อนหน้า123ถัดไป     
 

บริษัท ไลท์ แอนด์ บาธ จำกัด
เลขที่ 221 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร: 02-739-9401 02-739-9402 02-739-9403 แฟกซ์ : 02-739-7904
E-Mail :light-and-bath@hotmail.com
Copyright © 2009 light-and-bath.com