dot dot
dot


  [Help]
dot
dot
สุขภัณฑ์ แบบนั่งยอง (SQUAT)
dot
bulletแบบนั่งยอง
bulletแบบนั่งยอง (มีฐาน)
bulletแบบนั่งยอง (ฟลัชวาล์ว)
bulletแบบนั่งยอง (หม้อน้ำ)
dot
สุขภัณฑ์ แบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
dot
bulletแบบนั่งราบ (ราดน้ำ)
dot
สุขภัณฑ์ แบบฟลัชวาล์ว
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว (ท่อลงพื้น)
bulletแบบฟลัชวาล์ว (ท่อออกกำแพง)
dot
สุขภัณฑ์ สำหรับเด็ก
dot
bulletสำหรับเด็ก (ท่อลงพื้น)
bulletสำหรับเด็ก (ท่อออกกำแพง)
dot
สุขภัณฑ์ สำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ
dot
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (FLUSH TANK)
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (FLUSH VALVE)
bulletสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ (PAIL FLUSH)
dot
สุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น
dot
bulletแบบสองชิ้น (ท่อออกกำแพง)
bulletแบบสองชิ้น (ท่อลงพื้น)
dot
สุขภัณฑ์ แบบชิ้นเดียว
dot
bulletแบบชิ้นเดียว (ท่อออกกำแพง)
bulletแบบชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น)
dot
สุขภัณฑ์ แบบตั้งพื้น (WALL FACE)
dot
bulletแบบตั้งพื้น (FLUSH TANK )
bulletแบบตั้งพื้น (FLUSH VALVE)
dot
สุขภัณฑ์ แบบแขวนผนัง (WALL HUNG)
dot
bulletแบบแขวนผนัง (FLUSH VALVE )
bulletแบบแขวนผนัง (FLUSH TANK)
dot
สุขภัณฑ์ พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบชิ้นเดียว +ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบแขวนผนัง+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบสองชิ้น+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบตั้งพื้น+ฝาอัตโนมัติ (ไม่ใช้ไฟฟ้า)
dot
สุขภัณฑ์ พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
dot
bulletแบบฟลัชวาล์ว+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบชิ้นเดียว+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบแขวนผนัง+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบสองชิ้น+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
bulletแบบตั้งพื้น+ฝาอัตโนมัติ (ใช้ไฟฟ้า)
dot
อ่างล้างหน้า
dot
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบขาตั้ง
bulletแบบฝังใต้เคาน์เตอร์
bulletแบบขาตั้งลอย
bulletแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์
bulletแบบวางบนเคาน์เตอร์
bulletแบบแขวนผนัง
bulletอ่างแก้ว
bulletแบบฝังบนเคาน์เตอร์
dot
อ่าง/โถเอนกประสงค์
dot
bulletอ่างเอนกประสงค์
bulletโถเอนกประสงค์
bulletอ่างแพทย์ (MEDICAL SINK)
bulletอ่างอาบน้ำเด็ก
dot
โถปัสสาวะชาย-หญิง/แผงกั้น
dot
bulletโถปัสสาวะชาย แบบท่อน้ำเข้าด้านบน
bulletโถปัสสาวะชาย แบบ SENSOR (AC)
bulletโถปัสสาวะชาย ครบชุด
bulletโถปัสสาวะชาย แบบท่อน้ำเข้าด้านหลัง
bulletโถปัสสาวะชาย แบบ SENSOR (DC)
bulletโถปัสสาวะชาย แบบเข้ามุม
bulletโถปัสสาวะชาย แบบตั้งพื้น
bulletโถปัสสาวะหญิง (บิเด้)
bulletแผงกั้น โถปัสสาวะ
dot
อ่างอาบน้ำ
dot
bulletอ่างอาบน้ำ
bulletอ่างอาบน้ำ+น้ำวน
bulletอ่างอาบน้ำ+น้ำวน+อัดอากาศ
bulletอ่างอาบน้ำ แบบเข้ามุม
bulletอ่างอาบน้ำ แบบตั้งลอย
dot
ก๊อกอ่างล้างหน้า (น้ำเย็น)
dot
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบกดอัตโนมัติ
bulletแบบทรงสูง
bulletแบบ SENSOR DC
bulletแบบติดขอบอ่าง/เคาน์เตอร์
bulletแบบ SENSOR AC
bulletแบบติดผนัง
dot
ก๊อกอ่างล้างหน้า (ผสม)
dot
bulletแบบ SENSOR DC
bulletแบบติดผนัง
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletแบบ SENSOR AC
bulletแบบ MONO BLOCK
bulletแบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 8 นิ้ว
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง เซ็นเตอร์ 4 นิ้ว
bulletแบบติดเคาน์เตอร์/ขอบอ่าง
bulletแบบตั้งพื้น
bulletแบบติดผนัง เซ็นเตอร์ 4 นิ้ว
dot
ก๊อกซิงค์
dot
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (น้ำเย็น)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดผนัง (ผสม)
bulletก๊อกซิงค์ แบบติดเคาน์เตอร์ (ผสม)
dot
อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า
dot
bulletสะดือ อ่างล้างหน้า
bulletท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า
bulletสายน้ำดี อ่างล้างหน้า
bulletมินิ บอลวาล์ว
bulletสต๊อปวาล์ว
dot
ก๊อกฝักบัว/ก๊อกยืนอาบ
dot
bulletก๊อกฝักบัว (น้ำเย็น) แบบติดผนัง
bulletก๊อกฝักบัว (น้ำเย็น) แบบฝังผนัง
bulletก๊อก (ผสม) ยืนอาบ แบบติดผนัง
bulletก๊อก (ผสม) ยืนอาบ แบบฝังผนัง
dot
ก๊อกอ่างอาบน้ำ
dot
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบติดผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบฝังผนัง
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (ผสม) แบบตั้งพื้น
bulletก๊อกอ่างอาบน้ำ (น้ำเย็น) แบบติดผนัง
dot
ก๊อกล้างพื้น/ก๊อกบอล/ก๊อกสนาม
dot
bulletก๊อกล้างพื้น
bulletก๊อกบอล
bulletก๊อกล้างพื้น ต่อสายยาง
bulletก๊อกสนาม
bulletก๊อกน้ำดื่ม (COOLER)
dot
ก๊อกน้ำ สำหรับแพทย์ (LAB USE)
dot
bulletแบบเปิด-ปิด ด้วยเข่า
bulletแบบติดผนัง
bulletแบบติดเคาน์เตอร์
dot
อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ (เซรามิค)
dot
bulletห่วงแขวนผ้า เซรามิค
bulletราวแขวนผ้า เซรามิค
bulletขอแขวนผ้า เซรามิค
bulletหิ้งวางของ เซรามิค
bulletที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิค
bulletที่วางสบู่ เซรามิค
dot
SAFETY ACCESSORY
dot
bulletราวทรงตัว อ่างล้างหน้า
bulletราวทรงตัว โถปัสสาวะชาย
bulletราวทรงตัว แบบ U
bulletราวทรงตัว แบบ T
bulletราวทรงตัว แบบ L
bulletราวทรงตัว แบบตรง
bulletราวทรงตัว แบบ V
dot
ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย
dot
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย SENSOR AC
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย SENSOR DC
bulletวาล์วเปิด-ปิดน้ำ โถปัสสาวะชาย
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย แบบก้านโยก
bulletฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย
dot
ฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์
dot
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบท่องอ
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบท่อตรง
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบ SENSOR DC
bulletฟลัชวาล์ว โถสุขภัณฑ์ แบบ SENSOR AC
dot
อุปกรณ์ห้องน้ำ (สแตนเลส,ทองเหลือง,พีวีซี)
dot
bulletหิ้งวางของ
bulletรางน้ำทิ้ง
bulletเชือกตากผ้า
bulletห่วงแขวนผ้า
bulletราวแขวนผ้า
bulletกระจก เจียรปลี
bulletตะแกรงกันกลิ่น
bulletชั้นวางผ้า
bulletที่ใส่กระดาษชำระ
bulletสายฉีดชำระ +วาล์ว
bulletกระจก กรอบพีวีซี
bulletตะแกรงน้ำทิ้ง
bulletที่วางแก้วน้ำ
bulletที่วางสบู่
bulletสายฉีดชำระ
bulletเก้าอี้นั่งอาบน้ำ
dot
ฝักบัวอาบน้ำ
dot
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง+วาล์ว
bulletหัวฝักบัว ก้านแข็ง
bulletฝักบัวอาบน้ำ ก้านแข็ง
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน+วาล์ว
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletฝักบัวอาบน้ำ สายอ่อน
dot
อะไหล่
dot
bulletหัวฉีดชำระ
bulletสายฝักบัว
bulletหัวฝักบัว สายอ่อน
bulletลูกลอย
dot
////////////////////////////////////////
dot
PRODUCT BY TYPE
AMERICAN STANDARD
ANA
AE
AZUMA
ASAHI
AQUAFLEX
BENN
BOSS
BESTYLE
BLANCO
COTTO
CRISTINA
COTTO (TILE)
CAMPANA
CORAL
DAMIXA
DURAVIT
DUSS
EVE
EIDOSA
ENGLEFIELD
FORNARA
GESSI
GEBERIT
GLOBO
HANSGROHE
HAFELE
HACEKA
HOEN
H2O
HANG
HOY
IQUA
ISANI
INAX
KARAT FAUCET
KIMBERLY-CLARK
KUDOS
KARAT
KOHLER
KNACK
KOTTMANN
LAVERNZ
LUZERN
LZ
MEX
MAYFAIR
MEIN
MARVEL
MOGEN
MODONA
NR
NOVABATH
NEO MATE
NAHM
NRH
NSG
NASCO
NIKLES
OSAI
PIXO
PAINI
PREMA
RASLAND
RASLAND DECOR
REGINOX
RIN QUICK
RAMBO
RESOMA
RMI
SANA
SAVER
SANNIX
SANWA
SCHELL
SIEMENS
SIGMA
STAR
STIEBEL ELTRON
SLOAN
SONIA
SWEET HOME
SON SUN
SEVA
SP
SB
SUPERFLEX
TURBORA
TOTO
VEGARR
VISENTIN
VCI
VRH
WEBER
WATSON
IMP : ถังน้ำ
IMP : KITCHEN
จิงโจ้
IMP : DOOR/WINDOW HARDWARE
ช้างแก้ว


ตะแกรงวางของ (65) ราวมือจับ/กันลื่น (6) ตะแกรงกันกลิ่น (1)
ห่วงแขวนผ้า (1) ขอแขวนผ้า (3) ราวแขวนผ้า (22)
ที่ใส่กระดาษชำระ (3) ที่วางสบู่ (3) สายชำระ (30)


View :   Sort :

ก่อนหน้า12ถัดไป
พบสินค้า 134 รายการ

 view
พิเศษ: 175.00
จำนวน : EA


 view
พิเศษ: 205.00
จำนวน : EA


 view
พิเศษ: 235.00
จำนวน : EA

FBVHY-A600AP ราวแขวนผ้า BA101 A600MM.
 view
พิเศษ: 260.00
จำนวน : EA

FBVHY-A750AP ราวแขวนผ้า HOY A750
 view
พิเศษ: 280.00
จำนวน : EA

FBVHY-A900AP ราวแขวนผ้า HOY A900
 view
พิเศษ: 400.00
จำนวน : EA

FBVHY-B600AP ราวแขวนผ้า HOY B600
 view
พิเศษ: 390.00
จำนวน : EA

FBVHY-B750AP ราวแขวนผ้า HOY B750
 view
พิเศษ: 420.00
จำนวน : EA

FBVHY-B900AP ราวแขวนผ้าโค้ง BA101 B900
 view
พิเศษ: 450.00
จำนวน : EA


 view
ราคา: 185.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 157.25
จำนวน : EA


 view
ราคา: 195.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 165.75
จำนวน : EA


 view
ราคา: 205.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 174.25
จำนวน : EA

FBVHY-CK01AN ราวแขวนผ้า L600 mm. รุ่น CLICK
 view
รหัส : FBVHY-CK01AN
FBVHY-CK01AN ราวแขวนผ้า L600 mm. รุ่น CLICK

จำนวนสินค้าใน stock : 18 EA
ราคา: 350.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 297.50
จำนวน : EA

FBVHY-CK01BN ราวแขวนผ้า L850 mm. รุ่น CLICK
 view
ราคา: 400.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 340.00
จำนวน : EA

FBVHY-CK01CN ราวแขวนผ้า 2 ชั้น รุ่น CLICK
 view
ราคา: 1,040.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 884.00
จำนวน : EA

FBVHY-CK02AN ขอแขวนผ้านูน CK102 SS/AC รุ่น CLICK
 view
ราคา: 115.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 97.75
จำนวน : EA

FBVHY-CK04AN ห่วงแขวนกระดาษทิชชู่ CK104 SS/AC รุ่น CLICK
 view
ราคา: 340.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 289.00
จำนวน : EA

FBVHY-CK07AN ชั้นวางสบู่ CK107 (ไม่เจาะรูตะแกรง) SS/AC รุ่น CLICK
 view
ราคา: 250.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 212.50
จำนวน : EA


 view
ราคา: 499.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 424.15
จำนวน : EA


 view
ราคา: 585.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 497.25
จำนวน : EA


 view
ราคา: 519.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 441.15
จำนวน : EA

FBVHY-DC01BB ราวแขวนผ้าDC101 600MM.มีฝาครอบที่ขายึด รุ่น DURACON
 view
ราคา: 435.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 369.75
จำนวน : EA

FBVHY-DC02BB ขอแขวนผ้า DC102มีฝาครอบที่ขายึด รุ่น DURACON
 view
ราคา: 175.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 148.75
จำนวน : EA

FBVHY-DC03BB ห่วงแขวนผ้าDC103มีฝาครอบที่ขายึด รุ่น DURACON
 view
ราคา: 295.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 250.75
จำนวน : EA

FBVHY-DC04BB ที่แขวนกระดาษทิชชู่DC104 มีฝาครอบที่ขายึด รุ่น DURACON
 view
ราคา: 295.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 250.75
จำนวน : EA

FBVHY-DC07BB ที่ใส่สบู่DC107มีฝาครอบที่ขายึด รุ่น DURACON
 view
ราคา: 260.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 221.00
จำนวน : EA

FBVHY-E600AP ราวแขวนผ้าโค้ง 101X600MM.ท่อ5/8"+ฝาครอบ
 view
พิเศษ: 215.00
จำนวน : EA

FBVHY-E750AP ราวแขวนผ้าโค้ง 101X750MM.ท่อ5/8"+ฝาครอบ
 view
พิเศษ: 230.00
จำนวน : EA


 view
ราคา: 210.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 178.50
จำนวน : EA


 view
ราคา: 295.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 250.75
จำนวน : EA


 view
ราคา: 230.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 195.50
จำนวน : EA


 view
ราคา: 335.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 284.75
จำนวน : EA


 view
ราคา: 335.00
จำนวน : EA

 FBVHY-G101BS	ราวแขวนผ้า 2 ชั้นขนาด600MM.เกรด201 HOY ผิวซาติน รุ่น SKIN
 view
ราคา: 530.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 450.50
จำนวน : EA


 view
ราคา: 110.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 93.50
จำนวน : EA

FBVHY-G104AS	ที่ใส่ทิชชู่ เกรด201 HOY ผิวซาติน รุ่น SKIN
 view
ราคา: 180.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 153.00
จำนวน : EA


 view
ราคา: 255.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 216.75
จำนวน : EA

FXHOY-0001AS ชุดหัวฉีดชำระพลาสติกพร้อมสายสแตนเลสสีดำ
 view
จำนวน : EA

FXHOY-0001CS ชุดหัวฉีดชำระพลาสติกพร้อมสายสแตนเลสสีงา
 view
จำนวน : EA

FXHOY-0001PS ชุดหัวฉีดชำระพลาสติกพร้อมสายสแตนเลสสีชมพู
 view
จำนวน : EA

FXHOY-0001SS ชุดหัวฉีดชำระพลาสติกพร้อมสายสแตนเลสสีเทา
 view
จำนวน : EA

FXHOY-0001TS ชุดหัวฉีดชำระพลาสติกพร้อมสายสแตนเลสสีฟ้า
 view
จำนวน : EA

FXHOY-0001WS ชุดหัวฉีดชำระพลาสติกพร้อมขายึด สาย SUS  สีขาว  รุ่น RAINBOW
 view
พิเศษ: 430.00
จำนวน : EA

FXHOY-0001WZ	 ชุดหัวฉีดชำระพลาสติกพร้อมขายึด สาย SUS  สีขาว  รุ่น Rainbow
 view
ราคา: 420.00
จำนวน : EA

FXHOY-0003WZ ชุดหัวฉีดชำระ พร้อมชุดสายพลาสติกสีขาว
 view
ราคา: 420.00
จำนวน : EA

FXHOY-0012AZ ชุดหัวฉีดชำระสีดำ-ขาวพร้อมสายพลาสติก รุ่น TWO-TONE
 view
พิเศษ: 135.00
จำนวน : EA

FXHOY-0012WZ ชุดหัวฉีดชำระสีขาว-ดำพร้อมสายพลาสติก รุ่น TWO TONE
 view
พิเศษ: 150.00
จำนวน : EA

FXHOY-0013WZ ชุดฉีดชำระทรงกลมสีขาว+สาย+ที่เสียบพลาสติก รุ่น TWO TONE
 view
พิเศษ: 150.00
จำนวน : EA

FXHOY-0020AZ ชุดหัวฉีดชำระสีดำ+สายSUS+ขาเสียบพลาสติก รุ่น SCOOP
 view
พิเศษ: 525.00
จำนวน : EA

FXHOY-0020CS ชุดหัวฉีดชำระรุ่น SCOOP สีขาว+สาย SUS (ข้อต่อเตเปอร์พลาสติก)
 view
พิเศษ: 420.00
จำนวน : EA

FXHOY-0020CZ ชุดหัวฉีดรุ่น SCOOP สีขาว+สายพลาสติก
 view
พิเศษ: 205.00
จำนวน : EA

FXHOY-0020WZ ชุดหัวฉีดชำระสีขาว+สายSUS+ขาเสียบพลาสติก รุ่น SCOOP
 view
พิเศษ: 525.00
จำนวน : EA

FXHOY-0025GS ชุดหัวฉีดชำระ รุ่น Pastel สีขาวเงา เขียว สาย SUS
 view
พิเศษ: 380.00
จำนวน : EA

FXHOY-0025PS ชุดหัวฉีดชำระรุ่นPASTELสีขาวเงา+ชมพู+สายSUS
 view
พิเศษ: 380.00
จำนวน : EA

FXHOY-0025TS ชุดหัวฉีดชำระรุ่นPASTELสีขาวเงา+ฟ้า+สายSUS
 view
พิเศษ: 380.00
จำนวน : EA

FXHOY-0026GZ ชุดหัวฉีดชำระทรงกลมสีขาว+เขียว+สายพลาสติกสีขาว รุ่น FANCY
 view
พิเศษ: 150.00
จำนวน : EA

FXHOY-0026PZ ชุดหัวฉีดชำระทรงกลมสีขาว+ชมพู+สายพลาสติกสีขาว รุ่น FANCY
 view
พิเศษ: 150.00
จำนวน : EA

FXHOY-0026TZ ชุดหัวฉีดชำระทรงกลมสีขาว+ฟ้า+สายพลาสติกสีขาว รุ่น FANCY
 view
พิเศษ: 150.00
จำนวน : EA

FXHOY-0040WS ชุดหัวฉีดชำระ รุ่น CROP
 view
พิเศษ: 435.00
จำนวน : EA

FXHOY-0040WZ ชุดหัวฉีดชำระสีขาว รุ่น CROP
 view
พิเศษ: 150.00
จำนวน : EA

FXHOY-0041WZ หัวฉีดชำระรุ่น CROP สีขาว (เฉพาะหัว)
 view
พิเศษ: 90.00
จำนวน : EA

FXHOY-0042WS ชุดหัวฉีดชำระรุ่นCROPสีขาว+สายSUSนัทข้อต่อขาว+ขายึดขาว
 view
ราคา: 265.00
จำนวน : EA

FXHOY-0054WS ชุดหัวฉีดชำระรุ่นCROP สีขาวสายSUS+ขาขาว(นัทล็อคSUS+ข้อต่อเตเปอร์พลาสติก)
 view
พิเศษ: 280.00
จำนวน : EA

FXHOY-0055WS	ชุดหัวฉีดชำระรุ่นTWO TONE สีขาวสายSUS+ขาขาว(นัทล็อคSUS+ข้อต่อเตเปอร์พลาสติก)
 view
พิเศษ: 280.00
จำนวน : EA

FXHOY-0057WZ ชุดสายฉีดชำระ รุ่น PIANO
 view
พิเศษ: 150.00
จำนวน : EA

FXHOY-0058WZ ชุดหัวฉีดชำระ PIANO สีขาว+ดำ+สายPVCสีขาว+ขายึด
 view
พิเศษ: 150.00
จำนวน : EA

FXHOY-C013WZ	ชุดสายฉีดชำระชุบโครเมี่ยม+สายอะคริลิค รุ่น TWO TONE
 view
พิเศษ: 290.00
จำนวน : EA


 view
พิเศษ: 190.00
จำนวน : EA

HWHOY-H100	 ชุดตะแกรงเอนกประสงค์ 3 ชิ้น
 view
พิเศษ: 385.00
จำนวน : EA

HWHOY-H102	ตะแกรงวางฟองน้ำ และแชมพู
 view
พิเศษ: 230.00
จำนวน : EA

HWHOY-H102A ตะขอแขวนอเนกประสงค์ H102A
 view
รหัส : HWHOY-H102A
HWHOY-H102A ตะขอแขวนอเนกประสงค์ H102A
บรรจุ 90 ชุด / ลัง
ราคา: 90.00
จำนวน : EA

HWHOY-H102C ชั้นวางของเหลี่ยม 300 MM. (W102A)
 view
พิเศษ: 220.00
จำนวน : EA

HWHOY-H102D ชั้นวางของเหลี่ยม 450 MM. (W102D)
 view
พิเศษ: 285.00
จำนวน : EA

HWHOY-H102N ตะแกรง2ชั้นเอนกประสงค์ติดผนัง (W102N)
 view
พิเศษ: 440.00
จำนวน : EA

HWHOY-H103 ตะแกรงวางของทรงโค้งเข้ามุม 1 ชั้น(200X200)
 view
พิเศษ: 235.00
จำนวน : EA

HWHOY-H103A ตะแกรงวางของทรงโค้งเข้ามุม 1ชั้น(265X265)
 view
พิเศษ: 275.00
จำนวน : EA

HWHOY-H104	 ตะแกรงแขวนกระดาษทิชชู H104
 view
พิเศษ: 150.00
จำนวน : EA


 view
ราคา: 365.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 310.25
จำนวน : EA

HWHOY-H105 ชั้นวางของเข้ามุม 2 ชั้น  (200 x 200) ไม่มีตะขอ
 view
ราคา: 365.00
จำนวน : EA

HWHOY-H105A ชั้นวางของเข้ามุม 2ชั้น(260X260)ไม่มีตะขอ
 view
พิเศษ: 485.00
จำนวน : EA

HWHOY-H105A1 ชั้นวางของ 2 ชั้นเข้ามุม(กลางใหญ่)
 view
พิเศษ: 460.00
จำนวน : EA

HWHOY-H105A2 ชั้นวางของ 2ชั้นเข้ามุม  (เล็ก,กลาง)
 view
พิเศษ: 410.00
จำนวน : EA

HWHOY-H105C ตะแกรงวางของเข้ามุม 2 ชั้น  (200 x 200) มีตะขอ
 view
ราคา: 385.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 327.25
จำนวน : EA

HWHOY-H105D ชั้นวางของเข้ามุม 2 ชั้น  (260 x 260) มีตะขอ
 view
พิเศษ: 465.00
จำนวน : EA


 view
พิเศษ: 835.00
จำนวน : EA

HWHOY-H105T1 ชั้นวางเอนกประสงค์ 3 ชั้น
 view
ราคา: 655.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 556.75
จำนวน : EA

HWHOY-H105T2	ชั้นวางของ 3 ชั้นเข้ามุม (เล็ก,กลาง,ใหญ่)
 view
ราคา: 630.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 535.50
จำนวน : EA


 view
พิเศษ: 1,140.00
จำนวน : EA


 view
พิเศษ: 1,435.00
จำนวน : EA


 view
พิเศษ: 470.00
จำนวน : EA


 view
พิเศษ: 1,240.00
จำนวน : EA


 view
พิเศษ: 1,140.00
จำนวน : EA

HWHOY-H106B2 ตะแกรงวางจานติดผนังมีตะขอ L800MM
 view
พิเศษ: 1,220.00
จำนวน : EA


 view
พิเศษ: 935.00
จำนวน : EA


 view
พิเศษ: 825.00
จำนวน : EA


 view
พิเศษ: 665.00
จำนวน : EA


 view
พิเศษ: 740.00
จำนวน :

HWHOY-H106D5 ตะแกรงวางจานติดผนัง HOY 100 mm.
 view
ราคา: 1,100.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 935.00
จำนวน : EA

HWHOY-H106D6 ตะแกรงวางจานติดผนัง HOY 800 mm.
 view
ราคา: 975.00
ส่วนลด 15 %
ราคาหลังหักส่วนลด 828.75
จำนวน : EA


ก่อนหน้า12ถัดไป     
 

บริษัท ไลท์ แอนด์ บาธ จำกัด
เลขที่ 221 ซอยรามคำแหง 2 ซอย 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร: 02-739-9401 02-739-9402 02-739-9403 แฟกซ์ : 02-739-7904
E-Mail :light-and-bath@hotmail.com
Copyright © 2009 light-and-bath.com